> 2013 r.
Roztrzygnięcie zapytania ofertowego nr OŚ.271.1.26.2013
2013-11-20 09:44:11
Andrzejewo, 12.11.2013 r. OŚ.042.10.2013 r. Na podstawie przeprowadzonej procedury w trybie zapytania ofertowego nr OŚ.271.1.26.2013 na zakup i dostarczenie pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Równym krokiem w przyszłość” realiz  ...więcej

Roztrzygnięcie zapytania ofertowego nr OŚ.271.1.24.2013
2013-11-08 14:28:47
Na podstawie przeprowadzonej procedury w trybie zapytania ofertowego nr OŚ.271.1.24.2013 na usługę cateringową na potrzeby warsztatów prowadzonych w Gminnym Gimnazjum w Andrzejewie w ramach projektu „Równym krokiem w przyszłość” realizow  ...więcej

Zapytanie ofertowe OŚ.271.1.25.2013
2013-11-05 14:47:32
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Równym krokiem w przyszłość" realizowanego przez Gminę Andrzejewo/Gminne Gimnazjum w Andrzejewie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał  ...więcej

Zapytanie ofertowe OŚ.271.1.24.2013
2013-11-05 14:44:02
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu do Gminnego Gimnazjum w Andrzejewie wraz z rozłożeniem na stołach poczęstunku składającego się z dziennego zestawu:   ...więcej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego OŚ.271.1.22.2013
2013-10-24 15:01:23
Andrzejewo 24.10.2013 r. OŚ.042.10.2013 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na pełnienie funkcji pracownika ds. obsługi finansowo-kadrowej projektu „Równym krokiem w przyszłość” realizowanego przez Gminę Andrzejewo/Gminne Gimnazjum  ...więcej

Roztrzygnięcie zapytania ofertowego nr OŚ.271.1.21.2013
2013-10-23 13:44:51
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na świadczenie usługi edukacyjnej obejmującej przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów klas II-III Gminnego Gimnazjum w Andrzejewie realizowanego przez Gminę Andrzejewo/Gminne Gimnazjum w Andrzejewi  ...więcej

Zapytanie ofertowe
2013-10-19 22:34:12
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji pracownika ds. obsługi finansowo-kadrowej projektu „Równym krokiem w przyszłość” realizowanego przez Gminę Andrzejewo/Gminne Gimnazjum w Andrzejewie.   ...więcej

Roztrzygnięcie zapytania ofertowego nr OŚ.271.1.20.2013
2013-10-18 13:48:55
Na podstawie przeprowadzonej procedury w trybie zapytania ofertowego nr OŚ.271.1.20.2013 na pełnienie funkcji koordynatora projektu „Równym krokiem w przyszłość” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Projekt rea  ...więcej

Zmiana zapytania ofertowego nr OŚ.271.1.20.2013
2013-10-14 12:12:58
W zapytaniu ofertowym nr OŚ.271.1.20.2013 na wykonanie usługi – pełnienia funkcji koordynatora projektu „Równym krokiem w przyszłość” realizowanego przez Gminę Andrzejewo/Gminne Gimnazjum w Andrzejewie ulega zmianie punkt VI. War  ...więcej

Zapytanie ofertowe OŚ.271.1.21.2013
2013-10-12 21:01:17
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi edukacyjnej obejmującej przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów klas II-III Gminnego Gimnazjum w Andrzejewie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Andrzejewo, w terminie od paźdz  ...więcej

Zapytanie ofertowe OŚ.271.1.20.2013
2013-10-10 09:45:04
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji koordynatora projektu „Równym krokiem w przyszłość” realizowanego przez Gminę Andrzejewo/Gminne Gimnazjum w Andrzejewie.   ...więcej

Zapytanie ofertowe OŚ.271.1.18.2013
2013-09-12 08:36:11
Przedmiotem niniejszego zaproszenia do złożenia oferty cenowej jest wykonanie usługi: KONSERWACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERNIE GMINY ANDRZEJEWO W zakres zamówienia wchodzi świadczenie przez Wykonawcę usług polegających na konserwacji  ...więcej

Zapytanie ofertowe nr 15/POKL.09.01.01-14-023/11
2013-09-05 14:30:38
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie przyborów do pisania, rysowania i malowania do Punktu Przedszkolnego „Radosny maluch na wsi” w Andrzejewie. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fun  ...więcej

Zapytanie ofertowe OŚ.271.1.17.2013
2013-09-03 12:35:03
Wójt Gminy Andrzejewo zaprasza do złożenia ofert na dostawę pomocy dydaktycznych dla szkół uczestniczących w projekcie pn. „Czas na sukces” nr umowy: UDA-POKL.09.01.02-14-001/13-00 z dnia 22.07.2013 r., finansowanego ze środków Unii E  ...więcej

Zapytanei ofertowe nr 14/POKL.09.01.01-14-023/11
2013-09-02 09:12:57
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie zabawek i gier do Punktu Przedszkolnego „Radosny maluch na wsi” w Andrzejewie. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  ...więcej

Zapytanie ofertowe OŚ.271.1.16.2013
2013-08-30 12:35:07
Wójt Gminy Andrzejewo zaprasza do złożenia ofert na dostawę sprzętu multimedialnego dla szkół uczestniczących w projekcie pn. „Czas na sukces” nr umowy: UDA-POKL.09.01.02-14-001/13-00 z dnia 22.07.2013 r., finansowanego ze środków Un  ...więcej

Zapytanie ofertowe OŚ.271.1.15.2013
2013-08-29 15:10:24
Wójt Gminy Andrzejewo zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w roku szkolnym 2013/2014 w ramach projektu pn. „Czas na sukces  ...więcej

Roztrzygnięcie zapytania ofertowego nr OŚ.271.1.6.2013
2013-03-26 09:27:32
W terminie składania ofert tj. do dnia 26.02.2013 r. do godz. 1000 wpłynęło 9 ofert na wykonanie parkingu wraz z drogą dojazdową przy Szkole Podstawowej w Starej Ruskołęce. Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 6 złożoną przez   ...więcej

Zapytanie ofertowe nr OŚ.271.1.6.2013
2013-02-19 11:17:22
Andrzejewo, 18.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR OŚ.271.1.6.2013 Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz zarządzenia nr 138/2012 Wójta G  ...więcej

Zapytanie ofertowe nr 2/2013
2013-01-10 13:53:28
Andrzejewo, 10.01.2013 r. Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz zarządzenia nr 138/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30.03.2012 r. w  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 21
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl