Sesje Rady Gminy 2014/2018 r.

Sesje Rady Gminy 2014/2018 r.

Porzadek obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Andrzejewo w
dniu 26 marca 2014 r.

Na podst. art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 / zwołuję XXXIX Sesję Rady Gminy Andrzejewo w  dniu 26 marca 2014 r. o godz. 100 0 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:


1. Zatwierdzenie porządku XXXIX Sesji Rady Gminy.
2. Zatwierdzenie protokołu  XXXVIII Sesji Rady Gminy.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Andrzejewo na rok 2014.
b/ zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Ostrowskiego.
c/ wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
d/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na dofinansowanie drogi powiatowej.
e/ zmian w budżecie gminy 2014 r.
f/ wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
g/ przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Andrzejewo.
h/ określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dla uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Andrzejewo.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między Sesjami
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zamknięcie obrad.
 

 


                                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy
                         
                                                                                                            Ryszard Skłodowski

 

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2010-11-30 15:07:50 | Data modyfikacji: 2014-03-20 11:11:43.
Data wprowadzenia: 2010-11-30 15:07:50
Data modyfikacji: 2014-03-20 11:11:43
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl