Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY


 


 


Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Andrzejewo, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).


Informacja o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych publikowane i udostępnianie są na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r., poz. 189)


 

Rejestr instytucji kultury

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-09-02 11:59:25 | Data modyfikacji: 2015-12-31 12:02:49.

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY

 
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-09-02 12:05:21 | Data modyfikacji: 2023-06-15 11:59:15.
Data wprowadzenia: 2013-09-02 12:05:21
Data modyfikacji: 2023-06-15 11:59:15
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl