Wybory samorządowe 2014

Wybory samorządowe 2014

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 2 września 2014 r. o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2010-10-25 13:05:02 | Data modyfikacji: 2014-09-03 08:20:19.

ZARZĄDZENIE Nr 333/2014 WÓJTA GMINY ANDRZEJEWO z dnia 7 kwietnia 2014r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Andrzejewo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-09-04 08:12:09 | Data modyfikacji: 2014-09-04 08:19:37.

ZARZĄDZENIE Nr 390/2014 WÓJTA GMINY ANDRZEJEWO z dnia 1 września 2014r. w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-09-12 07:50:12 | Data modyfikacji: 2014-09-12 08:30:29.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-09-26 10:00:50 | Data modyfikacji: 2014-09-26 10:03:21.

OBWIESZCZENIE z dnia 26 września 2014 roku o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Andrzejewie

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-09-26 20:44:01 | Data modyfikacji: 2014-09-26 10:03:21.

HARMONOGRAM dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Andrzejewie od dnia 29.09.2014r. do dnia 07.10.2014r.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-09-26 20:45:21 | Data modyfikacji: 2014-09-26 10:03:21.

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY ANDRZEJEWO z dnia 6 października 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz wyznaczonych do głosowania korespondencyjnego.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-10-07 08:08:14 | Data modyfikacji: 2014-09-26 10:03:21.

INFORMACJA

Gminnej Komisji Wyborczej w Andrzejewie z dnia 20 października 2014 r. w sprawie losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 


                      

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-10-20 13:28:39 | Data modyfikacji: 2014-10-20 13:31:08.

Z A W I A D O M I E N I E o publicznym losowaniu członków obwodowych komisji wyborczych

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-10-20 18:14:02 | Data modyfikacji: 2014-10-20 13:31:08.

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Andrzejewie z dnia 23 października 2014 r. o wynikach losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych do Rady Gminy Andrzejewo

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-10-23 14:27:39 | Data modyfikacji: 2014-10-20 13:31:08.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Andrzejewie z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Andrzejewo w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-10-27 09:39:29 | Data modyfikacji: 2014-10-20 13:31:08.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Andrzejewie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Andrzejewo w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-10-27 09:41:51 | Data modyfikacji: 2014-10-20 13:31:08.

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 27 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.


 

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-10-29 08:08:13 | Data modyfikacji: 2014-10-20 13:31:08.

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Andrzejewie z siedzibą w Gminnym Gimnazjum w Andrzejewie

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-10-29 08:08:58 | Data modyfikacji: 2014-10-20 13:31:08.

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Andrzejewie z siedzibą w Szkole Podstawowej w Andrzejewie

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-10-29 08:09:40 | Data modyfikacji: 2014-10-20 13:31:08.

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Starej Ruskołęce z siedzibą w Szkole Podstawowej w Starej Ruskołęce


 

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-10-29 08:13:38 | Data modyfikacji: 2014-10-20 13:31:08.

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Zarębach Warchołach z siedzibą w Świetlicy Wiejskiej w Zarębach Warchołach

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-10-29 08:15:10 | Data modyfikacji: 2014-10-20 13:31:08.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Andrzejewie z dnia 30 października 2014 roku w sprawie skreślenia kandydata i unieważnienia listy kandydatów

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-10-30 14:38:18 | Data modyfikacji: 2014-10-20 13:31:08.

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Andrzejewie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie skreślenia i unieważnienia listy w wyborach do Rady Gminy Andrzejewo zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.


 

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-10-30 14:39:45 | Data modyfikacji: 2014-10-20 13:31:08.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Andrzejewie z dnia 30 października 2014 roku o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy Andrzejewo

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-10-30 14:40:56 | Data modyfikacji: 2014-10-20 13:31:08.

Informacja o składach komisji obwodowych

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-11-03 11:33:03 | Data modyfikacji: 2014-11-03 11:34:13.

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Andrzejewo

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-11-19 12:58:15 | Data modyfikacji: 2014-11-03 11:34:13.

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Andrzejewo sporządzony dnia 18 listopada 2014r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Andrzejewie

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-11-19 13:00:24 | Data modyfikacji: 2014-11-03 11:34:13.

PROTOKÓŁ OBSADZENIA MANDATÓW RADNYCH BEZ GŁOSOWANIA

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-11-19 13:02:41 | Data modyfikacji: 2014-11-03 11:34:13.
Data wprowadzenia: 2014-11-19 13:02:41
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl