bip.andrzejewo.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.andrzejewo.pl
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego strona główna 

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia
20.03.2018 r. o wszczętym postępowaniu
administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego, polegającej na
budowie elektroenergetycznej sieci
napowietrzno-kablowej SN-15kV
 
DPP.6733.2.2018 obw_o_wszczeciu_postep.pdf

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-04-05 13:54:51.
Data wprowadzenia: 2018-04-05 13:54:51
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.andrzejewo.pl