> 2010 r.

2010 r.

Uchwała Nr XXXI/110/10 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie zmian w budzecie gminy na rok 2010.   
więcej

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-04-07 13:14:32 | Data modyfikacji: 2010-04-07 13:17:50.
Uchwała Nr XXXI/111/10 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.   
więcej

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-04-07 13:15:59 | Data modyfikacji: 2010-04-07 13:18:17.
Uchwała Nr XXXI/112/10 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyopdrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku.   
wiecej

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-04-07 13:17:10 | Data modyfikacji: 2010-04-07 13:18:41.
Uchwała Nr XXXII/113/10 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 20 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.   
więcej

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-04-26 10:18:09 | Data modyfikacji: 2010-04-26 10:19:19.
Uchwała Nr XXXII/114/10 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 20 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych.  
więcej

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-04-26 10:22:11 | Data modyfikacji: 2010-04-26 10:23:04.
Uchwała Nr XXXII/115/10 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 20 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.  
więcej

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-04-26 10:25:54 | Data modyfikacji: 2010-04-26 10:26:21.
Uchwała Nr XXXIII/116/10 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.  
więcej

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-06-10 13:51:14 | Data modyfikacji: 2010-06-10 13:51:29.
Uchwała Nr XXXIII/117/10 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Andrzejewo i jej jednostkom podległym.  
więcej

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-06-10 13:53:40 | Data modyfikacji: 2010-06-10 13:54:10.
Uchwała Nr XXXIII/118/10 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.  
więcej

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-06-10 13:56:20 | Data modyfikacji: 2010-06-10 14:02:37.
Uchwała Nr XXXIII/119/10 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.  
więcej

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-06-10 13:57:17 | Data modyfikacji: 2010-06-10 14:03:15.
Uchwała Nr XXXIII/120/10 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.  
więcej

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-06-10 13:58:09 | Data modyfikacji: 2010-06-10 14:03:44.
Uchwała Nr XXXIII/121/10 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie przyjęcia planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych przedłożonych przez zebranie wiejskie.  
więcej

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-06-10 13:59:26 | Data modyfikacji: 2010-08-05 13:34:48.
Uchwała Nr XXXIV/122/10 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 8 lipca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.  
więcej

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-08-05 13:36:49 | Data modyfikacji: 2010-08-05 13:38:08.
Uchwała Nr XXXIV/123/10 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 8 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury.  
więcej

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-08-05 13:41:05 | Data modyfikacji: 2010-08-05 13:42:02.
Uchwała Nr XXXV/124/10 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.  
więcej

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-08-17 09:32:46 | Data modyfikacji: 2010-08-17 09:34:41.
Uchwała Nr XXXVI/125/10 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.  
więcej

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-10-06 13:20:02 | Data modyfikacji: 2010-10-06 13:28:49.
Uchwała Nr XXXVI/126/10 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013   
więcej

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-10-06 13:24:33 | Data modyfikacji: 2010-10-06 13:32:25.
Uchwała Nr XXXVI/127/10 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.   
więcej

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-10-06 13:25:39 | Data modyfikacji: 2010-10-06 13:35:57.
Uchwała Nr XXXVI/128/10 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.  
więcej

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-10-06 13:27:37 | Data modyfikacji: 2010-10-06 13:33:45.
Uchwała Nr XXXVII/129/10 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 14 października 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.  
więcej

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-11-08 13:26:59 | Data modyfikacji: 2010-11-08 13:31:54.
Uchwała Nr XXXVII/130/10 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 14 października 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.  
więcej

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-11-08 13:28:29 | Data modyfikacji: 2010-11-08 13:33:23.
Uchwała Nr XXXVII/131/10 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 14 października 2010 roku w sprawie przyjęcia planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych przedłożonych przez zebranie wiejskie.  
więcej

Opublikowane przez: Ewa Sołowińska | Data wprowadzenia: 2010-11-08 13:30:38 | Data modyfikacji: 2010-11-08 14:32:27.
Uchwała Nr I/1/2010 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 01.12.2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Andrzejewo  
więcej

Opublikowane przez: Marek Matys | Data wprowadzenia: 2011-05-05 11:47:23 | Data modyfikacji: 2011-05-05 11:48:17.
Uchwała Nr I/2/2010 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 01.12.2010 w sprawie ....  
więcej

Opublikowane przez: Marek Matys | Data wprowadzenia: 2011-05-05 11:51:30 | Data modyfikacji: 2011-05-05 11:51:54.
Uchwała Nr II/3/2010 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 14.12.2010 w sprawie ....  
więcej

Opublikowane przez: Marek Matys | Data wprowadzenia: 2011-05-05 11:53:10 | Data modyfikacji: 2011-05-05 11:55:52.
Uchwała Nr II/4/2010 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 01.12.2010 w sprawie ..... 
więcej

Opublikowane przez: Marek Matys | Data wprowadzenia: 2011-05-05 11:54:22 | Data modyfikacji: 2011-05-05 11:55:52.
Uchwała Nr II/5/2010 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 14.12.2010 w sprawie ..... 
więcej

Opublikowane przez: Marek Matys | Data wprowadzenia: 2011-05-05 11:55:13 | Data modyfikacji: 2011-05-05 11:55:52.
Uchwała Nr III/6/2010 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30.12.2010 w sprawie ..... 
więcej

Opublikowane przez: Marek Matys | Data wprowadzenia: 2011-05-05 11:56:32 | Data modyfikacji: 2011-05-05 11:55:52.
Uchwała Nr III/7/2010 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30.12.2010 w sprawie ..... 
więcej

Opublikowane przez: Marek Matys | Data wprowadzenia: 2011-05-05 11:57:18 | Data modyfikacji: 2011-05-05 11:55:52.
Uchwała Nr III/8/2010 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30.12.2010 w sprawie ..... 
więcej

Opublikowane przez: Marek Matys | Data wprowadzenia: 2011-05-05 11:58:06 | Data modyfikacji: 2011-05-05 11:55:52.
Uchwała Nr III/9/2010 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30.12.2010 w sprawie ..... 
więcej

Opublikowane przez: Marek Matys | Data wprowadzenia: 2011-05-05 11:59:01 | Data modyfikacji: 2011-05-05 11:55:52.
Uchwała Nr III/10/2010 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30.12.2010 w sprawie ..... 
więcej

Opublikowane przez: Marek Matys | Data wprowadzenia: 2011-05-05 12:00:46 | Data modyfikacji: 2011-05-05 11:55:52.
Uchwała Nr III/11/2010 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30.12.2010 w sprawie ..... 
więcej

Opublikowane przez: Marek Matys | Data wprowadzenia: 2011-05-05 12:01:35 | Data modyfikacji: 2011-05-05 11:55:52.
Uchwała Nr III/12/2010 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30.12.2010 w sprawie ..... 
więcej

Opublikowane przez: Marek Matys | Data wprowadzenia: 2011-05-05 12:02:16 | Data modyfikacji: 2011-05-05 11:55:52.
Uchwała Nr III/13/2010 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30.12.2010 w sprawie ..... 
więcej

Opublikowane przez: Marek Matys | Data wprowadzenia: 2011-05-05 12:03:00 | Data modyfikacji: 2011-05-05 11:55:52.
Data wprowadzenia: 2011-05-05 12:03:00
Opublikowane przez: Marek Matys
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl