bip.andrzejewo.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.andrzejewo.pl
Rejestr instytucji kultury strona główna 

Rejestr instytucji kultury

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY


 


 


Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Andrzejewo, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).


Informacja o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych publikowane i udostępnianie są na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r., poz. 189)


 

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-09-02 11:59:25 | Data modyfikacji: 2015-12-31 12:02:49.

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY

 
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-09-02 12:05:21 | Data modyfikacji: 2017-04-25 09:35:56.
Data wprowadzenia: 2013-09-02 12:05:21
Data modyfikacji: 2017-04-25 09:35:56
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.andrzejewo.pl