> Wykazy nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY
2021-11-30 12:31:42
  ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO NAJMU
2021-10-22 08:44:35
  ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY
2021-07-05 13:29:47
  ...więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
2021-06-01 09:28:18
  ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY ANDRZEJEWO- DZIAŁKA NR 238, OBRĘB PIEŃKI WIELKIE PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY
2019-12-11 14:15:43
  ...więcej

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Andrzejewo, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, z przeznaczeniem na powiększenie działek sąsiadujących
2019-12-03 13:44:39
  ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY
2019-07-02 03:42:08
Wójt Gminy Andrzejewo stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Andrzejewie oraz na stronie internetowej www.bip.andrzejewo.pl od na 2 li  ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY ANDRZEJEWO- DZIAŁKA NR 458, OBRĘ ANDRZEJEWO PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY
2019-06-04 15:04:52
Wójt Gminy Andrzejewo stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Andrzejewie oraz na stronie internetowej www.bip.andrzejewo.pl od na 4 cz  ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY ANDRZEJEWO DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA CZAS OKRESLONY DO 3 LA
2019-05-21 15:09:37
Wójt Gminy Andrzejewo informuje o wywieszonym wykazie nieruchomości Gminy Andrzejewo przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Wykaz został zamieszczony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Andrzejewie przy ul. Warszawska 36 w dn  ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY ANDRZEJEWO - DZIAŁKA 162/4 OBRĘB STARA RUSKOŁĘKA DO SPRZEDAŻY
2017-11-21 13:40:18
Wójt Gminy Andrzejewostosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Andrzejewie oraz na stronie internetowej www.bip.andrzejewo.pl na okres 21  ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY ANDRZEJEWO - DZIAŁKA 106 OBRĘB PRZEŹDZIECKO-DWORAKI DO SPRZEDAŻY
2017-11-21 13:16:02
Wójt Gminy Andrzejewostosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016 r., poz. 2147 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Andrzejewie oraz na stronie internetowe  ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY ANDRZEJEWO - DZIAŁKA 106 OBRĘB PRZEŹDZIECKO-DWORAKIDO SPRZEDAŻY
2017-10-10 14:44:53
  Wójt Gminy Andrzejewostosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016 r., poz. 2147 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Andrzejewie oraz na stronie int  ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY ANDRZEJEWO - DZIAŁKI 64 i 65 OBRĘB PRZEŹDZIECKO-DWORAKIDO SPRZEDAŻY
2017-10-10 14:41:11
Wójt Gminy Andrzejewostosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016 r., poz. 2147 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Andrzejewie oraz na stronie internetowe  ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY ANDRZEJEWO - DZIAŁKi 183/4 i 183/8 OBRĘB PIEŃKI WIELKIE DO SPRZEDAŻY
2017-09-29 13:09:20
  Wójt Gminy Andrzejewo stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016 r., poz. 2147 ze zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Andrzejewie oraz na stronie   ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY ANDRZEJEWO - DZIAŁKA 183/2 OBRĘB PIEŃKI WIELKIE DO SPRZEDAŻY
2017-09-29 13:05:29
 Wójt Gminy Andrzejewo stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016 r., poz. 2147 ze zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Andrzejewie oraz na stronie in  ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY ANDRZEJEWO - DZIAŁKI 51 OBRĘB ŻELAZY-BROKOWO DO SPRZEDAŻY
2017-07-07 08:47:35
  ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY ANDRZEJEWO - DZIAŁKI 111 OBRĘB ŻELAZY-BROKOWO DO SPRZEDAŻY
2017-07-07 08:43:53
  ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY ANDRZEJEWO DO SPRZEDAŻY ZAMIESZCZONY DNIA 28.11.2016R.
2016-11-28 11:54:24
OGŁOSZENIEWójt Gminy Andrzejewo informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Andrzejewie w dniach od 29.11.2016r. do 19.12.2016r. został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gmi  ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY ANDRZEJEWO DO SPRZEDAŻY ZAMIESZCZONY DNIA 19.07.2016R.
2016-07-15 08:46:06
Wójt Gminy Andrzejewoinformuje o sprzedaży nieruchomości Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Andrzejewie w dniu 19 lipca 2016 r. na okres 21 dni. Przedmiotem sprzeda  ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY ANDRZEJEWO DO SPRZEDAŻY ZAMIESZCZONY DNIA 12.04.2016R.
2016-07-15 08:35:45
Wójt Gminy Andrzejewoinformuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Andrzejewie przy ul. Warszawska 36 wywieszono na okres 21 dni (tj. od 12 kwietnia 2016 r. do 3 maja 2016 r.) wykaz nieruchomości Gminy Andrzejewo (działki  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 33
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl