bip.andrzejewo.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.andrzejewo.pl
Uchwały Rady 2009/2018 strona główna 

2011 r.

Uchwała Nr IV/14/2011 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 21.01.2011 w sprawie ..... 
więcej

Opublikowane przez: Marek Matys | Data wprowadzenia: 2011-05-05 12:09:37.
Uchwała Nr IV/15/2011 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 21.01.2011 w sprawie ..... 
więcej

Opublikowane przez: Marek Matys | Data wprowadzenia: 2011-05-05 12:12:37.
Uchwała Nr IV/16/2011 Rady Gminy Andrzejewo  z dnia 21.01.2011 r.  sprawie ....  
więcej

Opublikowane przez: Marek Matys | Data wprowadzenia: 2011-05-05 12:15:17 | Data modyfikacji: 2011-05-05 12:30:13.
``
Uchwała Nr V/17/2011 Rady Gminy Andrzejewo  z dnia 15.03.2011 r.  sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw Gminy Andrzejewo projektów statutów sołectw 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-05-05 12:31:39 | Data modyfikacji: 2011-09-29 13:01:44.
``
Uchwała Nr V/18/2011 Rady Gminy Andrzejewo  z dnia 15.03.2011 r.  sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec zamiaru likwidacji Posterunku Policji w Andrzejewie 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-05-05 12:32:34 | Data modyfikacji: 2011-09-29 13:00:22.
``
Uchwała Nr V/19/2011 Rady Gminy Andrzejewo  z dnia 15.03.2011 r.  sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrzejewie projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-05-05 12:33:53 | Data modyfikacji: 2011-09-29 12:58:58.
``
Uchwała Nr V/20/2011 Rady Gminy Andrzejewo  z dnia 15.03.2011 r.  sprawie przyjęcia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2011 - 2015 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-05-05 13:11:38 | Data modyfikacji: 2011-09-29 12:55:29.
``
Uchwała Nr V/21/2011 Rady Gminy Andrzejewo  z dnia 15.03.2011 r.  sprawie wyrażenia zgody na powierzenie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Miastu Ostrów Mazowiecka  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-05-05 13:19:13 | Data modyfikacji: 2011-09-29 12:50:38.
``
Uchwała Nr V/22/2011 Rady Gminy Andrzejewo  z dnia 15.03.2011 r.  sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-05-05 13:19:59 | Data modyfikacji: 2011-09-29 12:49:45.
``
Uchwała Nr V/23/2011 Rady Gminy Andrzejewo  z dnia 15.03.2011 r.  sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-05-05 13:21:09 | Data modyfikacji: 2011-09-29 12:49:14.
``
Uchwała Nr V/24/2011 Rady Gminy Andrzejewo  z dnia 15.03.2011 r.  sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-05-05 13:21:51 | Data modyfikacji: 2011-09-29 12:48:29.
``
Uchwała Nr V/25/2011 Rady Gminy Andrzejewo  z dnia 15.03.2011 r.  sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrzejewo na lata 2011 - 2020  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-05-05 13:22:55 | Data modyfikacji: 2011-09-29 12:47:41.
``
Uchwała Nr V/26/2011 Rady Gminy Andrzejewo  z dnia 15.03.2011 r.  sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-05-05 13:23:38 | Data modyfikacji: 2011-09-29 12:44:35.
````
Uchwała Nr VI/27/2011 Rady Gminy Andrzejewo  z dnia 05.05.2011 r.  sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-07-04 08:09:52 | Data modyfikacji: 2011-09-29 12:38:04.
``
Uchwała Nr VI/28/2011 Rady Gminy Andrzejewo  z dnia 05.05.2011 r.  sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-07-04 08:10:59 | Data modyfikacji: 2011-09-29 12:40:14.
``
Uchwała Nr VI/29/2011 Rady Gminy Andrzejewo  z dnia 05.05.2011 r.  sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-07-04 08:12:03 | Data modyfikacji: 2011-09-29 12:40:43.
``
Uchwała Nr VII/30/2011 Rady Gminy Andrzejewo  z dnia 01.06.2011 r.  sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-07-04 08:13:15 | Data modyfikacji: 2011-09-29 12:31:57.
``
Uchwała Nr VII/31/2011 Rady Gminy Andrzejewo  z dnia 01.06.2011 r.  sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrzejewo na lata 2011 - 2023 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-07-04 08:14:25 | Data modyfikacji: 2011-09-29 12:32:52.
``
Uchwała Nr VII/32/2011 Rady Gminy Andrzejewo  z dnia 01.06.2011 r.  sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/127/10 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-07-04 08:15:33 | Data modyfikacji: 2011-09-29 12:34:06.
``
Uchwała Nr VII/33/2011 Rady Gminy Andrzejewo  z dnia 01.06.2011 r.  sprawie określenia zasad nabywania, zamiany, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Andrzejewo oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-07-04 08:16:21 | Data modyfikacji: 2011-09-29 12:36:09.
``
Uchwała Nr VIII/34/2011 Rady Gminy Andrzejewo  z dnia 14.06.2011 r.  sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-07-04 08:23:15 | Data modyfikacji: 2011-09-29 12:30:23.
``
Uchwała Nr VIII/35/2011 Rady Gminy Andrzejewo  z dnia 14.06.2011 r.  sprawie zarządzenia poboru należności pieniężnych stanowiących dochody własne Gminy, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-07-04 08:24:32 | Data modyfikacji: 2011-09-29 12:29:51.
``
Uchwała Nr VIII/36/2011 Rady Gminy Andrzejewo  z dnia 14.06.2011 r.  sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Andrzejewo

Statuty Sołectw.rar

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-07-04 09:48:45 | Data modyfikacji: 2011-09-29 12:25:52.
``
Uchwała Nr VIII/37/2011  Rady Gminy Andrzejewo z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie zasad udzielana dotacji celowej spółce wodnej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-09-26 09:06:49 | Data modyfikacji: 2011-09-29 11:31:56.
````
Uchwała Nr VIII/38/2011  Rady Gminy Andrzejewo z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-09-26 09:09:59 | Data modyfikacji: 2011-09-29 11:34:23.
``
Uchwała Nr VIII/39/2011  Rady Gminy Andrzejewo z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-09-26 09:11:11 | Data modyfikacji: 2011-09-29 11:33:28.
``
Uchwała Nr IX/40/2011  Rady Gminy Andrzejewo z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-09-26 09:12:29 | Data modyfikacji: 2011-09-29 11:29:24.
``
Uchwała Nr IX/41/2011  Rady Gminy Andrzejewo z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Andrzejewo za półrocze roku budżetowego  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-09-26 09:13:55 | Data modyfikacji: 2011-09-29 11:28:59.
``
Uchwała Nr IX/42/2011  Rady Gminy Andrzejewo z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrzejewo na lata 2011 - 2023 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-09-26 09:15:13 | Data modyfikacji: 2011-09-29 11:27:49.
``
Uchwała Nr IX/43/2011  Rady Gminy Andrzejewo z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2012 - 2015  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-09-26 09:15:40 | Data modyfikacji: 2011-09-29 11:27:05.
``
Uchwała Nr IX/44/2011  Rady Gminy Andrzejewo z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia oraz wydzierżawienia na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości stanowiących własność Gminy Andrzejewo  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-09-26 09:17:05 | Data modyfikacji: 2011-09-29 11:26:10.
``
Uchwała Nr IX/45/2011  Rady Gminy Andrzejewo z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Andrzejewo  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-09-26 09:17:41 | Data modyfikacji: 2011-09-29 11:25:04.
``
Uchwała Nr IX/46/2011  Rady Gminy Andrzejewo z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-09-26 09:18:26 | Data modyfikacji: 2011-09-29 11:24:01.
``
Uchwała Nr IX/47/2011  Rady Gminy Andrzejewo z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Stara Ruskołęka na lata 2009 - 2016 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-09-26 09:19:04 | Data modyfikacji: 2011-09-29 11:22:49.
``
Uchwała Nr X/48/2011  Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-09-26 09:20:08 | Data modyfikacji: 2011-09-29 11:21:40.
``
Uchwała Nr X/49/2011  Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Kowalówka na lata 2010 - 2018 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-09-26 09:21:17 | Data modyfikacji: 2011-09-29 11:21:10.
``
Uchwała Nr X/50/2011  Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Zaręby Warchoły na lata 2010 - 2018 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-09-26 09:21:59 | Data modyfikacji: 2011-09-29 11:20:08.
Uchwała Nr XI/51/2011  Rady Gminy Andrzejewo z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wyboru ławnika Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-10-12 14:23:54 | Data modyfikacji: 2011-09-29 11:20:08.
Uchwała Nr XI/52/2011  Rady Gminy Andrzejewo z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Stara Ruskołękana lata 2009-2016  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-10-12 14:28:53 | Data modyfikacji: 2011-09-29 11:20:08.
Uchwała Nr XI/53/11  Rady Gminy Andrzejewo z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zmiany zawartego Porozumienia miedzygminnego 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-10-12 14:30:39 | Data modyfikacji: 2011-09-29 11:20:08.
Uchwała Nr XI/54/2011  Rady Gminy Andrzejewo z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na rok 2011. 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-10-12 14:32:41 | Data modyfikacji: 2011-09-29 11:20:08.
Uchwała Nr XII/55/2011  Rady Gminy Andrzejewo z dnia 26 września 2011 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Andrzejewo projektu pn. " Radosny maluch na wsi" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-10-12 14:36:49 | Data modyfikacji: 2011-09-29 11:20:08.
Uchwała Nr XIII/55/2011  Rady Gminy Andrzejewo z dnia 04.11.2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.   
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-01-11 09:33:39 | Data modyfikacji: 2012-01-11 10:51:21.
Uchwała Nr XIII/56/2011  Rady Gminy Andrzejewo z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie szczególowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Andrzejewo w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.   
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-01-11 09:36:51 | Data modyfikacji: 2012-01-11 10:51:55.
Uchwała Nr XIII/57/2011  Rady Gminy Andrzejewo z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupy żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2012 rok.  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-01-11 09:38:15 | Data modyfikacji: 2012-01-11 10:52:52.
Uchwała Nr XIII/58/2011  Rady Gminy Andrzejewo z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnienia w tym podatku.  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-01-11 09:39:17 | Data modyfikacji: 2012-01-11 10:53:44.
Uchwała Nr XIII/59/2011  Rady Gminy Andrzejewo z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Andrzejewo.   
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-01-11 09:40:32 | Data modyfikacji: 2012-01-11 10:54:37.
Uchwała Nr XIII/60/2011  Rady Gminy Andrzejewo z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z powiatem ostrowskim na prowadzenie przez gminę Andrzejewo zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie gminy Andrzejewo, w sezone zimowym 2011/2012   
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-01-11 10:10:14 | Data modyfikacji: 2012-01-11 10:55:14.
Uchwała Nr XIV/61/2011  Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-01-11 10:11:54 | Data modyfikacji: 2012-01-11 10:59:17.
Uchwała Nr XIV/62/2011  Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia Gminy Andrzejewo do projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działania II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, poddziałania 2.2 Rozwój e-usług pn.: Rozwój e-usług ich dostępu w ramach  Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego M@zowszanie.  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-01-11 10:16:01 | Data modyfikacji: 2012-01-11 10:58:44.
Uchwała Nr XIV/63/2011  Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Andrzejewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-01-11 10:18:29 | Data modyfikacji: 2012-01-11 10:58:10.
Uchwała Nr XIV/64/2011  Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-01-11 10:19:22 | Data modyfikacji: 2012-01-11 10:57:18.
Uchwała Nr XIV/65/2011  Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę nr XIII/58/2011 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnienia w tym podatku.  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-01-11 10:20:59 | Data modyfikacji: 2012-01-11 10:56:05.
Uchwała Nr XV/66/2011  Rady Gminy Andrzejewo z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-01-11 10:22:06 | Data modyfikacji: 2012-01-11 11:00:09.
Uchwała Nr XV/67/2011  Rady Gminy Andrzejewo z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrzejewo na lata 2011 - 2023.  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-01-11 10:23:24 | Data modyfikacji: 2012-01-11 11:00:47.
Uchwała Nr XV/68/2011  Rady Gminy Andrzejewo z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Andrzejewo na lata 2012 - 2016"  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-01-11 10:24:34 | Data modyfikacji: 2012-01-11 11:01:47.
Uchwała Nr XV/69/2011  Rady Gminy Andrzejewo z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Andrzejewo oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-01-11 10:26:02 | Data modyfikacji: 2012-01-11 11:02:39.
Uchwała Nr XV/70/2011  Rady Gminy Andrzejewo z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/64/2011 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-01-11 10:28:01 | Data modyfikacji: 2012-01-11 11:03:26.
Uchwała Nr XV/71/2011  Rady Gminy Andrzejewo z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego "Radosny maluch na wsi" w Andrzejewie.  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-01-11 10:30:54 | Data modyfikacji: 2012-01-11 11:03:57.
Uchwała Nr XVI/72/2011  Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011.  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-01-11 10:31:37 | Data modyfikacji: 2012-01-11 11:04:32.
Uchwała Nr XVI/73/2011  Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrzejewo na lata 2011 - 2023.  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-01-11 10:36:38 | Data modyfikacji: 2012-01-11 11:07:58.
Uchwała Nr XVI/74/2011  Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30.12.2011 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-01-11 10:37:52 | Data modyfikacji: 2012-01-11 11:08:48.
Uchwała Nr XVI/75/2011  Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2023.  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-01-11 10:38:35 | Data modyfikacji: 2012-01-11 11:09:35.
Uchwała Nr XVI/76/2011  Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Andrzejewo na rok 2012.  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-01-11 10:39:19 | Data modyfikacji: 2012-01-11 11:10:20.

Zobacz:
 2009 r. .  2010 r. .  2011 r. .  2012 r. .  2013 r. .  2014 r. .  2015 r. .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. . 
Data wprowadzenia: 2012-01-11 10:39:19
Data modyfikacji: 2012-01-11 11:10:20
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.andrzejewo.pl