> 2014 r.
Rozstrzygnięcie zapytanie ofertowe nr OŚ.271.1.9.2014
2014-03-05 12:00:53
          Na podstawie przeprowadzonej procedury w trybie zapytania ofertowego na dostosowanie toalet do potrzeb dzieci oraz modernizację toalet dla personelu, za najkorzystniejszą została uznana oferta fir  ...więcej

Rozstrzygnięcie zapytanie ofertowe nr OŚ.271.1.8.2014
2014-02-27 11:10:13
         Na podstawie przeprowadzonej procedury w trybie zapytania ofertowego na zakup sprzętu komputerowego do szkół podstawowych z terenu Gminy Andrzejewo, za najkorzystniejszą została uznana ofert  ...więcej

Rozstrzygnięcie zapytanie ofertowe nr OŚ.271.1.6.2014
2014-02-27 10:50:36
        Na podstawie przeprowadzonej procedury w trybie zapytania ofertowego na zakup i montaż mebli do szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Andrzejewo, za najkorzystniejszą została uznana   ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR OŚ.271.1.9.2014
2014-02-26 11:58:10
Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 roku, poz. 907 z zm.) oraz Zarządzenia Nr 242/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 10.04.2013 r. w sprawie wprowadzenia „Regulam  ...więcej

Sprostowanie zapytania ofertowego Nr OŚ.271.1.6.2014
2014-02-18 15:13:47
SPROSTOWANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR OŚ.271.1.6.2014 na zakup i montaż mebli                           Niniejszym informujemy,   ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR OŚ.271.1.6.2014
2014-02-11 14:15:33
Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 roku, poz. 907 z zm.) oraz Zarządzenia Nr 242/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 10.04.2013 r. w sprawie wprowadzenia „Regulam  ...więcej

Rozstrzygnięcie zapytanie ofertowe nr OŚ.271.1.5.2014
2014-02-11 09:07:13
                 Na podstawie przeprowadzonej procedury w trybie zapytania ofertowego na dostawę zabawek i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych zlokalizowa  ...więcej

Roztrzygnięcie zapytania ofertowego nr OŚ.271.1.07.2014
2014-02-07 08:51:57
Na podstawie przeprowadzonej procedury w trybie zapytania ofertowego nr OŚ.271.1.07.2014 na świadczenie usług edukacyjnych  w projekcie pn. „Czas na sukces” w Szkole Podstawowej w Andrzejewie finansowanego ze środków Unii   ...więcej

Rozstrzygnięcie zapytanie ofertowe nr OŚ.271.1.3.2014
2014-01-30 11:47:34
Andrzejewo, 30.01.2014 r.   Na podstawie przeprowadzonej procedury w trybie zapytania ofertowego na zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Andrzejewie i Szkoły Podstawowej w Starej Ruskołęce, za najkorzystniejszą została uznana ofe  ...więcej

Rozstrzygnięcie zapytanie ofertowe nr OŚ.271.1.2.2014
2014-01-30 11:46:38
Andrzejewo, 30.01.2014 r.   Na podstawie przeprowadzonej procedury w trybie zapytania ofertowego na zakup sprzętu AGD do Szkoły Podstawowej w Andrzejewie, za najkorzystniejszą została uznana oferta: DOMEX sp. z o.o. SKLEP AVANS NR 217 Ost  ...więcej

Zapytanie ofertowe OŚ.271.1.07.2014
2014-01-29 11:58:22
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dodatkowych tj. zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji .dla uczniów klas I-III w Szkole Podstawow  ...więcej

Zapytanie ofertowe nr OŚ.271.1.5.2014
2014-01-24 11:13:30
Andrzejewo, 23.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR OŚ.271.1.5.2014                Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (D  ...więcej

Pokazano 1 - 12 z 12

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl