> Sprawozdania RB i opinie RIO

Sprawozdania RB i opinie RIO

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu
Gminy Andrzejewo
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-03-13 12:03:10 | Data modyfikacji: 2013-03-13 12:09:45.
Opinia w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2013-2023
 
wiecej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-03-13 12:04:43 | Data modyfikacji: 2013-03-13 12:09:15.
Opinia o projekcie uchwały budżetowej na 2013
rok
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-03-13 12:07:03 | Data modyfikacji: 2013-03-13 12:11:01.
RB-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce i
deficycie
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-03-15 13:20:39 | Data modyfikacji: 2013-06-04 08:21:19.
RB-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu
wydatków budżetowych jednostki samorządu
terytorialnego
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-03-15 13:21:43 | Data modyfikacji: 2013-06-04 08:21:19.
RB-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu
dochodów budżetowych jednostki samorządu
terytorialnego
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-03-15 13:22:40 | Data modyfikacji: 2013-06-04 08:21:19.
RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-03-15 13:24:13 | Data modyfikacji: 2013-06-04 08:20:28.
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych
 
wiecej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-03-15 13:25:13 | Data modyfikacji: 2013-06-04 08:20:28.
RB-PDP roczne sprawozdanie z wykonania dochodów
podatkowych
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-03-15 13:26:36 | Data modyfikacji: 2013-06-04 08:20:28.
Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o
stanie zobowiązan według tytułów dłużnych
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-03-15 13:35:20 | Data modyfikacji: 2013-06-04 08:20:28.
Rb-Z Kwartealne sprawozdanie o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2013
roku
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-04-25 10:27:37 | Data modyfikacji: 2014-04-25 10:42:10.
Rb- PDP Rozne sprawozdanie z wykoniania dochodów
podatkowych na koniec 2013 roku
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-04-25 10:29:34 | Data modyfikacji: 2014-04-25 10:42:55.
Rb- ST Roczne sprawozdanie o stanie środków na
rachunkach bakowych jednostek samorządu
terytorialnego na koniec 2013 roku
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-04-25 10:32:15 | Data modyfikacji: 2014-04-25 10:49:41.
Rb- N Kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności
oraz wybranych akty wów finansowych wg stanu na
koniec IV kwartałów 2013 roku
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-04-25 10:36:10 | Data modyfikacji: 2014-04-25 10:50:37.
Rb- 28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu
wydatków bużetowych jednostki samorzadu
terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia
31 grudnia 2013 roku
 
wiecej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-04-25 10:38:19 | Data modyfikacji: 2014-04-25 10:51:20.
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/
deficycie za okres od poczatku roku do dnia 31
grudnia 2013
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-04-25 10:39:33 | Data modyfikacji: 2014-04-25 10:53:10.
Rb- 27 S Roczne sprawozdanie z wykoniania planu
dochodów bużetowych jednostki samorządu
terytorialnego z okres od poczatku roku do do
dnia 31 grudnia 2013 roku
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-04-25 10:55:53 | Data modyfikacji: 2014-09-08 12:44:11.

Zobacz:
 Sprawozdania RB i opinie RIO .  Zmiany w budżecie .  Kredyty .  Dotacje z budżetu . 
Data wprowadzenia: 2014-04-25 10:55:53
Data modyfikacji: 2014-09-08 12:44:11
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl