bip.andrzejewo.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.andrzejewo.pl
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informacje o środowisku strona główna 

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informacje o środowisku

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
PDF Drukuj Email

Karta typu A
Wnioski o wydanie decyzji
Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego

Karta typu B

Decyzje i postanowienia
Wskazania lokalizacyjne

Karta typu C
Projekty: polityk, strategii, planów lub programów

Karta typu D
Polityki, strategie, plany lub programy

Karta typu E
Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Analizy porealizacyjne
Przeglądy ekologiczne
Raporty o bezpieczeństwie
Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych
Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

Karta typu F
Prognozy oddziaływania na środowisko
Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium
Opracowania ekofizjograficzne
Rejestry substancji niebezpiecznych
Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska
Rejestry poważnych awarii

Karta typu G
Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

Karta typu H
Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

Karta typu I
Inne dokumenty

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-11-25 09:15:21 | Data modyfikacji: 2012-06-01 13:36:11.
Data wprowadzenia: 2011-11-25 09:15:21
Data modyfikacji: 2012-06-01 13:36:11
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.andrzejewo.pl