Zagospodarowanie przestrzenne

Zagospodarowanie przestrzenne

Studium

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ANDRZEJEWO

część opisowa

Część graficzna

 
Uchwała

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-08-25 13:38:38 | Data modyfikacji: 2024-05-20 13:28:13.
Obwieszczenie
 
Obwieszczenie_17_06_20.docx

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2020-06-19 12:08:44 | Data modyfikacji: 2024-05-20 13:28:13.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ANDRZEJEWO o
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Andrzejewo oraz prognozy
oddziaływania na środowisko
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-08-09 09:34:11 | Data modyfikacji: 2022-08-09 10:42:02.
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Andrzejewo oraz prognozy
oddziaływania na środowisko

Zm. Studium Andrzejewo.pdf

Prognoza OŚ Studium.pdf

Rys_Kierunki_Studium.jpg

Rys_Uwarunkowania_Studium.jpg

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2022-08-16 09:36:27 | Data modyfikacji: 2022-08-16 09:56:03.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ANDRZEJEWO o
przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza w
Andrzejewie oraz o przystąpieniu do
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2023-01-31 08:21:54 | Data modyfikacji: 2024-04-02 15:29:17.
OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICXZNEGO WGLADU
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO REJONU CMENTARZA W MIEJSCOWOŚCI
ANDRZEJEWO ORAZ PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA
ŚRODOWISKO DO WYMIENIONEGO DOKUMENTU
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2024-04-10 08:41:40 | Data modyfikacji: 2024-04-10 08:47:05.
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego rejonu cmentarza w miejscowości
Andrzejewo oraz prognozy oddziaływania na
środowisko do wymienionego dokumentu

Urząd Gminy w Andrzejewie zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza w miejscowości Andrzejewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 18.04.2024 r. do 10.05.2024 r. Dokumentacja ww. planu umieszczona została poniżej.


Projekt

prognoza

uchwała

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2024-04-18 14:09:43 | Data modyfikacji: 2024-04-18 14:16:12.
Data wprowadzenia: 2024-04-18 14:09:43
Data modyfikacji: 2024-04-18 14:16:12
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl