> 2013 r.

2013 r.

Uchwała Nr XXVI/141/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 8 luty 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Andrzejewo  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-03-05 11:41:03 | Data modyfikacji: 2013-03-05 11:57:22.
Uchwała Nr XXVI/142/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 8 luty 2013 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Andrzejewo i zagospodarowania tych odpadów  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-03-05 11:41:25 | Data modyfikacji: 2013-03-05 11:57:48.
Uchwała Nr XXVI/143/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 8 luty 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomosci  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-03-05 11:41:53 | Data modyfikacji: 2013-03-05 11:58:41.
Uchwała Nr XXVI/144/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 8 luty 2013 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Andrzejewo na rok 2013  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-03-05 11:42:26 | Data modyfikacji: 2013-03-05 12:00:04.
Uchwała Nr XXVI/145/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 8 luty 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-03-05 13:20:11 | Data modyfikacji: 2013-03-05 12:00:04.
Uchwała Nr XXVI/146/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 8 luty 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.   
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-04-11 12:20:20 | Data modyfikacji: 2013-04-11 12:40:20.
Uchwała Nr XXVI/147/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 8 luty 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-04-11 12:21:14 | Data modyfikacji: 2013-04-11 12:41:16.
Uchwała Nr XXVI/148/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 8 luty 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Andrzejewo  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-04-11 12:21:46 | Data modyfikacji: 2013-04-11 12:41:58.
Uchwała Nr XXVI/149/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 8 luty 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-04-11 12:22:59 | Data modyfikacji: 2013-04-11 12:42:42.
Uchwała Nr XXVI/150/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 08.02.2013 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-04-11 12:24:34 | Data modyfikacji: 2013-04-11 12:43:20.
Uchwała Nr XXVII/151/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrzejewo na lata 2013 - 2023  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-04-11 12:26:07 | Data modyfikacji: 2013-04-11 12:44:28.
Uchwała Nr XXVII/152/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-04-11 12:27:25 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:40:19.
Uchwała Nr XXVII/153/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Andrzejewo  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-04-11 12:28:04 | Data modyfikacji: 2013-04-11 12:48:07.
Uchwała Nr XXVII/154/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-04-11 12:28:43 | Data modyfikacji: 2013-04-11 12:47:30.
Uchwała Nr XXVII/155/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem oraz w miejscu sprzedaży  
wiecej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-04-11 12:29:49 | Data modyfikacji: 2013-04-11 12:47:05.
Uchwała Nr XXVII/156/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-04-11 12:30:32 | Data modyfikacji: 2013-04-11 12:48:48.
Uchwała Nr XXVII/157/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zmiany dotyczącej wysokości alokacji na 2013 i 2014 rok projektu systemowego "DAJ SOBIE SZANSĘ" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocji integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-04-11 12:33:14 | Data modyfikacji: 2013-04-11 12:49:31.
Uchwała Nr XXVII/158/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  
wiecej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-04-11 12:34:03 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:40:48.
Uchwała Nr XXVIII/159/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrzejewo na lata 2013 - 2023.  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-05-14 14:32:50 | Data modyfikacji: 2013-05-14 14:42:30.
Uchwała Nr XXVIII/160/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-05-14 14:33:44 | Data modyfikacji: 2013-05-14 14:43:10.
Uchwała Nr XXVIII/161/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich powołania  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-05-14 14:37:05 | Data modyfikacji: 2013-05-14 14:43:54.
Uchwała Nr XXVIII/162/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2012 rok Gminy Andrzejewo  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-05-14 14:38:19 | Data modyfikacji: 2013-05-14 14:44:24.
Uchwała Nr XXVIII/163/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Andrzejewo  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-05-14 14:39:42 | Data modyfikacji: 2013-05-14 14:44:57.

Uchwała Nr XXIX/164/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-09-03 09:01:24 | Data modyfikacji: 2013-09-03 09:03:10.


Uchwała Nr XXIX/165/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 r. 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-09-03 09:04:39 | Data modyfikacji: 2013-09-03 09:03:10.

Uchwała Nr XXIX/166/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Gminy Andrzejewo na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-09-03 09:06:36 | Data modyfikacji: 2013-09-03 09:07:09.


Uchwała Nr XXIX/167/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 - 2015 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-09-03 09:08:39 | Data modyfikacji: 2013-09-03 09:07:09.


Uchwała Nr XXIX/168/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Statusu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrzejewie 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-09-03 09:09:49 | Data modyfikacji: 2013-09-03 09:07:09.


Uchwała Nr XXIX/169/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-09-03 09:11:45 | Data modyfikacji: 2013-09-03 09:07:09.


Uchwała Nr XXIX/170/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-09-03 09:13:04 | Data modyfikacji: 2013-09-03 09:07:09.


Uchwała Nr XXIX/171/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
doc00096920130902075714.pdf

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-09-03 09:14:51 | Data modyfikacji: 2013-09-03 09:07:09.


Uchwała Nr XXIX/172/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Andrzejewo 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-09-03 09:17:41 | Data modyfikacji: 2013-09-03 09:07:09.


Uchwała Nr XXIX/173/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia oraz ustalenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Andrzejewie, prowadzonym przez Gminę Andrzejewo 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-09-03 09:21:28 | Data modyfikacji: 2013-09-03 09:07:09.


Uchwała Nr XXX/174/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrzejewo na lata 2013-2021  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-09-04 08:58:13 | Data modyfikacji: 2013-09-03 09:07:09.


Uchwała Nr XXX/175/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 
wiecej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-09-04 09:01:52 | Data modyfikacji: 2013-09-03 09:07:09.


Uchwała Nr XXX/176/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Andrzejewo projektu pn. "Czas na sukces" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-09-04 09:04:57 | Data modyfikacji: 2013-09-03 09:07:09.


Uchwała Nr XXXI/177/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-09-04 09:07:02 | Data modyfikacji: 2013-09-03 09:07:09.


Uchwała Nr XXXI/178/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla dyrektorów i nauczycieli pełniących w szkole funkcje kierownicze w szkołach prowadzonych przez gminę Andrzejewo 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-09-04 09:09:58 | Data modyfikacji: 2013-09-03 09:07:09.


Uchwała Nr XXXI/179/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-09-04 09:12:00 | Data modyfikacji: 2013-09-03 09:07:09.
Uchwała Nr XXXII/180/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 10 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez gminę Andrzejewo zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-01-15 14:02:38 | Data modyfikacji: 2013-09-03 09:07:09.
Uchwała Nr XXXII/181/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 10 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia od Powiatu Ostrowskiego zadania publicznego zarzadzania droga powiatową nr 2608 Andrzejewo-Jabłonowo-Leśniewo-Szulborze Wielkie-Zuzela w miejscowości Andrzejewo ulica Rynek w zakresie pełnienia funkcji inwestora 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-01-15 14:07:35 | Data modyfikacji: 2013-09-03 09:07:09.
Uchwała Nr XXXII/182/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 10 października 2013 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez gminę Andrzejewo projektu pn. "Równym krokiem w przyszłość" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-01-15 14:12:14 | Data modyfikacji: 2013-09-03 09:07:09.
Uchwała Nr XXXII/183/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 10 października 2013 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrzejewo na lata 2013-2021 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-01-15 14:14:46 | Data modyfikacji: 2013-09-03 09:07:09.
Uchwała Nr XXXII/184/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 10 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 
doc00692520140115143509.pdf

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-01-15 14:15:55 | Data modyfikacji: 2014-01-15 14:17:58.
Uchwała Nr XXXII/185/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 10 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-01-15 14:17:30 | Data modyfikacji: 2014-01-15 14:17:58.
Uchwała Nr XXXII/186/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 10 października 2013 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez gminę Andrzejewo projektu pn. "Gmina Andrzejewo stawia na rozwój edukacji przedszkolnej" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-01-15 14:21:05 | Data modyfikacji: 2014-01-15 14:21:57.
Uchwała Nr XXXII/187/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 10 października 2013 r. w sprawie zmiany dotyczącej wysokości alokacji na 2014 rok projektu systemowego "Daj Sobie Szansę" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-01-15 14:29:58 | Data modyfikacji: 2014-01-15 14:21:57.
Uchwała Nr XXXIII/188/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na obszarze gminy Andrzejewo na rok podatkowy 2014. 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-01-15 14:34:23 | Data modyfikacji: 2014-01-15 14:21:57.
Uchwała Nr XXXIII/189/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 12 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę nr XIII/58/2011 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnienia w tym podatku 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-01-15 14:37:14 | Data modyfikacji: 2014-01-15 14:21:57.
Uchwała Nr XXXIII/190/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej  
wiecej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-01-15 14:39:37 | Data modyfikacji: 2014-01-15 14:21:57.
Uchwała Nr XXXIII/191/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 12 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Andrzejewo 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-01-15 14:45:19 | Data modyfikacji: 2014-01-15 14:21:57.
Uchwała Nr XXXIII/192/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Andrzejewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok. 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-01-15 14:49:57 | Data modyfikacji: 2014-01-15 14:21:57.
Uchwała Nr XXXIII/193/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrzejewo na lata 2013-2021 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-01-15 14:53:40 | Data modyfikacji: 2014-01-15 14:21:57.
Uchwała Nr XXXIV/194/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-01-15 14:55:34 | Data modyfikacji: 2014-01-15 14:21:57.
Uchwała Nr XXXV/195/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-01-15 14:58:11 | Data modyfikacji: 2014-01-15 14:21:57.

Uchwała Nr XXXV/196/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Andrzejewo na rok 2014

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-01-15 15:04:59 | Data modyfikacji: 2014-01-21 09:07:40.
Uchwała Nr XXXV/197/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu lokalu na okres powyżej 3 lat 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-01-15 15:09:01 | Data modyfikacji: 2014-01-21 09:07:40.
Uchwała Nr XXXV/198/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu lokalu na okres powyżej 3 lat 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-01-15 15:10:51 | Data modyfikacji: 2014-01-21 09:07:40.
Uchwała Nr XXXV/199/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-01-15 15:12:25 | Data modyfikacji: 2014-01-21 09:07:40.
Uchwała Nr XXXV/200/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Andrzejewo 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-01-15 15:15:12 | Data modyfikacji: 2014-01-21 09:07:40.
Uchwała Nr XXXVI/201/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-01-15 15:17:22 | Data modyfikacji: 2014-01-21 09:07:40.
Uchwała Nr XXXVI/202/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrzejewo na lata 2013-2021 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-01-15 15:21:01 | Data modyfikacji: 2014-01-21 09:07:40.
Uchwała Nr XXXVI/203/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-01-15 15:23:01 | Data modyfikacji: 2014-01-21 09:07:40.
Data wprowadzenia: 2014-01-15 15:23:01
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl