bip.andrzejewo.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.andrzejewo.pl
Sprawozdania finansowe strona główna 

Sprawozdania finansowe jednostkowe 2021 r

Bilans
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-05-04 13:28:21.
Informacja dodatkowa
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-05-04 13:28:48.
Rachunek zysków i strat
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-05-04 13:29:13.
Zestawienie zmian w funduszu
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-05-04 13:29:43.

Zobacz:
   Sprawozdania finansowe zbiorcze 2018 r.
   Sprawozdania finansowe jednostkowe 2018 r.
   Sprawozdania finansowe zbiorcze 2019 r.
   Sprawozdania finansowe jednostkowe 2019 r.
   Sprawozdania finansowe zbiorcze 2020 r.
   Sprawozdania finansowe jednostkowe 2020 r.
   Sprawozdania finansowe zbiorcze 2021 r
   Sprawozdania finansowe jednostkowe 2021 r
   Sprawozdania finansowe zbiorcze 2022 r
   Sprawozdania finansowe jednostkowe 2022 r
Data wprowadzenia: 2022-05-04 13:29:43
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.andrzejewo.pl