bip.andrzejewo.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.andrzejewo.pl
Zbiór danych przestrzennych APP strona główna 

Zbiór danych przestrzennych APP

APP przystąpienie do sporządzenia MPZP rejonu
cmentarza w miejscowości Andrzejewo
 
APP_rejonu cmentarza.xml

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-09-20 12:06:22.
APP zmiana Studium PROJEKT
 
APP zm Studium_projekt.xml

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-11-28 17:37:47.
Kierunki i Uwarunkowania studium

W załączeniu  rysunki Kierunków i Uwarunkowań Studium

Rys_Kierunki_Studium do uchwalenia

Rys_Uwarunkowania_Studium_do uchwalenia

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-12-01 10:09:40.
Data wprowadzenia: 2022-12-01 10:09:40
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.andrzejewo.pl