> 2010 r.

2010 r.

Zarządzenie Nr 151/2010 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Andrzejewie na 2010 rok.   
więcej

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-01-19 12:59:25 | Data modyfikacji: 2010-04-01 09:30:55.
Zarządzenie Nr 152/2010 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.   
więcej

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-08-17 09:49:31 | Data modyfikacji: 2010-08-17 09:54:44.
Zarządzenie Nr 153/2010 Wójta Gminy Andrzejewo  

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-08-17 09:55:18 | Data modyfikacji: 2010-08-17 09:54:44.
Zarządzenie Nr 154/2010 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 19 lutego 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o wartości ponizej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.   
więcej

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-08-17 09:57:06 | Data modyfikacji: 2010-08-17 13:25:05.
Zarządzenie Nr 155/2010 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia marca 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r..   
więcej

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-08-17 09:59:10 | Data modyfikacji: 2010-08-17 13:33:06.
Zarządzenie Nr 156/2010 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.   
więcej

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-08-17 10:11:26 | Data modyfikacji: 2010-08-17 13:34:03.
Zarządzenie Nr 157/2010 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2009 r.   
więcej

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-08-17 10:12:40 | Data modyfikacji: 2010-08-17 13:35:08.
Zarządzenie Nr 158/2010 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy 2010 r..   

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-08-17 10:13:21 | Data modyfikacji: 2010-08-17 13:40:19.
Zarządzenie Nr 159/2010 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia marca 2010 roku w sprawie  

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-08-17 10:13:43 | Data modyfikacji: 2010-08-17 13:40:19.
Zarządzenie Nr 160/2010 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia marca 2010 roku w sprawie  

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-08-17 10:13:56 | Data modyfikacji: 2010-08-17 13:40:19.
Zarządzenie Nr 161/2010 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych  gminy na 2010 r.   
więcej

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-08-17 10:14:45 | Data modyfikacji: 2010-08-17 13:54:11.
Zarządzenie Nr 162/2010 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 22 marca 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o wartosci poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Prawa zamówień publicznych.  
więcej

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-08-17 10:25:28 | Data modyfikacji: 2010-08-17 14:08:19.
Zarządzenie Nr 163/2010 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o wartosci poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Prawa zamówień publicznych.  
więcej

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-08-17 10:26:26 | Data modyfikacji: 2010-08-17 14:16:46.
Zarządzenie Nr 164/2010 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy 2010 r.   
więcej

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-08-17 10:27:20 | Data modyfikacji: 2010-08-17 14:19:48.
Zarządzenie Nr 165/2010 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2010 r.   
więcej

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-08-17 10:28:19 | Data modyfikacji: 2010-08-17 14:41:17.
Zarządzenie Nr 166/2010 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Zaręby Warchoły.  

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-08-17 10:36:10 | Data modyfikacji: 2010-08-17 14:41:17.
Zarządzenie Nr 167/2010 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 16 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. księgowości w Urzędzie Gminy w Andrzejewie. 

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-08-17 10:39:33 | Data modyfikacji: 2010-08-17 14:41:17.
Zarządzenie Nr 168/2010 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2010 r.  

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-08-17 10:40:48 | Data modyfikacji: 2010-08-17 14:41:17.
Zarządzenie Nr 169/2010 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-08-17 10:42:35 | Data modyfikacji: 2010-08-17 14:41:17.
Zarządzenie Nr 170/2010 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych..   

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-08-17 11:43:09 | Data modyfikacji: 2010-08-17 14:41:17.
Zarządzenie Nr 171/2010 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 17 maja 2010 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2010 r. 

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-08-17 11:45:45 | Data modyfikacji: 2010-08-17 14:41:17.
Zarządzenie Nr 172/2010 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy 2010 r. 

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-08-17 11:46:36 | Data modyfikacji: 2010-08-17 14:41:17.
Zarządzenie Nr 173/2010 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2010 r. 

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-08-17 11:51:47 | Data modyfikacji: 2010-08-17 14:41:17.
Zarządzenie Nr 174/2010 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Pieńki Wielkie. 

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-08-17 11:57:22 | Data modyfikacji: 2010-08-17 14:41:17.
Zarządzenie Nr 175/2010 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy. 

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-08-17 12:00:12 | Data modyfikacji: 2010-08-17 14:41:17.
Zarządzenie Nr 176/2010 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-08-17 12:03:55 | Data modyfikacji: 2010-08-17 14:41:17.
Zarządzenie Nr 176a/2010 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Urzędzie Gminy w Andrzejewie. 

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-08-17 12:07:37 | Data modyfikacji: 2010-08-17 14:41:17.
Zarządzenie Nr 177/2010 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy 2010 r. 

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-08-17 12:09:00 | Data modyfikacji: 2010-08-17 14:41:17.
Zarządzenie Nr 178/2010 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2010 r. 

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-08-17 12:12:14 | Data modyfikacji: 2010-08-17 14:41:17.
Zarządzenie Nr 179/2010 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy 2010 r. 

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-08-17 12:14:46 | Data modyfikacji: 2010-08-17 14:41:17.
Zarządzenie Nr 180/2010 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2010 r. 

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-08-17 12:15:57 | Data modyfikacji: 2010-08-17 14:41:17.
Zarządzenie Nr 181/2010 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o wartości poniżej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych. 

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-08-17 12:20:42 | Data modyfikacji: 2010-08-17 14:41:17.
Zarządzenie Nr 182/2010 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. 

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-08-17 12:27:14 | Data modyfikacji: 2010-08-17 14:41:17.

Zarządzenie Nr 183/2010 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 12 lipca 2010 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2010 r.

 

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-08-17 12:29:27 | Data modyfikacji: 2010-08-17 14:41:17.
Zarządzenie Nr 184/2010 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2010 r. 

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-08-17 12:32:49 | Data modyfikacji: 2010-08-17 14:41:17.
Zarządzenie Nr 185/2010 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 5 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o wartości poniżej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. 

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-08-17 12:54:05 | Data modyfikacji: 2010-08-17 14:41:17.
Zarządzenie Nr 186/2010 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 11 sierpnia 2010 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2010 r. 

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-08-17 13:05:53 | Data modyfikacji: 2010-08-17 14:41:17.
Zarządzenie Nr 1/2010 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie zmian Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy.   
więcej

Opublikowane przez: Marek Matys | Data wprowadzenia: 2011-02-03 13:36:10 | Data modyfikacji: 2011-02-03 13:53:12.
Zarządzenie Nr 2/2010 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Andrzejewo  
więcej

Opublikowane przez: Marek Matys | Data wprowadzenia: 2011-02-03 13:40:00 | Data modyfikacji: 2011-02-03 13:52:58.
Zarządzenie wewnętrzne Nr 3/2010 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 17 grudnia 2010 r w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego  
wiecej

Opublikowane przez: Marek Matys | Data wprowadzenia: 2011-02-03 13:43:18 | Data modyfikacji: 2011-02-03 13:52:36.
Zarządzenie Nr 4/2010 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 23 grudnia 2010roku w sprawie zmian planów finansowych dla jednostek organizacyjnych  
więcej

Opublikowane przez: Marek Matys | Data wprowadzenia: 2011-02-03 13:47:09 | Data modyfikacji: 2011-02-03 13:51:57.
Zarządzenie Nr 5/2010 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  
więcej

Opublikowane przez: Marek Matys | Data wprowadzenia: 2011-02-03 13:50:51 | Data modyfikacji: 2011-02-03 13:55:28.
Zarządzenie Nr 6/2010 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 28 grudnia w sprawie zmian w budżecie gminy 2010 r.  
więcej

Opublikowane przez: Marek Matys | Data wprowadzenia: 2011-02-04 07:57:16 | Data modyfikacji: 2011-02-04 08:00:12.
Zarządzenie Nr 7/2010 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 28 grudnia 2010 r w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta  
więcej

Opublikowane przez: Marek Matys | Data wprowadzenia: 2011-02-04 08:02:33 | Data modyfikacji: 2011-02-04 08:02:55.
Zarządzenie Nr 8/2010 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 31 grudnia 2010 r w sprawie zmian w budżecie gminy 2010 r.  
więcej

Opublikowane przez: Marek Matys | Data wprowadzenia: 2011-02-04 08:04:25 | Data modyfikacji: 2011-02-04 08:05:07.
Zarządzenie Nr 9/2010 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2010 r.  
więcej

Opublikowane przez: Marek Matys | Data wprowadzenia: 2011-02-04 08:07:33 | Data modyfikacji: 2011-02-04 08:07:54.
Data wprowadzenia: 2011-02-04 08:07:33
Data modyfikacji: 2011-02-04 08:07:54
Opublikowane przez: Marek Matys
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl