> 2010

2010

Uchwała Nr 344/O/2009 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Andrzejewo projekcie budżetu na 2010 rok.  
więcej

Opublikowane przez: Marek Matys | Data wprowadzenia: 2010-04-08 08:59:00 | Data modyfikacji: 2010-04-08 09:02:24.
Uchwała Nr XXX/104/09 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Andrzejewo na 2010 rok.  
więcej

Opublikowane przez: Marek Matys | Data wprowadzenia: 2010-04-08 09:04:22 | Data modyfikacji: 2010-04-08 09:04:43.

Zobacz:
 Sprawozdania RB .  Zmiany w budżecie .  Kredyty . 
Data wprowadzenia: 2010-04-08 09:04:22
Data modyfikacji: 2010-04-08 09:04:43
Opublikowane przez: Marek Matys
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl