Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Andrzejewo  www.andrzejewo.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rada Gminy
Skład Rady
Komisje Rady
Sesje Rady Gminy 2014/2018 r.
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencja 2014-2018 r.
Uchwały Rady 2009/2018
Kadencja 2018-2023
OSwiadczenia majątkowe
Rada Gminy
Stanowiska w urzędzie
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Prawo lokalne
Statut Gminy
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Sprawozdania z działalności Wójta
Zagospodarowanie przestrzenne
Plany i programy
Pozostałe
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestr instytucji kultury
Jednostki pomocnicze
Biblioteka Publiczna Gminy Andrzejewo
Jednostki organizacyjne
Organizacje pozarządowe
Przetargi
Profil Nabywcy
Sprzedaż nieruchomości i mienia ruchomego
Zamówienia publiczne
Pozostałe ogłoszenia zamawianych usług
Dział ogłoszeń
Oferty pracy
Komunikaty
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Drogownictwo
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informacje o środowisku
Plany gospodarowania odpadami
Rejestr działalności regulowanej
WYBORY
Wybory Prezydenckie 2020 - 28 czerwiec
Wybory Prezydenckie 2020 - 10 maj
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
Wybory samorządowe 2018
Wybory do Sejmu i Senatu 2015
Referendum Ogólnokrajowe 2015
Wybory Prezydenckie 2015
Wybory sołtysów 2015
Wybory samorządowe 2014
Wybory 2014
Wybory 2011
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Sprawdź stan spraw
Instrukcja obsługi
Dziennik Ustaw
Informacje nieudostępnione
Dostęp do Informacji Publicznej
Obsługa Interesanta
Ochrona środowiska i gospodarka komunalna
Podatki i opłaty lokalne
Planowanie przestrzenne, Działalność gospodarcza, Wodociągi, Ewidencja gruntów
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności
RODO
Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory Prezydenckie 2020 - 10 maj strona główna 

Wybory Prezydenckie 2020 - 10 maj

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2020-02-14 15:16:31, wprowadzający: Magdalena Pieńkowska

Zarządzenie Nr 118/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Andrzejewo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2020-02-14 15:19:45, wprowadzający: Magdalena Pieńkowska

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Urzędzie gminy w Andrzejewo w związku z zarządzonymi wyborami na Prezydenta RP

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2020-03-30 08:42:32, wprowadzający: Magdalena Pieńkowska
Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo o obwodach
wyborczych 10 kwietnia 2020 r.
 więcej
Data wprowadzenia informacji 2020-04-10 10:20:41, wprowadzający: Jacek Kosowski

Informacja o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Andrzejewo oraz terminie ewentualnego losowania

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2020-04-14 13:35:06, wprowadzający: Magdalena Pieńkowska

Obwieszczenie PKW o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta RP

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2020-04-17 08:48:59, wprowadzający: Magdalena Pieńkowska

Postanowienie Komisarza Wyborczego - powołanie OKW 20 kwietnia 2020 r.

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2020-04-21 10:18:45, wprowadzający: Robert Rosiak

Postanowienie Komisarza Wyborczego - składy OKW gm Andrzejewo 20 kwietnia 2020 r.

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2020-04-21 10:23:12, wprowadzający: Robert Rosiak

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 r. dot. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2020-05-08 12:33:08 Informację zaktualizowano 2020-05-08 12:42:01, wprowadzający: Robert Rosiak
wersja do druku