bip.andrzejewo.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.andrzejewo.pl
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach strona główna 

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

ZAWIADOMIENIE o zebranych dowodach i materiałach
przed wydaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

Andrzejewo, dnia 06.08.2020 r.
GOŚ.6220.2.2020

ZAWIADOMIENIE


o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Na podstawie art. 10 § 1 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ), w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Pieńki Wielkie II o mocy wytwórczej do 1 MW na części działki nr 37 obręb 0019 Pieńki Wielkie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, placem manewrowym
i przyłączem, zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji.


Ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie, w tym: opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie- Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, strony mogą się zapoznać się (z możliwością wypowiedzenia się) w siedzibie Urzędu Gminy w Andrzejewie, ul. Warszawska 36, 07-305 Andrzejewo, pok. 10, w godzinach 7:30- 15:30, w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2020-08-06 12:39:45.
Data wprowadzenia: 2020-08-06 12:39:45
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.andrzejewo.pl