bip.andrzejewo.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.andrzejewo.pl
Plany i programy strona główna 

Plany i programy

Wieloletnie programy i strategie rozwoju gminy Andrzejewo są opisem systemowego działania, które polegają na określeniu długoterminowych strategicznych celów rozwoju oraz zasobów i środków potrzebnych do ich realizacji. Gmina Andrzejewo   posiada kilka opracowanych programów rozwojowych, które są podstawowym dokumentem decyzyjnym i zarządczym, kierunkującym działania władz gminy w długim okresie, gdyż łączą w sobie problematykę głównych obszarów życia społecznego i gospodarczego gminy.


Dokumenty do pobrania:

 

Opublikowane przez: Marek Matys | Data wprowadzenia: 2010-02-04 12:02:00 | Data modyfikacji: 2011-03-16 09:09:05.
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA
TERENIE GMINY ANDRZEJEWO za 2012 rok
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-10-12 13:02:34 | Data modyfikacji: 2011-03-16 09:09:05.
Data wprowadzenia: 2018-10-12 13:02:34
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.andrzejewo.pl