> 2011 r.

2011 r.

Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 10 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze  
więcej

Opublikowane przez: Marek Matys | Data wprowadzenia: 2011-02-03 14:13:00 | Data modyfikacji: 2011-02-04 08:15:22.
``
Zarządzenie Nr 11/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 10 stycznia 2011r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na wolne stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrzejewie  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-02-04 08:10:51 | Data modyfikacji: 2011-09-29 11:08:37.
``
Zarządzenie Nr 12/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów jednostek pomocniczych Gminy Andrzejewo  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-02-03 14:10:50 | Data modyfikacji: 2011-09-29 11:08:24.
``
Zarządzenie Nr 13/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w remizie OSP w Królach Dużych  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-02-04 08:14:38 | Data modyfikacji: 2011-09-29 11:08:06.
``
Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Andrzejewie na 2011 r. 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-02-21 15:08:44 | Data modyfikacji: 2011-09-29 11:07:51.
``
Zarządzenie Nr 15/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 14 lutego 2011r.  w sprawie wprowadzenia wewnętrznej polityki antymobbingowej  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-02-21 15:12:40 | Data modyfikacji: 2011-09-29 11:07:42.
``
Zarządzenie Nr 16/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 18 lutego 2011r.  w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Autor: więcej | Data wprowadzenia: 2011-02-21 15:15:45 | Data modyfikacji: 2011-09-29 11:07:27.
``
Zarządzenie Nr 17/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 18l utego 2011r.  w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-02-21 15:21:50 | Data modyfikacji: 2013-09-06 09:42:29.
``
Zarządzenie Nr 18/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 21 lutego 2011r. zmieniające zarządzenie Nr 12/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r  w sprawie zarządzenia wyborów jednostek pomocniczych Gminy Andrzejewo  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-02-21 15:23:44 | Data modyfikacji: 2011-09-29 11:06:24.
``
Zarządzenie Nr 20/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 22 lutego 2011r.  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-05-05 10:11:38 | Data modyfikacji: 2011-09-29 11:06:10.
``
Zarządzenie Nr 22/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 4 marca 2011r.  w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w Andrzejewie do wykonywania określonych czynności w toku załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-05-05 10:14:03 | Data modyfikacji: 2011-09-29 11:05:59.
``
Zarządzenie Nr 23/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 4 marca 2011r.  w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w Andrzejewie do wykonywania określonych czynności w toku załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-05-05 10:16:26 | Data modyfikacji: 2011-09-29 11:04:19.
``
Zarządzenie Nr 24/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 7 marca 2011r.  w sprawie sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Andrzejewie i gminnych jednostkach organizacyjnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-05-05 10:19:00 | Data modyfikacji: 2011-09-29 11:03:23.
``
Zarządzenie Nr 25/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 14 marca 2011r.  w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-05-05 10:27:08 | Data modyfikacji: 2011-09-29 11:01:02.
``
Zarządzenie Nr 26/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 18 marca 2011r.  w sprawie zasad stosowania w Urzędzie Gminy w Andrzejewie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-05-05 10:29:05 | Data modyfikacji: 2011-09-29 10:59:52.
``
Zarządzenie Nr 27/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 24 marca 2011r.  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-05-05 10:31:23 | Data modyfikacji: 2011-09-29 10:58:37.
``
Zarządzenie Nr 28/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 24 marca 2011r.  w sprawie powołania komisji przetargowej ... 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-05-05 10:33:04 | Data modyfikacji: 2011-09-29 10:57:57.
``
Zarządzenie Nr 29/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 29 marca 2011r.  w sprawie zmian w budżecie gminy 2011 r.  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-05-05 10:34:22 | Data modyfikacji: 2011-09-29 10:57:26.
``
Zarządzenie Nr 30/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 29 marca 2011r.  w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2010 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2010 rok  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-05-05 10:37:10 | Data modyfikacji: 2011-09-29 10:56:52.
``
Zarządzenie Nr 31/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 marca 2011r.  w sprawie zmian planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2011 r. 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-05-05 10:39:18 | Data modyfikacji: 2011-09-29 10:55:07.
``
Zarządzenie Nr 32/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 1 kwietnia 2011r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Andrzejewo 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-05-05 10:40:58 | Data modyfikacji: 2011-09-29 10:53:58.
``
Zarządzenie Nr 33/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 11 kwietnia 2011r.  w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej spośród ofert złożonych w otwartym konkursie na zakup drzew na pniu 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-05-05 10:42:13 | Data modyfikacji: 2011-09-29 10:53:43.
``````
Zarządzenie Nr 34/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 12 kwietnia 2011r.  w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-05-05 10:43:55 | Data modyfikacji: 2011-09-29 10:52:39.
``
Zarządzenie Nr 36/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 12 kwietnia 2011r.  w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Andrzejewo 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-05-05 10:45:33 | Data modyfikacji: 2011-09-29 10:51:06.
``
Zarządzenie Nr 37/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 14 kwietnia 2011r.  w sprawie powołania Komisji do wyboru najkorzystniejszej oferty na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Andrzejewo  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-05-05 10:46:44 | Data modyfikacji: 2011-09-29 10:50:51.
``
Zarządzenie Nr 38/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 18 kwietnia 2011r.  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Andrzejewo  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-05-05 10:48:18 | Data modyfikacji: 2011-09-29 10:49:58.
``
Zarządzenie Nr 39/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 18 kwietnia 2011r.  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na wolne stanowisko Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy w Andrzejewie  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-05-05 10:49:30 | Data modyfikacji: 2011-09-29 10:49:17.
``
Zarządzenie Nr 40/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 18 kwietnia 2011r.  w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-05-05 10:51:17 | Data modyfikacji: 2011-09-29 10:48:28.
``
Zarządzenie Nr 41/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 19 kwietnia 2011r.  w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-05-05 10:52:23 | Data modyfikacji: 2011-09-29 10:47:55.
``
Zarządzenie Nr 42/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 29 kwietnia 2011r.  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Andrzejewie  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-05-05 10:53:25 | Data modyfikacji: 2011-09-29 10:46:39.
``
Zarządzenie Nr 43/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 10 maja 2011r.  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na wolne stanowisko Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy w Andrzejewie  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-07-04 08:45:28 | Data modyfikacji: 2011-09-29 10:45:44.
``
Zarządzenie Nr 44/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 12 maja 2011r.  w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2011 r. 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-07-04 08:46:30 | Data modyfikacji: 2011-09-29 10:44:26.
``
Zarządzenie Nr 45/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 17 maja 2011r.  w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy w Andrzejewie  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-07-04 08:49:58 | Data modyfikacji: 2011-09-29 10:43:36.
``
Zarządzenie Nr 46/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 17 maja 2011r.  w sprawie zmian w budżecie gminy 2011 r. 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-07-04 08:51:08 | Data modyfikacji: 2011-09-29 10:42:49.
``
Zarządzenie Nr 47/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 24 maja 2011r.  w sprawie powołania Koordynatora CAF oraz osoby wspierającej 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-07-04 08:51:55 | Data modyfikacji: 2011-09-29 10:42:18.
``
Zarządzenie Nr 48/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 25 maja 2011r.  w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Andrzejewie  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-07-04 08:55:53 | Data modyfikacji: 2011-09-29 10:41:41.
``
Zarządzenie Nr 49/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 26 maja 2011r.  w sprawie: zmieniające zarządzenie Nr18/2011 z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów jednostek pomocniczych Gminy Andrzejewo 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-07-04 08:56:56 | Data modyfikacji: 2011-09-29 10:40:43.
``
Zarządzenie Nr 50/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 31 maja 2011r.  w sprawie zatwierdzenia Regulaminy Gminnego Konkursu "Najładniejsza Zagroda" przeprowadzanego w dwóch kategoriach: Gospodarstwo rolne i inne obiekty mieszkalne na terenie gminy Andrzejewo  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-07-04 09:00:45 | Data modyfikacji: 2011-09-29 10:39:18.
``
Zarządzenie Nr 51/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 31 maja 2011r.  w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej w celu przeprowadzania konkursu "Najładniejsza Zagroda" na terenie gminy Andrzejewo  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-07-04 09:01:19 | Data modyfikacji: 2011-09-29 10:37:44.
``
Zarządzenie Nr 52/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 1 czerwca 2011r.  w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji pn. "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Andrzejewo oraz budowy sieci wodociągowej w miejscowości Jasienica Parcele" 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-07-04 09:02:14 | Data modyfikacji: 2011-09-29 10:36:43.
``
Zarządzenie Nr 53/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 2 czerwca 2011r.  w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2011 r. 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-07-04 09:04:31 | Data modyfikacji: 2011-09-29 10:34:59.
``
Zarządzenie Nr 54/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 3 czerwca 2011r.  w sprawie udziału powiatowo - gminnym ćwiczeniu obronnym na temat: "Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania gminy w ramach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz w czasie wystąpienia sytuacji na terenie gminy Andrzejewo pod kryptonimem OSTROVA 20011". 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-07-04 09:07:13 | Data modyfikacji: 2011-09-29 10:34:06.
``
Zarządzenie Nr 55/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 6 czerwca 2011r.  w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów i pism  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-07-04 09:10:29 | Data modyfikacji: 2011-09-29 10:30:21.
``
Zarządzenie Nr 56/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 15 czerwca 2011r.  w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2011 r. 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-07-04 09:11:20 | Data modyfikacji: 2011-09-29 10:28:17.
``
Zarządzenie Nr 57/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 20 czerwca 2011r.  w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w Gminie Andrzejewo oraz udzielenia upoważnienia do wykonywania zadań związanych z organizacją i przeprowadzaniem wyborów i referendów 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-07-04 09:12:03 | Data modyfikacji: 2011-09-29 10:26:57.
``
Zarządzenie Nr 58/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 21 czerwca 2011r.  w sprawie powołania komisji przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie wsi Jasienica - Parcele 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-07-04 09:12:43 | Data modyfikacji: 2011-09-29 10:25:11.
``
Zarządzenie Nr 59/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 czerwca 2011r.  w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydawanych na podstawie at. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-09-26 10:01:57 | Data modyfikacji: 2011-09-29 10:23:46.
``
Zarządzenie Nr 60/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 czerwca 2011r.  w sprawie zmian w budżecie gminy 2011 r. 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-09-26 10:03:27 | Data modyfikacji: 2011-09-29 10:19:22.
``
Zarządzenie Nr 61/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 czerwca 2011r.  w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2011 r.  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-09-26 10:04:25 | Data modyfikacji: 2011-09-29 10:18:32.
``
Zarządzenie Nr 62/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 19 lipca 2011r.  w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-09-26 10:05:34 | Data modyfikacji: 2011-09-29 10:17:34.
``
Zarządzenie Nr 63/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 22 lipca 2011r.  w sprawie: ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie wsi Jasienica - Parcele  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-09-26 10:06:35 | Data modyfikacji: 2011-09-29 10:16:07.
``
Zarządzenie Nr 64/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 22 lipca 2011r.  w sprawie zmian w budżecie gminy 2011 r. 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-09-26 10:07:19 | Data modyfikacji: 2011-09-29 10:14:57.
``
Zarządzenie Nr 65/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 25 lipca 2011r.  w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2011 r.  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-09-26 10:08:47 | Data modyfikacji: 2011-09-29 10:14:20.
``
Zarządzenie Nr 66/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 25 lipca 2011r.  w sprawie powołani komisji egzaminacyjnej do przeprowadzeni egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Andrzejewie 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-09-26 10:10:21 | Data modyfikacji: 2011-09-29 10:13:36.
``
Zarządzenie Nr 67/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 5 sierpnia 2011r.  w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-09-26 10:11:38 | Data modyfikacji: 2011-09-29 10:12:21.
``
Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 8 sierpnia 2011r.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrzejewo na lata 2011 - 2023  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-09-26 10:15:03 | Data modyfikacji: 2011-09-29 10:10:56.
``
Zarządzenie Nr 69/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 19 sierpnia 2011r.  w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2011 r. 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-09-26 10:16:40 | Data modyfikacji: 2011-09-29 10:09:33.
````
Zarządzenie Nr 70/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrzejewo na lata 2011 2023 za I półrocze 2011 r. 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-10-11 10:44:49 | Data modyfikacji: 2011-10-11 10:50:18.
``
Zarządzenie Nr 71/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie powołania Zespołu Samooceny 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-10-11 10:56:31 | Data modyfikacji: 2011-10-11 10:58:34.
Zarządzenie Nr 72/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy 2011r. 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-10-11 10:59:51 | Data modyfikacji: 2011-10-11 10:58:34.
Zarządzenie Nr 73/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2011 r. 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-10-11 11:01:26 | Data modyfikacji: 2011-10-11 10:58:34.
Zarządzenie Nr 74/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie: określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-10-11 11:07:17 | Data modyfikacji: 2011-10-11 10:58:34.
Zarządzenie Nr 75/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie pobierania opłat za kserowanie, wydruki, udostępnianie informacji publicznej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów oraz sposobu uiszczenia 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-10-11 11:10:57 | Data modyfikacji: 2011-10-11 10:58:34.
Zarządzenie Nr 76/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie przedłużenia powierzchni stanowiska Dyrektora Gminnego Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Andrzejewie 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-10-11 11:13:05 | Data modyfikacji: 2011-10-11 10:58:34.
Zarządzenie Nr 77/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie przedłużenia powierzchni stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starej Ruskołęce  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-10-11 11:15:39 | Data modyfikacji: 2011-10-11 10:58:34.
Zarządzenie Nr 78/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie przedłużenia powierzchni stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ołdakach Polonii 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-10-11 11:17:41 | Data modyfikacji: 2011-10-11 10:58:34.
Zarządzenie Nr 79/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2011 r. 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-10-11 11:19:42 | Data modyfikacji: 2011-10-11 10:58:34.
Zarządzenie Nr 80/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 14 września 2011r. w sprawie regulaminu okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Gminy w Andrzejewie 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-10-11 11:22:13 | Data modyfikacji: 2011-10-11 10:58:34.
Zarządzenie Nr 82/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-10-11 11:25:39 | Data modyfikacji: 2012-01-09 11:27:27.
Zarządzenie Nr 84/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 21 września 2011r. w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej u obrębie wsi Jasienica-Parcele 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-10-11 11:29:14 | Data modyfikacji: 2012-01-09 11:27:27.
Zarządzenie Nr 85/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 września 2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-10-11 11:31:49 | Data modyfikacji: 2012-01-09 11:27:27.
Zarządzenie Nr 86/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 2011 r.   
wiecej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-01-09 10:57:45 | Data modyfikacji: 2012-01-11 08:32:37.
Zarządzenie Nr 87/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2011 r.  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-01-09 10:59:03 | Data modyfikacji: 2012-01-11 08:34:01.
Zarządzenie Nr 88/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 7 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 2011 r.   
wiecej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-01-09 11:00:19 | Data modyfikacji: 2012-01-11 08:34:50.
Zarządzenie Nr 89/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 11 października 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o watrości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-01-09 11:02:03 | Data modyfikacji: 2012-01-11 08:35:52.
Zarządzenie Nr 90/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 13 października 2011 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jedenostek organizacyjnych gminy na 2011 r.  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-01-09 11:03:27 | Data modyfikacji: 2012-01-11 08:36:47.
Zarządzenie Nr 91/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 14.10.2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Andrzejewo  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-01-09 11:04:44 | Data modyfikacji: 2012-01-11 08:37:46.
Zarządzenie Nr 92/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 20 października 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-01-09 11:07:23 | Data modyfikacji: 2012-01-11 08:38:32.
Zarządzenie Nr 94/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 04.11.2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania przez Gminę Andrzejewo zamówień publicznych, realizowanych w ramach projektu "Radosny maluch na wsi", których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14.000 euro  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-01-09 11:10:57 | Data modyfikacji: 2012-01-11 08:39:21.
Zarządzenie Nr 95/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 04.11.2011 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej  
wiecej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-01-09 11:11:56 | Data modyfikacji: 2012-01-11 08:40:13.
Zarządzenie Nr 96/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie powołanoa stałej Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych oraz pozostałego sprzętu ujętego w eweidencji ludnościowej  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-01-09 11:13:21 | Data modyfikacji: 2012-01-11 08:41:00.
Zarządzenie Nr 97/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu budżetu na 2011 rok   
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-01-09 11:14:43 | Data modyfikacji: 2012-01-11 08:41:59.
Zarządzenie Nr 98/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Króle Duże  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-01-09 11:18:23 | Data modyfikacji: 2012-01-11 08:42:58.
Zarządzenie Nr 99/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy 2011 r.  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-01-09 11:19:03 | Data modyfikacji: 2012-01-11 08:43:42.
Zarządzenie Nr 100/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2011 r.   
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-01-09 11:20:11 | Data modyfikacji: 2012-01-11 08:44:29.
Zarządzenie Nr 101/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Łętownica Parcele"  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-01-09 11:21:53 | Data modyfikacji: 2012-01-11 08:45:32.
Zarządzenie Nr 102/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 05 grudnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyboru Rady Sołeckiej w miejscowości Króle Duże  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-01-09 11:22:54 | Data modyfikacji: 2012-01-11 08:46:09.
Zarządzenie Nr 103/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2011 r.  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-01-09 11:23:49 | Data modyfikacji: 2012-01-11 08:54:07.
Zarządzenie Nr 104/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 2011  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-01-09 11:30:29 | Data modyfikacji: 2012-01-11 08:47:29.

Zarządzenie Nr 105/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2011 r. 

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-01-09 11:32:19 | Data modyfikacji: 2012-01-11 08:48:04.
Zarządzenie Nr 106/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 16.12.2011 roku w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru ofert złożonych w ramach projektu POKL.09.01.01-14-023/11 "Radosny maluch na wsi"  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-01-09 11:38:21 | Data modyfikacji: 2012-01-11 08:48:41.
Zarządzenie Nr 107/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 16.12.2011 roku w sprawie naboru pracowników do projektu "Radosny maluch na wsi" oraz powołania komisji rekrutacyjnej  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-01-09 11:39:18 | Data modyfikacji: 2012-01-11 08:49:15.
Zarządzenie Nr 108/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia  

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-01-09 11:39:56 | Data modyfikacji: 2012-01-11 08:49:15.
Zarządzenie Nr 109/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie: ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty rolne stanowiące własność Gminy Andrzejewo  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-01-09 11:40:59 | Data modyfikacji: 2012-01-11 08:50:06.
Zarządzenie Nr 110/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Andrzejewo na czas oznaczony do 3 lat  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-01-09 11:42:35 | Data modyfikacji: 2012-01-11 08:50:46.
Zarządzenie Nr 111/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia  

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-01-09 11:42:57 | Data modyfikacji: 2012-01-11 08:50:46.
Zarządzenie Nr 112/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I prztargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie wsi Króle Duże oznaczonej nr działki 297/3   
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-01-09 11:45:47 | Data modyfikacji: 2012-01-11 08:51:14.
Zarządzenie Nr 113/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 28.12.2011 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnyc oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców opiekunów lub opiekunów prawnych własnymi środkami komunikacji  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-01-09 11:50:27 | Data modyfikacji: 2012-01-11 08:51:38.
Zarządzenie Nr 114/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2011 r.  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-01-09 11:51:38 | Data modyfikacji: 2012-01-11 08:52:18.
Zarządzenie Nr 115/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia  

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-01-09 11:52:09 | Data modyfikacji: 2012-01-11 08:52:18.
Zarządzenie Nr 116/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 2011  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-01-09 11:52:52 | Data modyfikacji: 2012-01-11 08:52:48.
Zarządzenie Nr 117/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia  

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-01-09 11:54:29 | Data modyfikacji: 2012-01-11 08:52:48.
Zarządzenie Nr 118/2011 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia  

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-01-09 11:54:46 | Data modyfikacji: 2012-01-11 08:52:48.
Data wprowadzenia: 2012-01-09 11:54:46
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl