> 2013 r.

2013 r.

Zarządzenie Nr 221/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 3 stycznia roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-01-17 09:27:42 | Data modyfikacji: 2013-01-17 10:30:00.
Zarządzenie Nr 222/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia ....... 2013 roku w sprawie ...... 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-01-17 09:30:58 | Data modyfikacji: 2013-01-17 10:30:00.
Zarządzenie Nr 223/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 8 stycznia 2013 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Andzejewie  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-01-17 09:31:55 | Data modyfikacji: 2013-01-17 10:30:49.
Zarządzenie Nr 224/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych gminy Andrzejewo w 2013 roku przez organizacje  pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-01-29 09:11:18 | Data modyfikacji: 2013-01-29 09:16:53.
Zarządzenie Nr 225/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-01-29 09:14:36 | Data modyfikacji: 2013-01-29 09:16:15.
Zarządzenie Nr 226/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zaciągniecia pożyczki z budzetu państwa na wyprzedające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-03-05 10:46:46 | Data modyfikacji: 2013-01-29 09:16:15.
Zarządzenie Nr 227/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. opracowania strategii rozwoju oswiaty na terenie gminy Andrzejewo na lata 2014-2020  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-03-05 10:49:05 | Data modyfikacji: 2013-03-05 10:54:49.
Zarządzenie Nr 228/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego na rok 2013 oraz ustalenia Regulaminu pracy komisji konkursowej  
wiecej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-03-05 10:53:51 | Data modyfikacji: 2013-03-05 10:55:22.
Zarządzenie Nr 229/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Andrzejewo w 2013 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-03-05 10:59:10 | Data modyfikacji: 2013-03-05 10:55:22.
Zarządzenie Nr 230/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 26 luty 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze stacji zlewnej przy oczyszczalni ścieków w Andrzejewie 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-03-05 11:00:43 | Data modyfikacji: 2013-03-05 10:55:22.
Zarządzenie Nr 231/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 27 luty 2013 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w Andrzejewie do obsługi CEIDG 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-03-05 11:02:12 | Data modyfikacji: 2013-03-05 10:55:22.
Zarządzenie Nr 232/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 27 luty 2013 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2013 r.  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-05-14 10:28:55 | Data modyfikacji: 2013-05-14 10:35:18.
Zarządzenie Nr 233/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstwaie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-05-14 10:30:10 | Data modyfikacji: 2013-05-14 10:35:58.
Zarządzenie Nr 234/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie powołanie komisji odbiorowej zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi w miejscowości Andrzejewo - etap I"  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-05-14 10:31:25 | Data modyfikacji: 2013-05-14 10:36:54.
Zarządzenie Nr 235/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych.   
wiecej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-05-14 10:32:43 | Data modyfikacji: 2013-05-14 10:37:25.
Zarządzenie Nr 236/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2012 rok.  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-05-14 10:34:18 | Data modyfikacji: 2013-05-14 10:38:13.
Zarządzenie Nr 237/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działki nr 281/4, obręb ewidencyjny Stara Ruskołęka oraz działki nr 297/3, obręb Króle Duże  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-05-14 10:35:46 | Data modyfikacji: 2013-05-14 10:38:54.
Zarządzenie Nr 238/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych   
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-05-14 10:36:58 | Data modyfikacji: 2013-05-14 10:39:48.
Zarządzenie Nr 239/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2013 r.   
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-05-14 10:37:47 | Data modyfikacji: 2013-05-14 10:40:28.
Zarządzenie Nr 240/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 09 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnnej Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu "Najładniejsza Zagroda" na terenie gminy Andrzejewo  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-05-14 10:38:57 | Data modyfikacji: 2013-05-14 10:41:32.
Zarządzenie Nr 241/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 09 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnego Konkursu "Najładniejsza Zagroda" przeprowadzonego w II kategoriach: Gospodarstwo rolne i inne obiekty mieszkalne na terenie gminy Andrzejewo. 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-05-14 10:51:09 | Data modyfikacji: 2013-05-14 10:41:32.
Zarządzenie Nr 242/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do 14 000 euro  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-05-14 10:52:59 | Data modyfikacji: 2013-05-14 11:16:36.
Zarządzenie Nr 243/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia nieodpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez działki nr 281/1 i 281/4 położone w obrębie Stara Ruskołęka  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-05-14 10:56:14 | Data modyfikacji: 2013-05-14 11:17:12.
Zarządzenie Nr 244/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-05-14 10:57:28 | Data modyfikacji: 2013-05-14 11:18:05.
Zarządzenie Nr 245/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad wynajmu Sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Andrzejewo  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-05-14 10:58:13 | Data modyfikacji: 2013-05-14 11:18:31.
Zarządzenie Nr 246/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Andrzejewie  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-05-14 10:59:30 | Data modyfikacji: 2013-05-14 11:27:57.
Zarządzenie Nr 247/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-05-14 11:00:02 | Data modyfikacji: 2013-05-14 11:28:41.
Zarządzenie Nr 248/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2013 r. 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-08-29 12:50:35 | Data modyfikacji: 2013-08-29 14:47:17.
Zarządzenie Nr 249/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013. 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-08-29 12:52:19 | Data modyfikacji: 2013-08-29 14:48:48.
Zarządzenie Nr 250/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2013 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-08-29 12:53:29 | Data modyfikacji: 2013-08-29 14:49:51.
Zarządzenie Nr 251/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie zaciągnięcie pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-08-29 12:54:59 | Data modyfikacji: 2013-08-29 14:50:31.
Zarządzenie Nr 252/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 04 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-08-29 12:56:46 | Data modyfikacji: 2013-08-29 14:51:22.
Zarządzenie Nr 253/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie atr. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-08-29 12:58:29 | Data modyfikacji: 2013-08-29 14:52:38.
Zarządzenie Nr 254/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2013 r. 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-08-29 12:59:38 | Data modyfikacji: 2013-08-29 14:53:18.
Zarządzenie Nr 255/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 28.06.2013 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia uczestników do projektu "Radosny maluch na wsi" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-08-29 13:04:05 | Data modyfikacji: 2013-08-29 14:54:23.
Zarządzenie Nr 256/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013. 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-08-29 13:04:51 | Data modyfikacji: 2013-08-29 14:55:11.
Zarządzenie Nr 257/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2013 r. 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-08-29 13:05:54 | Data modyfikacji: 2013-08-29 14:56:22.
Zarządzenie Nr 258/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 28 czerwca 2013 w sprawie ustalenia przerwy w pracy Punktu Przedszkolnego "Radosny maluch na wsi"


 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-08-29 13:07:15 | Data modyfikacji: 2013-09-03 08:00:47.
Zarządzenie Nr 259/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie: przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Andrzejewo, oznaczonej działką nr 654/5 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-08-29 13:09:10 | Data modyfikacji: 2013-08-29 14:57:38.
Zarządzenie Nr 260/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn. "Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaręby Warchoły" 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-08-29 13:11:09 | Data modyfikacji: 2013-08-29 14:58:17.
Zarządzenie Nr 261/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-08-29 13:12:47 | Data modyfikacji: 2013-08-29 14:58:53.
Zarządzenie Nr 262/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla ekspertów za pracę w komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-08-29 13:14:39 | Data modyfikacji: 2013-08-29 14:59:57.
Zarządzenie Nr 263/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w Andrzejewie do wykonywania określonych czynności w toku załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-08-29 13:16:25 | Data modyfikacji: 2013-08-29 15:00:31.
Zarządzenie Nr 264/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 26 lipca 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-08-29 13:18:52 | Data modyfikacji: 2013-08-29 15:01:11.
Zarządzenie Nr 265/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-08-29 13:21:15 | Data modyfikacji: 2013-08-29 15:01:51.
Zarządzenie Nr 266/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie odwołania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ołdakach Polonii 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-08-29 13:22:31 | Data modyfikacji: 2013-08-29 15:02:29.
Zarządzenie Nr 267/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ołdakach Polonii 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-08-29 13:24:56 | Data modyfikacji: 2013-08-29 15:03:13.
Zarządzenie Nr 268/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-08-29 13:27:57 | Data modyfikacji: 2013-08-29 15:03:56.
Zarządzenie Nr 269/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 07.08.2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-08-29 13:32:00 | Data modyfikacji: 2013-08-29 15:04:33.
Zarządzenie Nr 270/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-08-29 13:33:01 | Data modyfikacji: 2013-08-29 15:05:14.
Zarządzenie Nr 271/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2013 r. 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-08-29 13:34:01 | Data modyfikacji: 2013-08-29 15:05:59.
Zarządzenie Nr 272/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2013 r. 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-08-29 13:35:29 | Data modyfikacji: 2013-08-29 15:06:51.
Zarządzenie Nr 273/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrzejewo na lata 2013 - 2021 za I półrocze 2013 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-08-29 13:37:05 | Data modyfikacji: 2013-08-29 15:07:34.
Zarządzenie Nr 274/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 16 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku - "Wyprawka szkolna" 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-08-29 13:38:59 | Data modyfikacji: 2013-08-29 15:08:12.


Zarządzenie Nr 275/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 16 sierpnia 2013 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. 18 Dywizji Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-09-03 07:49:20 | Data modyfikacji: 2013-08-29 15:08:12.


Zarządzenie Nr 276/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie nabycia  pow. 0,1532 ha położonej w jednostce i obrębie ewidencyjnym Andrzejewo, oznaczonej jako działki nr 607/2 i 607/4, stanowiącej własność Skarbu Państwa 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-09-03 07:52:18 | Data modyfikacji: 2013-08-29 15:08:12.


Zarządzenie Nr 277/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2013 rok 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-09-20 09:06:41 | Data modyfikacji: 2013-08-29 15:08:12.

Zarządzenie Nr 278/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 4 września 2013 roku w sprawie opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Andrzejewo

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-09-20 09:09:12 | Data modyfikacji: 2013-09-20 09:16:31.


Zarządzenie Nr 279/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 6 września 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedające finansowanie w ramach Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-09-20 09:14:08 | Data modyfikacji: 2013-09-20 09:16:31.


Zarządzenie Nr 280/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 6 września 2013 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz ustalenia regulaminu jej pracy 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-09-20 09:15:32 | Data modyfikacji: 2013-09-20 09:16:31.


Zarządzenie Nr 281/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 12 września 2013 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działka nr  673/1 obręb Andrzejewo w trybie bezprzetargowym 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-09-20 09:18:49 | Data modyfikacji: 2013-09-20 09:16:31.

Zarządzenie Nr 282/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 12 września 2013 roku w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów i pism

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-01-17 08:29:53 | Data modyfikacji: 2013-09-20 09:16:31.

Zarządzenie Nr 283/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 23 września 2013 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn. "Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Andrzejewo"

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-01-17 08:47:09 | Data modyfikacji: 2014-01-17 08:48:21.

Zarządzenie Nr 284/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 12 września 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działki nr 654/5, obręb ewidencyjny Andrzejewo

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-01-17 08:55:41 | Data modyfikacji: 2014-01-17 08:48:21.

Zarządzenie Nr 285/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 września 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art 3 ust.3   ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalnosci pożytku publicznego  i o wolontariacie Rocznego Programu Współpracy Gminy Andrzejewo z organizacjami pozarządowymi   oraz podmiotami, o których mowa w art 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-01-18 07:46:11 | Data modyfikacji: 2014-01-17 08:48:21.

Zarządzenie Nr 286/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-01-18 07:49:26 | Data modyfikacji: 2014-01-18 20:33:38.

Zarządzenie Nr 287/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2013 r.

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-01-18 07:52:17 | Data modyfikacji: 2014-01-18 20:33:38.

Zarządzenie Nr 288/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 września 2013 roku w sprawie..

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-01-18 07:52:53 | Data modyfikacji: 2014-01-18 20:33:38.

Zarządzenie Nr 289/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 4 października 2013 roku w sprawie zmiany regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do 14 000 euro

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-01-18 08:35:25 | Data modyfikacji: 2014-01-18 20:33:38.

Zarządzenie Nr 290/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 11 października 2013 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Kowalówce"

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-01-18 08:37:25 | Data modyfikacji: 2014-01-18 09:02:13.

Zarządzenie Nr 291/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 11 października 2013 roku w sprawie ustalenia zasad używania samochodów służbowych

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-01-18 08:40:34 | Data modyfikacji: 2014-01-18 09:02:13.

Zarządzenie Nr 292/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 11 października 2013 roku w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa nprzez samochody służbowe

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-01-18 08:43:52 | Data modyfikacji: 2014-01-18 09:02:13.

Zarządzenie Nr 293/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 11 października 2013 roku w sprawie ustalenia stawek za wynajem świetlic wiejskich zlokalizowanych na terenie gminy Andrzejewo

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-01-18 08:58:53 | Data modyfikacji: 2014-01-18 09:02:13.

Zarządzenie Nr 294/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-01-18 09:01:00 | Data modyfikacji: 2014-01-18 09:06:39.

Zarządzenie Nr 295/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 października 2013 roku w sprawie

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-01-18 09:09:50 | Data modyfikacji: 2014-01-18 09:06:39.

Zarządzenie Nr 296/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 4 października 2013 roku w sprawie

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-01-18 09:10:07 | Data modyfikacji: 2014-01-18 09:06:39.

Zarządzenie Nr 297/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 31 października 2013 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn. "Przebudowa mostu na przepust rurowy o przekroju kołowo-łukowym z karbowanej blachy stalowej w drodze gminnej w miejscowości Przeździecko-Dworaki"

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-01-18 09:13:39 | Data modyfikacji: 2014-01-18 09:06:39.

Zarządzenie Nr 298/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 4 listopada 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-01-18 19:38:34 | Data modyfikacji: 2014-01-18 09:06:39.

Zarządzenie Nr 299/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego  ofertowego na sprzedaż mienia ruchomego w postaci używanych kontenerów KP-7 do gromadzenia odpadów komunalnych

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-01-18 19:41:17 | Data modyfikacji: 2014-01-18 09:06:39.

Zarządzenie Nr 300/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2022

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-01-18 19:43:59 | Data modyfikacji: 2014-01-18 09:06:39.

Zarządzenie Nr 301/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie projektu budżetu na rok 2014

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-01-18 19:47:35 | Data modyfikacji: 2014-01-18 19:49:51.

Zarządzenie Nr 302/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia normy zuzycia paliwa dla motopompy TOHATSU VC72AS

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-01-18 19:52:47 | Data modyfikacji: 2014-01-18 19:49:51.

Zarządzenie Nr 303/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-01-18 19:58:15 | Data modyfikacji: 2014-01-18 19:49:51.

Zarządzenie Nr 304/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 5 grudnia  2013 roku w sprawie powołania komisji przetragowej w postepowaniu o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych  na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-01-18 20:04:10 | Data modyfikacji: 2014-01-18 19:49:51.

Zarządzenie Nr 305/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Gminy w Andrzejewie

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-01-18 20:07:49 | Data modyfikacji: 2014-01-18 19:49:51.

Zarządzenie Nr 306/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 5 grudnia 2013 roku

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-01-18 20:08:44 | Data modyfikacji: 2014-01-18 19:49:51.

Zarządzenie Nr 307/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-01-18 20:10:41 | Data modyfikacji: 2014-01-18 19:49:51.

Zarządzenie Nr 308/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-01-18 20:13:40 | Data modyfikacji: 2014-01-18 19:49:51.

Zarządzenie Nr 310/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Andrzejewo

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-01-18 20:17:27 | Data modyfikacji: 2014-01-18 19:49:51.

Zarządzenie Nr 311/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie 

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-01-18 20:19:20 | Data modyfikacji: 2014-01-18 19:49:51.

Zarządzenie Nr 312/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-01-18 20:20:14 | Data modyfikacji: 2014-01-18 19:49:51.

Zarządzenie Nr 313/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-01-18 20:26:59 | Data modyfikacji: 2014-01-18 19:49:51.

Zarządzenie Nr 313A/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2013 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-02-18 12:40:13 | Data modyfikacji: 2014-02-18 12:44:21.
Data wprowadzenia: 2014-02-18 12:40:13
Data modyfikacji: 2014-02-18 12:44:21
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl