Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym
2023-08-23 11:11:53
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ANDRZEJEWO O WYŁOŻENIU RAPORTU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
2023-05-25 14:24:00
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ANDRZEJEWO O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA
2023-05-25 14:23:10
  ...więcej

Postanowienie
2023-01-31 08:54:39
GOŚ.6220.3.2022 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ANDRZEJEWO
2023-01-09 08:42:43
GOŚ.6220.3.2022 OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.), w związku z art. 63 ust. 1 i 4, a także art. 66 ustawy z d  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ANDRZEJEWO
2022-10-12 10:45:12
GOŚ.6220.2.2022 OBWIESZCZENIE- Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 10 § 1 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ANDRZEJEWO
2022-10-11 12:18:58
Andrzejewo, dnia 11.10.2022 r.GOŚ.6220.3.2022 OBWIESZCZENIE- ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., p  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ANDRZEJEWO
2022-07-15 10:29:09
GOŚ.6220.2.2022 OBWIESZCZENIE- ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.),   ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ANDRZEJEWO
2022-07-14 11:29:05
GOŚ.6220.1.2022 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko   ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ANDRZEJEWO
2022-06-27 09:48:11
GOŚ.6220.1.2022 OBWIESZCZENIE- Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 10 § 1 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  ...więcej

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania
2022-05-26 13:41:44
GOŚ.6220.8.2021 OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), w związku art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008   ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ANDRZEJEWO
2022-05-18 13:04:54
Andrzejewo, dnia 18.05.2022 r. GOŚ.6220.8.2021 OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 63 ust. 1 i  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej
2022-05-09 11:57:46
GOŚ.6220.1.2022 OBWIESZCZENIE- ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.),   ...więcej

OBWIESZCZENIE
2022-03-09 13:38:50
Andrzejewo, dnia 09.03.2022 r. GOŚ.6220.7.2021 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 86d ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocena  ...więcej

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2021-12-27 14:24:31
GOŚ.6220.6.2021 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko   ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej
2021-12-06 14:44:59
GOŚ.6220.8.2021 OBWIESZCZENIE- ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.),   ...więcej

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowej
2021-12-03 09:43:21
Andrzejewo, dnia 03.12.2021 r. GOŚ.6220.6.2021 OBWIESZCZENIE- Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 10 § 1 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  ...więcej

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowej
2021-12-01 09:39:54
  ...więcej

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2021-11-12 08:57:12
                                                                         ...więcej

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowej
2021-10-27 08:59:09
GOŚ.6220.4.2021 OBWIESZCZENIE- Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 10 § 1 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 138
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl