> 2012 r.
Zapytanie ofertowe nr 3/2012
2012-07-02 13:33:50
Andrzejewo, 02.07.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2012 Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz zarządzenia nr 138/2012 Wójta Gminy Andrz  ...więcej

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
2012-04-24 07:28:35
    Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Andrzejewo  w 2012 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego   Wójt   ...więcej

Informacja z rozstrzygnięcia zapytania o cenę na dostawę kruszywa betonowego.
2012-03-21 13:23:09
  ...więcej

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego
2012-03-16 13:57:43
Wójt Gminy Andrzejewo zapraszania do składania propozycji cenowych na usługę sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi w miejscowości Andrzejewo – etap  ...więcej

2012-02-28 14:02:27
Wójt Gminy Andrzejewo zaprasza do składania propozycji cenowych na: "Zakup kruszywa betonowego" OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa kruszywa betonowego na remonty dróg gminnych i dojazdowych do pól na terenie Gminy Andrzejewo Oferta p  ...więcej

Pokazano 1 - 5 z 5

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl