Komunikaty
Informacja o sprzedaży końcowej paliwa stałego
2023-05-09 15:34:42
Informacja o sprzedaży końcowej paliwa stałego.  ...więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania
2023-04-27 15:00:39
  ...więcej

2022-12-30 08:42:04
Informacja o przystąpieniu do zakupu przez gminę Andrzejewo paliwa stałego dla gospodarstw domowych w 2023 r.  ...więcej

2022-11-04 13:26:40
Informacja o przystąpieniu do zakupu przez gminę Andrzejewo paliwa stałego dla gospodarstw domowych  ...więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
2022-11-04 09:11:52
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
2022-08-19 11:01:59
  ...więcej

OBIWESZCZENIE WÓJTA GMINY ANDRZEJEWO o zmianach Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Andrzejewo
2022-08-09 07:55:25
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
2022-06-06 07:55:27
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
2022-05-31 13:04:30
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
2022-05-31 13:03:54
  ...więcej

OBIWESZCZENIE WÓJTA GMINY ANDRZEJEWO O KONSULTACJACH PROJKETU PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
2022-05-17 15:15:43
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
2022-05-12 12:07:03
  ...więcej

OBWIESZCZENIE GOŚ.6220.5.2021 Wójta Gminy Andrzejewo
2021-12-15 08:47:06
  ...więcej

Obwieszczenie SPN-O.7533.12.2021.KM
2021-06-22 12:48:06
  ...więcej

PROJEKT DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
2020-12-02 12:41:08
PROGRAMU OPIEKI NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY ANDRZEJEWO NA ROK 2021  ...więcej

2019-12-27 13:28:17
Zawiadomienie Starosty Ostrowskiego w sprawie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach własności osób prywatnych, spółek i wspólnot leśnych, mienia komunalnego oraz kościołów  ...więcej

2019-10-30 14:08:26
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji  ...więcej

2019-10-30 14:06:23
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji  ...więcej

2019-10-03 08:43:36
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania  ...więcej

2019-08-09 12:07:36
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji NR 377/O/2019 stwierdzającej nabycie przez Powiat Ostrowski własności nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 48
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl