> 2012 r.

2012 r.

Zarządzenie Nr 119/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie: ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na spżedaż nieruchomości  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-01-09 11:57:12 | Data modyfikacji: 2012-01-11 08:57:32.
Zarządzenie Nr 120/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-01-09 11:58:23 | Data modyfikacji: 2012-02-20 12:58:17.
Zarządzenie Nr 121/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 10.01.2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu sprawowania opieki nad osobami dowożonymi do szkół na terenie Gminy Andrzejewo  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-02-20 13:00:34 | Data modyfikacji: 2012-02-20 13:09:47.
Zarządzenie Nr 122/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia  

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-02-20 13:01:03 | Data modyfikacji: 2012-02-20 13:09:47.
Zarządzenie Nr 123/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Andrzejewie na 2012 rok.  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-02-20 13:02:00 | Data modyfikacji: 2012-02-20 13:11:32.
Zarządzenie Nr 124/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Andrzejewo na czas oznaczony do3 lat   
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-02-20 13:03:42 | Data modyfikacji: 2012-02-20 13:12:15.
Zarządzenie Nr 125/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 15.02.2012 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-02-20 13:05:00 | Data modyfikacji: 2012-02-20 13:12:53.
Zarządzenie Nr 126/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-02-20 13:06:06 | Data modyfikacji: 2012-02-20 13:13:53.
Zarządzenie Nr 127/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu Ochrony informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w Andrzejewie ".  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-02-20 13:07:23 | Data modyfikacji: 2012-02-20 13:14:30.
Zarządzenie Nr 128/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej kierownikowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Andrzejewie, dla której organizatorem jest Gmina Andrzejewo 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-04-04 09:29:47 | Data modyfikacji: 2012-02-20 13:14:30.
Zarządzenie Nr 129/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-04-04 09:32:43 | Data modyfikacji: 2012-02-20 13:14:30.
Zarządzenie Nr 130/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej  do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-04-04 09:34:45 | Data modyfikacji: 2012-02-20 13:14:30.
Zarządzenie Nr 131/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-04-04 09:36:50 | Data modyfikacji: 2012-02-20 13:14:30.
Zarządzenie Nr 132/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie miejscowości Króle Duże   
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-04-04 09:38:23 | Data modyfikacji: 2013-03-22 08:43:42.
Zarządzenie Nr 133/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 6 marca 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-04-04 09:40:12 | Data modyfikacji: 2013-03-22 08:43:42.
Zarządzenie Nr 134/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 6 marca 2012 roku w sprawie Regulaminu Kontroli  Zarządczej w Urzędzie Gminy w Andrzejewie 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-04-04 09:42:10 | Data modyfikacji: 2013-03-22 08:43:42.
Zarządzenie Nr 135/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie udziału w treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania powiatu ostrowskiego 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-04-04 09:44:00 | Data modyfikacji: 2013-03-22 08:43:42.
Zarządzenie Nr 136/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Andrzejewo w 2012 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-04-04 09:50:23 | Data modyfikacji: 2013-03-22 08:43:42.
Zarządzenie Nr 137/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2011 rok. 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-04-04 09:53:19 | Data modyfikacji: 2013-03-22 08:43:42.
Zarządzenie Nr 138/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych do 14 000 euro w Urzędzie Gminy w Andrzejewie  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-04-04 09:55:52 | Data modyfikacji: 2013-03-22 08:43:42.
Zarządzenie Nr 139/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Gminy w Andrzejewie 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-04-04 09:59:01 | Data modyfikacji: 2013-03-22 08:43:42.
Zarządzenie Nr 140/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu dla celów zwrotu kosztów przejazdu w podróży słuźbowej samochodem osobowym na obszarze karaju  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-06-05 11:46:46 | Data modyfikacji: 2012-06-05 11:47:13.
Zarządzenie Nr 141/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2012 r. 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-06-05 11:48:44 | Data modyfikacji: 2012-06-05 11:47:13.
Zarządzenie Nr 142/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu i rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Króle Duże 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-06-05 11:51:04 | Data modyfikacji: 2012-06-05 11:47:13.
Zarządzenie Nr 143/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego na 2012 r. oraz ustalenia Regulaminu pracy komisji konkursowej 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-06-05 12:42:49 | Data modyfikacji: 2012-06-05 11:47:13.
Zarządzenie Nr 144/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Andrzejewo w 2012 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-06-05 12:46:49 | Data modyfikacji: 2012-06-05 11:47:13.
Zarządzenie Nr 145/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 20kwietnia 2012 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu dla celów zwrotu kosztów przejazdu w podróży słuzbowej samochodem osobowym na obszarze kraju  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-06-05 12:49:38 | Data modyfikacji: 2012-06-05 11:47:13.
Zarządzenie Nr 146/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-06-05 12:51:01 | Data modyfikacji: 2012-06-05 11:47:13.
Zarządzenie Nr 147/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2012 r. 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-06-05 12:53:20 | Data modyfikacji: 2012-06-05 11:47:13.
Zarządzenie Nr 148/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości oznaczonych nr ewid 83/2 i 84 , położonych w obrębie ewidencyjnym Jasienica-Parcele 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-06-05 12:56:12 | Data modyfikacji: 2012-06-05 11:47:13.
Zarządzenie Nr 149/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu Gminnego Konkursu "Najładniejsza Zagroda" przeprowadzonego w dwóch kategoriach: gospodarstwo rolne i inne obiekty mieszkalne na terenie gminy Andrzejewo  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-06-05 12:58:28 | Data modyfikacji: 2012-06-05 11:47:13.
Zarządzenie Nr 150/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu "Najładniejsza Zagroda" na terenie gminy Andrzejewo 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-06-05 13:00:09 | Data modyfikacji: 2012-06-05 11:47:13.
Zarządzenie Nr 151/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 11 maja 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Prawa zamówień publicznych 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-06-05 13:05:43 | Data modyfikacji: 2012-06-05 11:47:13.
Zarządzenie Nr 152/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 11 maja 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Prawa zamówień publicznych  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-06-05 13:07:43 | Data modyfikacji: 2012-06-05 11:47:13.

Zarządzenie Nr 153/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki 297/3 położonej w obrębie wsi Króle Duże

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-06-05 13:09:46 | Data modyfikacji: 2012-06-05 11:47:13.
Zarządzenie Nr 154/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie przeprowadzenia II przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Andrzejewo 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-06-05 13:12:05 | Data modyfikacji: 2012-06-05 11:47:13.
Zarządzenie Nr 155/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie powołania Zespołu Interdysciplinarnego 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-06-05 13:13:50 | Data modyfikacji: 2012-06-05 11:47:13.
Zarządzenie Nr 156/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia uczestników do projektu "Radosny maluch na wsi" ... 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-06-05 13:16:17 | Data modyfikacji: 2012-06-05 11:47:13.
Zarządzenie Nr 157/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn. "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pieńki Wielkie" 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-06-05 13:19:02 | Data modyfikacji: 2012-06-05 11:47:13.
Zarządzenie Nr 158/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 18 Dywizji Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-06-05 13:20:57 | Data modyfikacji: 2012-06-05 11:47:13.
Zarządzenie Nr 159/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-06-15 07:47:14 | Data modyfikacji: 2012-06-05 11:47:13.
Zarządzenie Nr 160/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zmiany planów finansowychdla jednostek organizacyjnych gminy na 2012 r.  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-06-26 08:22:00 | Data modyfikacji: 2012-06-26 08:22:22.
Zarządzenie Nr 161/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 8 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2012 r. 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-06-26 08:24:02 | Data modyfikacji: 2012-06-26 08:22:22.
Zarządzenie Nr 162/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 18 Dywizji Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-06-26 08:29:45 | Data modyfikacji: 2012-06-26 08:22:22.
Zarządzenie Nr 163/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie wsi Króle Duże, działka nr 297/3 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-06-26 08:32:18 | Data modyfikacji: 2012-06-26 08:22:22.
Zarządzenie Nr 164/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia przerwy w pracy Punktu Przedszkolnego "Radosny Maluch na wsi"  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-06-26 08:34:17 | Data modyfikacji: 2012-07-13 08:08:44.
Zarządzenie Nr 165/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Andrzejewo 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-07-25 10:20:44 | Data modyfikacji: 2012-07-13 08:08:44.
Zarządzenie Nr 166/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-07-25 10:21:45 | Data modyfikacji: 2012-07-25 10:22:12.
Zarządzenie Nr 167/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2012 r.  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-07-25 10:23:45 | Data modyfikacji: 2012-07-25 10:22:12.
Zarządzenie Nr 168/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-07-25 10:24:53 | Data modyfikacji: 2012-07-25 10:22:12.
Zarządzenie Nr 169/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 2 lipca  2012 roku w sprawie powołania Komisji gminnej ds. szacowania zniszczen i szkód powstałych wskutek przejscia burz wraz z nitensywnymi opadami deszczu w dniu 01.07.2012 r. 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-07-25 10:30:00 | Data modyfikacji: 2012-07-25 10:22:12.
Zarządzenie Nr 170/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 3 lipca 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w postepowaniu o wartości ponizej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Prawa zamówień publicznych 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-07-25 10:32:42 | Data modyfikacji: 2012-07-25 10:22:12.

Zarządzenie Nr 171/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 16 lipca 2012 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Andrzejewie

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-07-25 10:35:00 | Data modyfikacji: 2012-09-25 08:21:40.
Zarządzenie Nr 172/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-07-25 10:36:16 | Data modyfikacji: 2012-09-25 08:21:40.
Zarządzenie Nr 173/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaz nieruchomosci , stanowiących własność Gminy Andrzejewo  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-07-25 10:38:58 | Data modyfikacji: 2012-09-25 08:21:40.
Zarządzenie Nr 174/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 18 lipca 2012 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im 18 Dywizji Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-07-25 10:49:12 | Data modyfikacji: 2012-09-25 08:21:40.
Zarządzenie Nr 175/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 18 lipca 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-07-25 10:53:27 | Data modyfikacji: 2012-09-25 08:21:40.
Zarządzenie Nr 176/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 27 lipca 2012 roku w sprawie powołania zespołu ds. wdrożenia nowego systemu gospadarki odpadami na terenie Gminy Andrzejewo.  
wiecej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-09-11 12:03:03 | Data modyfikacji: 2012-09-11 12:37:03.
Zarządzenie Nr 177/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-09-11 12:05:09 | Data modyfikacji: 2012-09-11 12:38:04.
Zarządzenie Nr 178/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 1 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-09-11 12:06:54 | Data modyfikacji: 2012-09-13 11:39:29.
Zarządzenie Nr 179/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 3 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-09-11 12:07:59 | Data modyfikacji: 2012-09-11 12:40:38.
Zarządzenie Nr 180/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla ekspertów za pracę w komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-09-11 12:09:39 | Data modyfikacji: 2012-09-11 12:42:32.
Zarządzenie Nr 181/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 14 sierpnia 2012 roku w sprawie protokołu zdawczo - odbiorczego Szkoły Podstawowej im. 18 Dywizji Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie - jednostki organizacyjnej Gminy Andrzejewo  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-09-11 12:13:51 | Data modyfikacji: 2012-09-11 12:43:25.
Zarządzenie Nr 182/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 14.08.2012 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku - "Wyprawka szkolna".  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-09-11 12:16:20 | Data modyfikacji: 2012-09-11 12:45:14.
Zarządzenie Nr 183/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2012 r.  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-09-11 12:18:47 | Data modyfikacji: 2012-09-11 12:46:41.
Zarządzenie Nr 184/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrzejewo na lata 2012 - 2023 za I półrocze 2012 r.  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-09-11 12:22:05 | Data modyfikacji: 2012-09-11 13:58:24.
Zarządzenie Nr 185/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-09-11 12:23:44 | Data modyfikacji: 2012-09-13 11:17:56.
Zarządzenie Nr 186/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Andrzejewo.  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-09-11 12:26:09 | Data modyfikacji: 2012-09-13 11:20:08.
Zarządzenie Nr 187/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 24.08.2012 r. w sprawie: określenia wzoru wniosku o przyznaie stypendium szkolnego wzrou wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-09-11 12:28:06 | Data modyfikacji: 2012-09-13 11:31:28.
Zarządzenie Nr 188/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2012 r.  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-09-11 12:28:57 | Data modyfikacji: 2012-09-13 11:32:14.
Zarządzenie Nr 189/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn. "Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków"  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-09-11 12:30:28 | Data modyfikacji: 2012-09-13 11:21:27.
Zarządzenie Nr 190/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 05 września 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-09-11 12:32:08 | Data modyfikacji: 2012-09-13 11:38:42.
Zarządzenie Nr 191/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 07 września 2012 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz ustalenia regulainu jej pracy.  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-10-17 09:39:37 | Data modyfikacji: 2012-10-17 11:55:27.
Zarządzenie Nr 192/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 12 września 2012 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej w zakresie następujących podatków: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych.  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-10-17 09:40:55 | Data modyfikacji: 2012-10-17 11:57:00.
Zarządzenie Nr 193/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 17 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulamniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Andrzejewie i na wolne stanowisko kierowników gminnych jednostek organizacyjnych  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-10-17 09:43:08 | Data modyfikacji: 2012-10-17 11:50:35.
Zarządzenie Nr 194/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 26 września 2012 roku w sprawie określenia stwek czynszu regulowanego za 1m2 lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład meieszkaniowego zasobu gminy Andrzejewo  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-10-17 09:44:11 | Data modyfikacji: 2012-10-29 10:19:22.
Zarządzenie Nr 195/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 26 września 2012 roku w sprawie wysokości miesięcznych stawek czynszu za najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Andrzejewo   
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-10-17 09:44:46 | Data modyfikacji: 2012-10-29 10:20:42.
Zarządzenie Nr 196/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 26 września 2012 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-10-17 09:45:49 | Data modyfikacji: 2012-10-17 11:58:11.
Zarządzenie Nr 197/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 26.09.2012 r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej zadania pn. :Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaręby Bolędy"   
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-10-17 09:47:12 | Data modyfikacji: 2012-10-17 11:59:37.
Zarządzenie Nr 198/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2012.   
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-10-17 09:48:00 | Data modyfikacji: 2012-10-17 12:00:59.
Zarządzenie Nr 199/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2012 r.   
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-10-17 09:48:27 | Data modyfikacji: 2012-10-29 10:56:27.
Zarządzenie Nr 200/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 28 września 2012 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na wolne stanowisko podinspektora ds. rozliczeń podatkowych, ubezpieczeń społecznych i kadr w Urzędzie Gminy w Andrzejewie.   
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-10-17 09:50:12 | Data modyfikacji: 2012-10-17 12:02:03.
Zarządzenie Nr 201/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 11 października 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rocznego Programu Współpracy Gminy Andrzejewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.   
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-10-17 09:53:30 | Data modyfikacji: 2012-10-17 12:03:47.
Zarządzenie Nr 202/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 11 października 2012 roku w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz podpisywania dokumentów i pism  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-10-17 09:54:57 | Data modyfikacji: 2012-10-17 12:04:41.
Zarządzenie Nr 203/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 11 października 2012 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2012 r.  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-10-29 09:39:25 | Data modyfikacji: 2012-10-29 10:18:08.
Zarządzenie Nr 204/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30.10.2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-11-05 10:48:25 | Data modyfikacji: 2012-11-15 08:35:39.
Zarządzenie Nr 205/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2012 r.   
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-11-05 10:48:42 | Data modyfikacji: 2013-01-02 14:37:24.
Zarządzenie Nr 206/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 października 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o wartości poniżej kwoty określonej w przpisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-11-05 10:49:50 | Data modyfikacji: 2013-01-02 14:05:12.
Zarządzenie Nr 207/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30.10.2012 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu Gminy  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-11-22 11:02:41 | Data modyfikacji: 2013-01-02 14:41:34.
Zarządzenie Nr 208/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie projektu wiloletniej prognozy finansowej oraz projektu budżetu na 2013 rok.  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-11-22 11:03:36 | Data modyfikacji: 2013-01-02 14:43:29.
Zarządzenie Nr 209/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 16 listopada 2012 roku w sprawie powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia spisu sprzętu i wyposażenia gabinetu lekarskiego w Ośrodku Zdrowia w Andrzejewie.  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-11-22 11:04:46 | Data modyfikacji: 2013-01-02 14:44:27.

Zarządzenie Nr 210/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 16 listopada 2012 roku w sprawie przeprowadzania kontroli posesji w zakresie istniejących przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i bezumownego korzystania z sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Andrzejewo.

 
wiecej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-01-02 14:12:58 | Data modyfikacji: 2013-01-02 14:45:31.
Zarządzenie Nr 211/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrzejewo na lata 2012 - 2023  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-01-02 14:13:54 | Data modyfikacji: 2013-01-02 14:47:26.
Zarządzenie Nr 212/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-01-02 14:14:30 | Data modyfikacji: 2013-01-02 14:48:33.
Zarządzenie Nr 213/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy vna 2012 r. 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-01-02 14:15:02 | Data modyfikacji: 2013-01-17 09:11:32.
Zarządzenie Nr 214/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Andrzejewo  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-01-02 14:15:59 | Data modyfikacji: 2013-01-02 14:49:25.
Zarządzenie Nr 215/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie opracowania "Planu przygotowań podmiotów leczniczych Gminy Andrzejewo na potrzeby obronne państwa".  
wiecej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-01-02 14:16:55 | Data modyfikacji: 2013-01-03 08:06:23.
Zarządzenie Nr 216/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępstwa dyrektora Gminnego Gimnazjum w Andrzejewi w przypadku jego nieobecności  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-01-02 14:18:04 | Data modyfikacji: 2013-01-02 14:51:07.
Zarządzenie Nr 217/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyknych gminy na 2012 r.  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-01-17 09:14:07 | Data modyfikacji: 2013-01-17 10:25:30.
Zarządzenie Nr 218/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-01-17 09:20:36 | Data modyfikacji: 2013-01-17 10:26:21.
Zarządzenie Nr 219/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2012 r.  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-01-17 09:21:26 | Data modyfikacji: 2013-01-17 10:27:00.
Zarządzenie Nr 220/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-01-17 09:21:58 | Data modyfikacji: 2013-01-17 10:27:51.
Data wprowadzenia: 2013-01-17 09:21:58
Data modyfikacji: 2013-01-17 10:27:51
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl