bip.andrzejewo.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.andrzejewo.pl
Budżet strona główna 

2022

RB-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
od początku roku do dnia 31 marca 2022 r.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-05-06 08:22:57.
RB-28NWS Sprawozdanie z wykonania planu wydatków
jednostki samorządu terytorialnego które nie
wygasły z upływem roku budżetowego 2021
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-05-06 08:26:51.
Rb- 28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków
bużetowych jednostki samorzadu terytorialnego za
okres od początku roku do dnia 31 marca roku
2022.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-05-06 08:27:37.
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych według stanu
na koniec I kw. 2022
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-05-06 08:28:27.
RB-NDS sprawozdanie o nadwyżce i deficycie
jednostki samorządu terytorialnego od początku
roku do dnia 31 marca 2022 r.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-05-06 08:29:23.
RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji na koniec I kw. 2022
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-05-06 08:30:12.
RB-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 r.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-08-17 10:10:21.
RB-28NWS Sprawozdanie z wykonania planu wydatków
jednostki samorządu terytorialnego które nie
wygasły z upływem roku budżetowego 2021 za
okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2022
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-08-17 10:13:00.
Rb- 28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków
bużetowych jednostki samorzadu terytorialnego za
okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku
2022.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-08-17 10:13:59.
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych według stanu
na koniec II kw. 2022
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-08-17 10:15:41.
RB-NDS sprawozdanie o nadwyżce i deficycie
jednostki samorządu terytorialnego od początku
roku do dnia 3 czerwca 2022 r.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-08-17 10:16:45.
RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji na koniec II kw. 2022
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-08-17 10:17:29.

Zobacz:
   2010
   2011
   2013 r.
   2012 r.
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
   2019
   2020
   2021
   2022
Data wprowadzenia: 2022-08-17 10:17:29
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.andrzejewo.pl