Dostęp do Informacji Publicznej

Dostęp do Informacji Publicznej

Dostęp do Informacji Publicznej
Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.
Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:
 • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
 • wglądu do dokumentów urzędowych,
 • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

  Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

  Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:
 • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
 • udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
 • wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

  - Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.
  - Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.
  - Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego
 •  

  Opublikowane przez: Marek Matys | Data wprowadzenia: 2010-05-10 15:28:40.
  Data wprowadzenia: 2010-05-10 15:28:40
  Opublikowane przez: Marek Matys
   
  Dodatkowe Informacje:
  .
  Adres:
  Urząd Gminy
  ul. Warszawska 36
  07-305 Andrzejewo
  Wójt Gminy
  Beata Ponichtera
  Kontakt:
  Tel: (+48 86) 271-70-03
  Fax: (+48 86) 271-71-03
  e-mail: gmina@andrzejewo.pl