bip.andrzejewo.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.andrzejewo.pl
Pozostałe ogłoszenia zamawianych usług strona główna 

2017 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR
ZPO.271.01.5.2017

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR ZPO.271.01.5.2017

Na podstawie przeprowadzonej procedury w trybie zapytania ofertowego
na „Sporządzanie, dowóz i wydawanie posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Andrzejewo” nie wyłoniono wykonawcy usługi, gdyż do czasu zakończenia procedury
nie wpłynęła żadna oferta.

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-08-30 08:05:05.

Zobacz:
 2010 r. .  2011 r. .  2012 r. .  2013 r. .  2014 r. .  2015 r. .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. .  2019 r. .  2020 r. .  2021 r. .  2022 r. . 
Data wprowadzenia: 2017-08-30 08:05:05
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.andrzejewo.pl