Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo w sprawie wydanej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
2024-04-09 12:20:37
  DPP.6733.1.2024 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrz  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sparwie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegajacej na budowie boiska do piłki siatkowej plażowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 654/6 obręb Andrzejewo gm. Andrzejewo.
2024-04-02 12:20:07
DPP.6733.3.2024                                          ...więcej

Obwieszczenie w
2024-04-02 12:17:06
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 20.03.2024 r. o przygotowanym projekcie decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie budynku świetlicy wiejskiej na działkach o nr ewid. 162/6, 330/2 obręb Stara Ruskołęka gm. Andrzejewo
2024-03-20 11:52:31
DPP.6733.1.2024                                          ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 20.03.2024 r. o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie budynku Domu Kultury wraz z przebudową i nadbudową świetlicy wiejskiej i remizy OSP na działkach o nr ewid. 675, 676, 677 obręb Andrzejewo
2024-03-20 11:27:12
DPP.6733.2.2024                                          ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 21.02.2024 r. o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Ruskołęka
2024-02-21 13:26:29
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 04.10.2022 r. o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie budynku szkoły w miejscowości Ołdaki-Polonia
2022-10-04 13:25:20
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 04.10.2022 r. o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Przeździoecko-Grzymki
2022-10-04 13:23:24
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 27.12.2021 r. o przygotowanym projekcie decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego- rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Andrzejewo
2021-12-28 08:49:27
  ...więcej

Obwieszcenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 06.07.2021 r. o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Przeździecko-Grzymki i Łętownica - Parcele na odcinku L – 404,1 m sieci.
2021-07-06 14:04:13
  ...więcej

Obwieszcenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 18.06.2021 r. o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 2604W
2021-06-28 11:32:14
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 02.06.2021 r. o przygotowanym projekcie decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 2604W na odcinku Pęchratka Mała - Stara Ruskołęka wraz z rozbiórką i budową mostu od km 5+765,00 do km 8+ 251,00 długości 2+486,00
2021-06-04 14:26:55
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 22.04.2021 r. o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 2604W na odcinku Pęchratka Mała - Stara Ruskołęka od km 6+140.00 do km 8+626.00 długości 2+486.00.
2021-04-23 08:58:32
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 16.04.2021 r. o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowwie zbiornika uśredniajacego na stacji uzdatniania wody w miejscowaści Zaręby-Bolędy
2021-04-23 08:51:51
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 01.04.2021 r. o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowwie wodociągu
2021-04-06 11:53:36
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 19.04.2019 r. o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie i montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 2000kW, zabudowa wolnostojąca, panele montowane na stelażach konstrukcji stalowej o wysokości do 5m ponad poziom terenu
2019-04-19 14:15:12
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 18.04.2019 r. o przygotowanym projekcie decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z wewnętrzną linią zasilającą na działce nr ew. 28 w miejscowości Kuleszki-Nienałty gm. Andrzejewo.
2019-04-19 14:11:09
  ...więcej

Obwieszcenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 7.1.2019 r. o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na odbudowie drogi powiatowej nr 2601W w miejscowości Ołdaki-Polonia od km 12+923 do km 14+547 o długości 1,631 km (działka nr ewid. 134/2, obręb Ołdaki-Polonia).
2019-01-09 09:34:41
  ...więcej

Obwieszcenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 7.1.2019 r. o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na odbudowie drogi powiatowej nr 2601W w miejscowości Ołdaki-Polonia od km 12+923 do km 14+547 o długości 1,631 km (działka nr ewid. 75, obręb Ołdaki-Polonia).
2019-01-09 09:22:29
  ...więcej

Obwieszcenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 7.1.2019 r. o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na odbudowie drogi powiatowej nr 2601W w miejscowości Ołdaki-Polonia od km 12+923 do km 14+547 o długości 1,631 km (działka nr ewid. 134/2, obręb Ołdaki-Polonia).
2019-01-09 09:15:40
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 83
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl