bip.andrzejewo.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.andrzejewo.pl
Pozostałe ogłoszenia zamawianych usług > Informacja z otwarcia ofert strona główna 

Informacja z otwarcia ofert

Dostawa elementów latarniowych oświetlenia
świątecznego

Andrzejewo 09.02.2021 r.


ZPO.271.01.1.2021


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zaproszenia do składania ofert: Dostawa elementów latarniowych oświetlenia świątecznego.


Gmina Andrzejewo, działając zgodnie z komunikatem Wyjaśniającym Komisji, dotyczącego prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (2006/C 179/02) i Wyroku Sądu z dnia 20 maja 2010 roku (Sprawa T-258/06)(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 179/32 PL 3.7.2010), informuje, ze w postepowaniu wpłynęły następujące oferty:


1. MMULTI – LIGHT ILUMINATION Mariusz Frątczak ul. Liściasta 13, 95-050 Konstantów Frątczak  - 18 154,80 zł.
2. POLAMP sp. z o.o. ul. Przemysłowa 1, 11-500 Giżycko  - 24 839,85 zł.
3. LIGHT UP Krystian Mikurenda ul. Aleksandrowska 61, 95-100 Zgierz  - 31 980,00 zł.
4. „ADAL” sp. z o.o. oddział Koziegłowski ul. Lipowa 72, 42-350 Koziegłowy - 52 607,10 zł.

 

 

Opublikowane przez: Aneta Majewska | Data wprowadzenia: 2021-02-09 12:34:35.
Zaprojektowanie i budowa oświetlenia ulicznego
przy ul. Warszawskiej w Andrzejewie.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-03-11 14:51:54.
Usunięcie azbestu z terenu gminy Andrzejewo w
2021 r.

Gmina Andrzejewo, działając zgodnie z komunikatem Wyjaśniającym Komisji, dotyczącego prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (2006/C 179/02) i Wyroku Sądu z dnia 20 maja 2010 roku (Sprawa T-258/06)(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 179/32 PL 3.7.2010), informuje, ze w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

informacja

 

Opublikowane przez: Aneta Majewska | Data wprowadzenia: 2021-03-19 15:14:39 | Data modyfikacji: 2021-03-19 15:16:01.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
przebudowy z rozbudową drogi gminnej nr 260102W
od drogi powiatowej nr 2606W na odcinku 0+000.00
– 1+750.00 wraz z uzyskaniem decyzji o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
oraz przebudowy obiektu mostowego położonego w
ciągu drogi.

Gmina Andrzejewo, działając zgodnie z komunikatem Wyjaśniającym Komisji, dotyczącego prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (2006/C 179/02) i Wyroku Sądu z dnia 20 maja 2010 roku (Sprawa T-258/06)(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 179/32 PL 3.7.2010), informuje, ze w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-07-02 10:17:19 | Data modyfikacji: 2021-07-02 10:36:30.
Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy
Andrzejewo do Specjalnego Ośrodka Szklono
Wychowawczego w Długoborzu

Gmina Andrzejewo, działając zgodnie z komunikatem Wyjaśniającym Komisji, dotyczącego prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (2006/C 179/02) i Wyroku Sądu z dnia 20 maja 2010 roku (Sprawa T-258/06)(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 179/32 PL 3.7.2010), informuje, ze w postepowaniu wpłynęły następujące oferty:

informacja

 

Opublikowane przez: Aneta Majewska | Data wprowadzenia: 2021-08-13 11:44:14 | Data modyfikacji: 2021-07-02 10:36:30.
Ususnięcie azbestu z tereny gminy Andrzejewo w
2022 r.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-02-24 10:37:54 | Data modyfikacji: 2022-02-24 10:38:21.

Zobacz:
   2010 r.
   2011 r.
   2012 r.
   2013 r.
   2014 r.
   2015 r.
   2016 r.
   2017 r.
   2018 r.
   2019 r.
   2020 r.
   2021 r.
   2022 r.
Data wprowadzenia: 2022-02-24 10:37:54
Data modyfikacji: 2022-02-24 10:38:21
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.andrzejewo.pl