Komunikaty
Informacja o wyborze partnera
2024-04-29 09:35:10
  ...więcej

Otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji z GMINĄ ANDRZEJEWO planowanego projektu dla Szkoły Podstawowej w Starej Ruskołęce i dla Szkoły Podstawowej w Ołdakach Polonii
2024-04-02 11:08:12
   ...więcej

OBWIESZCENIE WÓJTA GMINY ANDRZEJEWO W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA
2024-03-06 12:28:50
DPP.6730.10.2024 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) w związku z art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prz  ...więcej

Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia
2024-02-07 09:43:42
Gmina Andrzejewo informuje o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w dniu 09.02.2024 o godz. 10.00 w miejscowości Nur( skrzyżowanie drogi krajowej 63 z droga wojewódzką 694 )  ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie
2024-02-02 13:38:29
  ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie
2024-01-24 15:13:51
  ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie
2024-01-18 12:46:59
  ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie
2023-12-18 15:31:02
  ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie
2023-12-15 15:04:43
  ...więcej

Informacja o sprzedaży końcowej paliwa stałego
2023-05-09 15:34:42
Informacja o sprzedaży końcowej paliwa stałego.  ...więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania
2023-04-27 15:00:39
  ...więcej

2022-12-30 08:42:04
Informacja o przystąpieniu do zakupu przez gminę Andrzejewo paliwa stałego dla gospodarstw domowych w 2023 r.  ...więcej

2022-11-04 13:26:40
Informacja o przystąpieniu do zakupu przez gminę Andrzejewo paliwa stałego dla gospodarstw domowych  ...więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
2022-11-04 09:11:52
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
2022-08-19 11:01:59
  ...więcej

OBIWESZCZENIE WÓJTA GMINY ANDRZEJEWO o zmianach Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Andrzejewo
2022-08-09 07:55:25
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
2022-06-06 07:55:27
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
2022-05-31 13:04:30
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
2022-05-31 13:03:54
  ...więcej

OBIWESZCZENIE WÓJTA GMINY ANDRZEJEWO O KONSULTACJACH PROJKETU PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
2022-05-17 15:15:43
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 57
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl