Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ANDRZEJEWO O UZUPEŁNIENIU RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO
2024-04-19 13:06:53
GOŚ.6220.1.2023 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływ  ...więcej

OBWIESZCZENIE O ZEBRANYCH DOWODACH I MATERIAŁACH PRZED WYDANIEM DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
2024-04-19 12:21:14
GOŚ.6220.2.2024 OBWIESZCZENIE O ZEBRANYCH DOWODACH I MATERIAŁACH PRZED WYDANIEM DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 10 § 1 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ANDRZEJEWO W SPARWIE NARZUCENIA RAPORTU
2024-03-26 12:56:25
GOŚ.6220.3.2024 OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), w związku z art. 63 ust. 1 i 4, a także art. 66 ustawy z dn  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo w sparwie wszczęcia postępowania
2024-02-28 08:48:15
GOŚ.6220.3.2024 OBWIESZCZENIE- ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.),   ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo w sparwie wszczęcia postępowania
2024-02-20 10:26:36
GOŚ.6220.2.2024 OBWIESZCZENIE- ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.),   ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo w sparwie wszczęcia postępowania
2024-02-15 14:29:24
GOŚ.6220.1.2024 OBWIESZCZENIE- ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.),   ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo przed wydaniem decyzji
2024-02-07 09:25:50
GOŚ.6220.4.2023 Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 10 § 1 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ANDRZEJEWO W SPARWIE WYDANIA DECYZXJI
2024-01-16 11:02:15
GOŚ.6220.3.2024 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko   ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo przed wydaniem decyzji
2023-12-19 11:11:22
GOŚ.6220.3.2023 Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 10 § 1 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo w sparwie wszczęcia postępowania
2023-11-06 11:31:08
GOŚ.6220.4.2023 OBWIESZCZENIE- ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.),   ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo w sparwie wszczęcia postępowania
2023-10-23 11:54:53
GOŚ.6220.3.2023 OBWIESZCZENIE- ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.),   ...więcej

Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym
2023-08-23 11:11:53
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ANDRZEJEWO O WYŁOŻENIU RAPORTU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
2023-05-25 14:24:00
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ANDRZEJEWO O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA
2023-05-25 14:23:10
  ...więcej

Postanowienie
2023-01-31 08:54:39
GOŚ.6220.3.2022 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ANDRZEJEWO
2023-01-09 08:42:43
GOŚ.6220.3.2022 OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.), w związku z art. 63 ust. 1 i 4, a także art. 66 ustawy z d  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ANDRZEJEWO
2022-10-12 10:45:12
GOŚ.6220.2.2022 OBWIESZCZENIE- Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 10 § 1 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ANDRZEJEWO
2022-10-11 12:18:58
Andrzejewo, dnia 11.10.2022 r.GOŚ.6220.3.2022 OBWIESZCZENIE- ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., p  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ANDRZEJEWO
2022-07-15 10:29:09
GOŚ.6220.2.2022 OBWIESZCZENIE- ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.),   ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ANDRZEJEWO
2022-07-14 11:29:05
GOŚ.6220.1.2022 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko   ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 149
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl