bip.andrzejewo.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.andrzejewo.pl
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego strona główna 

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego
o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych
dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w
sprawie zatwierdzenia opracowania pt. "Projekt
robót geologicznych dla określenia warónków
geologiczno-inżynierskich na potrzeby zadania
inwestycyjnego ,,Budowa międzysystemowego
gazociągu stanowiącego połączenie systemów
przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i
Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą
niezbędną do jego obsługi tj. gazociąg DN700
na odcinku łączącym Węzeł i Tłocznię Gazu
Hołowczyce z projektowanym gazociągiem DN700
relacji Rembelszczyzna – granica RP-LT (Polska
– Litwa)”"
 
Pro.pdf

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-12-27 10:20:58.
Data wprowadzenia: 2018-12-27 10:20:58
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.andrzejewo.pl