> 2011

2011

Uchwała  Nr 82/O/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 lutego 2011 r.  
więcej

Opublikowane przez: Marek Matys | Data wprowadzenia: 2011-02-28 09:01:31 | Data modyfikacji: 2011-02-28 09:02:37.
Uchwała  Nr 83/O/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 lutego 2011 r.  
więcej

Opublikowane przez: Marek Matys | Data wprowadzenia: 2011-02-28 08:59:38 | Data modyfikacji: 2011-02-28 09:02:02.

Uchwała Nr IV/16/11  Rady Gminy Andrzejewo z dnia 21 stycznia 2011 r.w sprawie uchwalenia budżetu gminy Andrzejewo na rok 2011.

 
więcej

Opublikowane przez: Marek Matys | Data wprowadzenia: 2011-04-12 12:43:40 | Data modyfikacji: 2011-04-12 12:44:40.

Uchwała Nr IV/15/11 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2020.

 
więcej

Opublikowane przez: Marek Matys | Data wprowadzenia: 2011-04-12 12:49:13 | Data modyfikacji: 2011-04-12 13:25:02.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2011 – tabela nr 3

 
więcej

Opublikowane przez: Marek Matys | Data wprowadzenia: 2011-04-12 12:52:58 | Data modyfikacji: 2011-04-12 13:25:02.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/16/11 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 21 stycznia 2011 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Marek Matys | Data wprowadzenia: 2011-04-12 12:55:40 | Data modyfikacji: 2011-04-12 13:25:02.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/16/11 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 21 stycznia 2011 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Marek Matys | Data wprowadzenia: 2011-04-12 12:57:38 | Data modyfikacji: 2011-04-12 13:25:02.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/15/11 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 21 stycznia 2011 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Marek Matys | Data wprowadzenia: 2011-04-12 13:17:15 | Data modyfikacji: 2011-04-12 13:21:03.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/15/11 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 21 stycznia 2011 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Marek Matys | Data wprowadzenia: 2011-04-12 13:22:38 | Data modyfikacji: 2011-04-12 13:21:03.

Uzasadnienie do budżetu Gminy Andrzejewo na rok 2011

 
więcej

Opublikowane przez: Marek Matys | Data wprowadzenia: 2011-04-12 13:42:32 | Data modyfikacji: 2011-04-12 13:21:03.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/16/11 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 21 stycznia 2011 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Marek Matys | Data wprowadzenia: 2011-04-12 13:44:15 | Data modyfikacji: 2011-04-12 13:44:50.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/16/11 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 21 stycznia 2011 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Marek Matys | Data wprowadzenia: 2011-04-12 13:46:27 | Data modyfikacji: 2011-04-12 13:44:50.

Załącznik nr 5 do uchwały Nr IV/16/11 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 21 styczeń 2011 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Marek Matys | Data wprowadzenia: 2011-04-12 13:48:03 | Data modyfikacji: 2011-04-12 13:44:50.
Załącznik Nr 6 uchwały Nr IV/16/11 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 21 stycznia 2011 r. 
więcej

Opublikowane przez: Marek Matys | Data wprowadzenia: 2011-04-13 08:10:02 | Data modyfikacji: 2011-04-13 08:19:09.

załącznik Nr 2a  do uchwały Nr IV/ 16/11  Rady Gminy Andrzejewo z dnia 21 stycznia 2011 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Marek Matys | Data wprowadzenia: 2011-04-13 08:22:10 | Data modyfikacji: 2011-04-13 08:19:09.

załącznik Nr 3  do uchwały Nr IV/ 16/11  Rady Gminy Andrzejewo z dnia 21 stycznia 2011 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Marek Matys | Data wprowadzenia: 2011-04-13 08:23:51 | Data modyfikacji: 2011-04-13 08:19:09.

Zobacz:
 Sprawozdania RB .  Zmiany w budżecie .  Kredyty . 
Data wprowadzenia: 2011-04-13 08:23:51
Opublikowane przez: Marek Matys
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl