> 2011 r.
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego
2011-04-15 09:58:25
Wójt Gminy Andrzejewo zapraszania do składania propozycji cenowych na usługi sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków” Termin składania ofert - 22.04.201  ...więcej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA ZAKUP DRZEW
2011-04-04 09:42:10
Wójt Gminy Andrzejewo zaprasza do składania ofert cenowych na zakup dwóch drzew gatunku topola rosnących na terenie Szkoły Podstawowej Stara Ruskołęka, działka nr ewid. 281/1 Cenę wywoławczą drzew przeznaczonych do sprzedaży o  ...więcej

Zaproszenie do składania propozycji cenowych na: „Dostawę żużlu ma drogi dojazdowe do pól”.
2011-01-04 11:01:30
Wójt Gminy Andrzejewo zaprasza do składania propozycji cenowych na: „Dostawę żużlu na drogi dojazdowe do pól”. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakres zamówienia obejmuję dostawę żużlu we wskazane miej  ...więcej

Pokazano 1 - 3 z 3

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl