Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Andrzejewo  www.andrzejewo.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rada Gminy
Skład Rady
Komisje Rady
Sesje Rady Gminy 2014/2018 r.
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencja 2014-2018 r.
Uchwały Rady 2009/2018
Kadencja 2018-2023
OSwiadczenia majątkowe
Rada Gminy
Stanowiska w urzędzie
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Prawo lokalne
Statut Gminy
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Sprawozdania z działalności Wójta
Zagospodarowanie przestrzenne
Plany i programy
Pozostałe
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestr instytucji kultury
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Organizacje pozarządowe
Przetargi
Sprzedaż nieruchomości i mienia ruchomego
Zamówienia publiczne
Pozostałe ogłoszenia zamawianych usług
Dział ogłoszeń
Oferty pracy
Komunikaty
° Kontrola zarządcza
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Drogownictwo
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informacje o środowisku
Plany gospodarowania odpadami
Rejestr działalności regulowanej
WYBORY
Wybory Prezydenckie 2020 - 28 czerwiec
Wybory Prezydenckie 2020 - 10 maj
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
Wybory samorządowe 2018
Wybory do Sejmu i Senatu 2015
Referendum Ogólnokrajowe 2015
Wybory Prezydenckie 2015
Wybory sołtysów 2015
Wybory samorządowe 2014
Wybory 2014
Wybory 2011
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Sprawdź stan spraw
Instrukcja obsługi
Dziennik Ustaw
Informacje nieudostępnione
Dostęp do Informacji Publicznej
Obsługa Interesanta
Ochrona środowiska i gospodarka komunalna
Podatki i opłaty lokalne
Planowanie przestrzenne, Działalność gospodarcza, Wodociągi, Ewidencja gruntów
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności
RODO
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Komunikaty strona główna 
2019-12-27 13:28:17
Zawiadomienie Starosty Ostrowskiego w sprawie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach własności osób prywatnych, spółek i wspólnot leśnych, mienia komunalnego oraz kościołów  ...więcej

2019-10-30 14:08:26
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji  ...więcej

2019-10-30 14:06:23
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji  ...więcej

2019-10-03 08:43:36
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania  ...więcej

2019-08-09 12:07:36
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji NR 377/O/2019 stwierdzającej nabycie przez Powiat Ostrowski własności nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym  ...więcej

2019-08-09 12:05:16
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji NR 376/O/2019 stwierdzającej nabycie przez Powiat Ostrowski własności nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym  ...więcej

2019-08-09 12:02:13
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji NR 375/O/2019 stwierdzającej nabycie przez Powiat Ostrowski własności nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym  ...więcej

2019-05-21 12:20:30
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego  ...więcej

2019-04-11 11:51:56
Zawiadomnienie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji  ...więcej

2019-04-02 07:43:26
Decyzja o zatwierdzeniu projektu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia scieków na terenie gminy Andrzejewo  ...więcej

Pokazano 1 - 10 z 33
następne