Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2012 r.
ZADAŃ PUBLICZNYCH
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-03-23 07:48:55 | Data modyfikacji: 2012-03-23 07:52:02.
OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - WZÓR
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-03-23 07:53:33 | Data modyfikacji: 2012-03-23 07:52:02.
KONSULTACJE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z
ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI NA ROK 2013

ogłoszenie o konsultacjach

projekt programu

formularz zmian

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-10-16 14:55:45 | Data modyfikacji: 2012-10-16 15:05:40.
WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-11-14 11:44:44 | Data modyfikacji: 2012-10-16 15:05:40.
OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWYCH
POWOŁYWANYCH DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ
PUBLICZNYCH REALIZOWANYCH

Ogłoszenie o naborze

Formularz zgłoszeniowy

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-01-22 12:21:50 | Data modyfikacji: 2012-10-16 15:05:40.
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2013 r.
ZADAŃ PUBLICZNYCH

OTWARTY KONKURS OFERT

OFERTA

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-01-24 13:32:15 | Data modyfikacji: 2012-10-16 15:05:40.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU NA REALIZACJE ZADAŃ
PUBLICZNYCH GMINY ANDRZEJEWO W 2013 R PRZEZ
ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWE
 
ogłoszenie wyniki - strona.doc

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-02-26 09:23:42 | Data modyfikacji: 2012-10-16 15:05:40.
OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWYCH
POWOŁYWANYCH DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ
PUBLICZNYCH REALIZOWANYCH

Formularz zgłoszeniowy

 
Ogłoszenie o naborze

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-04-11 10:37:44 | Data modyfikacji: 2014-04-11 10:38:18.
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2014 r.
ZADAŃ PUBLICZNYCH

oferta

Wzór oferty

deklaracja

 
Ogłoszenie o konkursie

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-04-11 10:44:33 | Data modyfikacji: 2014-04-11 10:38:18.

PROJEKT


ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ANDRZEJEWO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2016 ROK.

Formularz zmian do projektu

Konsultacje projektu Programu

 
wiecej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2015-10-22 12:54:45 | Data modyfikacji: 2015-10-22 12:55:56.
KONSULTACJE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z
ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI NA ROK 2016

program współpracy

Formularz zmian

 
ogłosz. na stronę_.pdf

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-01-28 15:25:18 | Data modyfikacji: 2015-10-22 12:55:56.
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2016 r.
ZADAŃ PUBLICZNYCH

oferta

deklaracja

wzór umowy

sprawozdanie

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-03-15 12:36:32 | Data modyfikacji: 2016-03-15 12:45:47.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych Gminy Andrzejewo w
2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego

Andrzejewo, dn. 07.04.2016 r.


Ogłoszenie
wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Andrzejewo w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515)

ogłaszam

że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu:
- Kultura fizyczna – wspieranie zajęć szkoleniowych w zakresie różnych dyscyplin sportu, mających na celu przygotowanie zawodników klubów i stowarzyszeń do rywalizacji sportowej, w tym do udziału w organizowanych przez związki sportowe rozgrywkach ligowych, turniejach i zawodach dotacja z budżetu gminy zostanie udzielona następującym organizacjom pozarządowym:
1. GMINNY KLUB SPORTOWY MAX ROL ANDRZEJEWO – oferta nr 1
Przeznaczenie dotacji – projekt pn. „ŁĄCZY NAS PIŁKA”
Kwota dotacji – 11 000,00 zł.

 


Wójt Gminy Andrzejewo
Michał Rutkowski

 

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-04-07 13:19:15 | Data modyfikacji: 2016-03-15 12:45:47.
Data wprowadzenia: 2016-04-07 13:19:15
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl