Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 04.10.2022 r. o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie budynku szkoły w miejscowości Ołdaki-Polonia
2022-10-04 13:25:20
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 04.10.2022 r. o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Przeździoecko-Grzymki
2022-10-04 13:23:24
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 27.12.2021 r. o przygotowanym projekcie decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego- rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Andrzejewo
2021-12-28 08:49:27
  ...więcej

Obwieszcenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 06.07.2021 r. o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Przeździecko-Grzymki i Łętownica - Parcele na odcinku L – 404,1 m sieci.
2021-07-06 14:04:13
  ...więcej

Obwieszcenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 18.06.2021 r. o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 2604W
2021-06-28 11:32:14
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 02.06.2021 r. o przygotowanym projekcie decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 2604W na odcinku Pęchratka Mała - Stara Ruskołęka wraz z rozbiórką i budową mostu od km 5+765,00 do km 8+ 251,00 długości 2+486,00
2021-06-04 14:26:55
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 22.04.2021 r. o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 2604W na odcinku Pęchratka Mała - Stara Ruskołęka od km 6+140.00 do km 8+626.00 długości 2+486.00.
2021-04-23 08:58:32
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 16.04.2021 r. o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowwie zbiornika uśredniajacego na stacji uzdatniania wody w miejscowaści Zaręby-Bolędy
2021-04-23 08:51:51
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 01.04.2021 r. o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowwie wodociągu
2021-04-06 11:53:36
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 19.04.2019 r. o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie i montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 2000kW, zabudowa wolnostojąca, panele montowane na stelażach konstrukcji stalowej o wysokości do 5m ponad poziom terenu
2019-04-19 14:15:12
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 18.04.2019 r. o przygotowanym projekcie decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z wewnętrzną linią zasilającą na działce nr ew. 28 w miejscowości Kuleszki-Nienałty gm. Andrzejewo.
2019-04-19 14:11:09
  ...więcej

Obwieszcenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 7.1.2019 r. o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na odbudowie drogi powiatowej nr 2601W w miejscowości Ołdaki-Polonia od km 12+923 do km 14+547 o długości 1,631 km (działka nr ewid. 134/2, obręb Ołdaki-Polonia).
2019-01-09 09:34:41
  ...więcej

Obwieszcenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 7.1.2019 r. o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na odbudowie drogi powiatowej nr 2601W w miejscowości Ołdaki-Polonia od km 12+923 do km 14+547 o długości 1,631 km (działka nr ewid. 75, obręb Ołdaki-Polonia).
2019-01-09 09:22:29
  ...więcej

Obwieszcenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 7.1.2019 r. o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na odbudowie drogi powiatowej nr 2601W w miejscowości Ołdaki-Polonia od km 12+923 do km 14+547 o długości 1,631 km (działka nr ewid. 134/2, obręb Ołdaki-Polonia).
2019-01-09 09:15:40
  ...więcej

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia opracowania pt. "Projekt robót geologicznych dla określenia warónków geologiczno-inżynierskich na potrzeby zadania inwestycyjnego ,,Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi tj. gazociąg DN700 na odcinku łączącym Węzeł i Tłocznię Gazu Hołowczyce z projektowanym gazociągiem DN700 relacji Rembelszczyzna – granica RP-LT (Polska – Litwa)”"
2018-12-27 10:20:58
  ...więcej

Obwieszcenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30.11.2018 r. o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, budowie linii napowietrzno-kablowych SN-15kV(etap 1 i 2) na nieruchomościach o nr ewid. 95, 93, 91, 90/1, 89, 88, 87, 232, 86, 78/1 położonych na terenie obrębu Pieńki Wielkie
2018-12-12 12:59:54
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 28.11.2018 r. o przygotowanym projekcie decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na odbudowie drogi powiatowej nr 2601W w miejscowości Ołdaki-Polonia od km 12+923 do km 14+547 o długości 1,631 km (działka nr ewid. 134/2, obręb Ołdaki-Polonia)
2018-11-30 13:07:46
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 28.11.2018 r. o przygotowanym projekcie decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na odbudowie drogi powiatowej nr 2601W w miejscowości Ołdaki-Polonia od km 12+923 do km 14+547 o długości 1,631 km (działka nr ewid. 75, obręb Ołdaki-Polonia)
2018-11-30 13:03:39
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 20.11.2018 r. o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 2610W granica województwa – Pieńki Wielkie – Jabłonowo-Klacze na nieruchomościach nr ewid. gruntów 129/1, 137/1, 147/1, 165/1, 163/1 oraz 164/1 obręb Pieńki Wielkie.
2018-11-21 11:55:00
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 20.11.2018 r. o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na podziale działki 532 o pow. 0,9000 ha. na działki 532/1 o pow. 0,2716 oraz 532/2 o pow. 0,6273 bez zmiany sposobu przeznaczenia
2018-11-21 11:45:35
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 77
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl