> 2015 r.

2015 r.

Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ......

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2015-04-01 08:58:36.

Uchwała Nr IV/21/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ......

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2015-04-01 09:00:53.

Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ......

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2015-04-01 09:02:05.

Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ......

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2015-04-01 09:03:32.

Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ......

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2015-04-01 09:05:22.

Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ......

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2015-04-01 09:06:30.

Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ......

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2015-04-01 09:07:41.

Uchwała Nr V/27/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie ......

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2015-05-28 10:11:03.

Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie ......

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2015-05-28 10:12:36.

Uchwała Nr VI/29/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie ......

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2015-05-28 10:13:58.

Uchwała Nr VI/30/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie ......

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2015-05-28 10:15:49.

Uchwała Nr VI/31/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie ......

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2015-05-28 10:16:45.

Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie ......

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2015-05-28 10:19:13.

Uchwała Nr VII/33/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej....

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2015-09-09 14:39:36.

Uchwała Nr VII/34/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy...

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2015-09-09 14:40:39.

Uchwała Nr VII/35/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałe w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu....

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2015-09-09 14:42:31.

Uchwała Nr VII/36/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia planu finansowego.... 

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2015-09-09 14:44:05.

Uchwała Nr VII/37/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2015-09-09 14:45:36.

Uchwała Nr VIII/38/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej....

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2015-09-09 14:47:36.

Uchwała Nr VIII/39/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na rok 2015

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2015-09-09 14:48:42.

Uchwała Nr VIII/40/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2015-09-09 14:49:52.

Uchwała Nr VIII/41/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu świetlic.....

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2015-09-09 14:52:04.

Uchwała Nr VIII/42/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjecia regulaminu korzystania z placów zabaw....

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2015-09-09 14:53:42.

Uchwała Nr VIII/43/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2015-09-09 14:55:38.

Uchwała Nr IX/44/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wyrażena zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez Gmine Andrzejewo zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-01-15 08:46:49.

Uchwała Nr IX/45/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 28 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategi Rozwoju Biblioteki Publicznej w Andrzejewie na lata 2015-2018

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-01-15 08:51:04.

Uchwała Nr IX/46/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 28 września 2015 r. w sprawie uchwalenia "Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Andrzejewo"

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-01-15 08:56:32.

Uchwała Nr IX/47/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrzejewo na lata 2015-2030

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-01-15 08:59:00 | Data modyfikacji: 2016-01-15 09:00:08.

Uchwała Nr IX/48/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-01-15 09:18:55 | Data modyfikacji: 2016-01-15 09:00:08.

Uchwała Nr IX/49/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 28 września 2015 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-01-15 09:21:48 | Data modyfikacji: 2016-01-15 09:26:47.

Uchwała Nr X/50/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrzejewo na lata 2015-2030

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-01-15 09:24:36 | Data modyfikacji: 2016-01-15 09:26:47.

Uchwała Nr X/51/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-01-15 09:26:17 | Data modyfikacji: 2016-01-15 09:26:47.

Uchwała Nr X/52/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-01-15 09:28:37 | Data modyfikacji: 2016-01-15 09:26:47.

Uchwała Nr X/53/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia  wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-01-15 09:30:31 | Data modyfikacji: 2016-01-15 09:26:47.

Uchwała Nr X/54/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie warunków pracy i płacy Radnemu Rady Gminy Andrzejewo

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-01-15 13:35:08 | Data modyfikacji: 2016-01-15 09:26:47.

Uchwała Nr X/55/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 16 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Andrzejewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-01-15 13:38:35 | Data modyfikacji: 2016-01-15 13:39:22.

Uchwała Nr X/56/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie przystapienia Gminy Andrzejewo do uczestnictwa w projekcie realizowanym przez Powiat Ostrowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódzctwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-01-15 13:42:56 | Data modyfikacji: 2016-01-15 13:39:22.

Uchwała Nr X/57/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Andrzejewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-01-15 13:47:10 | Data modyfikacji: 2016-01-15 13:39:22.

Uchwała Nr X/58/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg i ulic do kategorii dróg gminnych

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-01-15 13:49:43 | Data modyfikacji: 2016-01-15 13:39:22.

Uchwała Nr X/59/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Ostrowskiego obowiązku zarządcy drogi powiatowej.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-01-15 13:54:32 | Data modyfikacji: 2016-01-15 13:39:22.

Uchwała Nr XI/60/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 14 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę nr X/53/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 16 listopada 2015 r.  w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-01-15 13:59:24 | Data modyfikacji: 2016-01-15 13:39:22.

Uchwała Nr XI/61/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/59/2011 Rady Gminy Andrzejewo z dnia  4 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Andrzejewo.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-01-15 14:04:24 | Data modyfikacji: 2016-01-15 13:39:22.

Uchwała Nr XI/62/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-01-15 14:06:09 | Data modyfikacji: 2016-01-15 13:39:22.

Uchwała Nr XI/63/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2030

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-01-15 14:11:19 | Data modyfikacji: 2016-01-15 13:39:22.

Uchwała Nr XI/64/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budzetowej gminy Andrzejewo na rok 2016


 

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-01-15 14:54:11 | Data modyfikacji: 2016-01-15 14:54:33.

Uchwała Nr XI/65/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie okreslenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiebiorca ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalnosci w zakresie opróżniania zbiorników bezdopływowych i transportu nieczystosci ciekłych na terenie gminy Andrzejewo.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-01-15 15:03:37 | Data modyfikacji: 2016-01-15 14:54:33.

Uchwała Nr XI/66/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez włascicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezdopływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-01-15 15:09:00 | Data modyfikacji: 2016-01-15 14:54:33.

Uchwała Nr XI/67/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie wyrazenia zgody na zbycie w drodze darowizny wyodrębnionego lokalu w budynku usługowo-handlowym, zlokalizowanym przy ul. Warszawska 36 na rzecz Biblioteki Publicznej Gminy Andrzejewo.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-01-15 15:12:02 | Data modyfikacji: 2016-01-15 14:54:33.

Uchwała Nr XI/68/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Stara Ruskołęka na lata 2009-2020.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-01-15 15:15:32 | Data modyfikacji: 2016-01-15 14:54:33.

Uchwała Nr XI/69/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Andrzejewo na lata 2009-2020.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-01-15 15:18:49 | Data modyfikacji: 2016-01-15 15:20:38.

Uchwała Nr XI/70/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Załuski-Lipniewo na lata 2009-2020.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-01-15 15:19:54 | Data modyfikacji: 2016-01-15 15:20:51.

Uchwała Nr XII/71/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżevcie gminy na rok 2015

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-05-10 07:49:10 | Data modyfikacji: 2016-01-15 15:20:51.

Uchwała Nr XII/72/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrzejewo na lata 2015-2030

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-05-10 07:57:35 | Data modyfikacji: 2016-01-15 15:20:51.
Data wprowadzenia: 2016-05-10 07:57:35
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl