> 2016 r.

2016 r.

Zarządzenie Nr 126/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 5 tycznia 2016 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Andrzejewie na 2016 rok

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-05-11 14:03:45.

Zarządzenie Nr 127/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 27 tycznia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3  z dnia 24 kwietnia 2003 ......

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-05-11 14:06:34.

Zarządzenie Nr 128/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-05-11 14:07:58.

Zarządzenie Nr 129/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie zmian planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na rok 2016

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-05-11 14:09:46.

Zarządzenie Nr 130/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie upoważnien ia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrzejewoie do wydawania decyzji administracyjnych

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-05-11 14:11:49.

Zarządzenie Nr 131/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej majątku ruchomegom w Urzędzie Gminy w andrzejewie oraz regulaminu jej działania

 
doc04541320160511132540.pdf

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-05-11 14:14:22.

Zarządzenie Nr 132/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-05-11 14:15:56.

Zarządzenie Nr 133/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2016 r

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-05-11 14:17:58.

Zarządzenie Nr 134/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalnosć pozytku publicznego

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-05-11 14:21:35.

Zarządzenie Nr 135/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-05-11 14:23:03.

Zarządzenie Nr 136/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2016 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-05-11 14:25:55.

Zarządzenie Nr 137/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Andrzejewo"

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-05-11 14:46:49.

Zarządzenie Nr 138/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2015 rok

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-05-11 14:49:58 | Data modyfikacji: 2016-05-11 14:50:31.

Zarządzenie Nr 139/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-08-01 08:39:37 | Data modyfikacji: 2016-05-11 14:50:31.

Zarządzenie Nr 140/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na rok 2016

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-08-01 08:41:00 | Data modyfikacji: 2016-05-11 14:50:31.

Zarządzenie Nr 141/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na rok 2016

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-08-01 08:43:31 | Data modyfikacji: 2016-05-11 14:50:31.

Zarządzenie Nr 142/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomosci gruntowej położonej w Andrzejewie stanowiącej własnosc Gminy Andrzejewo na rzecz użytkownika wieczystego

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-08-01 08:46:12 | Data modyfikacji: 2016-05-11 14:50:31.

Zarządzenie Nr 143/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-08-01 08:47:37 | Data modyfikacji: 2016-05-11 14:50:31.

Zarządzenie Nr 144/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia darowizny udziałóww nieruchomości zabudowanej oznaczonej działką nr 1/1, położoną w miejscowości Króle Małe

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-08-01 08:49:43 | Data modyfikacji: 2016-05-11 14:50:31.

Zarządzenie Nr 145/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na rok 2016

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-08-01 08:51:13 | Data modyfikacji: 2016-05-11 14:50:31.

Zarządzenie Nr 146/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-08-01 08:52:42 | Data modyfikacji: 2016-08-01 08:53:16.

Zarządzenie Nr 147/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na rok 2016

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-08-01 08:55:31 | Data modyfikacji: 2016-08-01 08:53:16.

Zarządzenie Nr 148/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu Renault Master2,5 DCI 120 KM

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-08-01 08:58:05 | Data modyfikacji: 2016-08-01 08:53:16.

Zarządzenie Nr 149/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Andrzejewie

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-08-01 09:32:22 | Data modyfikacji: 2016-08-01 08:53:16.

Zarządzenie Nr 150/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o wartości poniżej kwoty określonej  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Prawo zamówień publicznych

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-08-01 09:35:50 | Data modyfikacji: 2016-08-01 08:53:16.

Zarządzenie Nr 151/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 21 maja 2016 r. w sprawie

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-08-01 09:36:45 | Data modyfikacji: 2016-08-01 08:53:16.

Zarządzenie Nr 152/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Andrzejewie

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-08-01 09:39:09 | Data modyfikacji: 2016-08-01 08:53:16.

Zarządzenie Nr 153/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kadydata na wolne stanowisko  urzędnicze podinspektora ds. organizacyjnych i obsługi Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Andrzejewie

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-08-01 09:44:20 | Data modyfikacji: 2016-08-01 08:53:16.

Zarządzenie Nr 154/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-08-01 09:46:45 | Data modyfikacji: 2016-08-01 08:53:16.

Zarządzenie Nr 155/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Prawo zamówień publicznych

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-08-01 09:49:32 | Data modyfikacji: 2016-08-01 08:53:16.

Zarządzenie Nr 156/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów  za wybitne osiągnięcia w nauce

 
doc04795620160801081857.pdf

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-08-01 10:04:14 | Data modyfikacji: 2016-08-01 08:53:16.

Zarządzenie Nr 157/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia stypendiów dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-08-01 10:32:05 | Data modyfikacji: 2016-08-01 08:53:16.

Zarządzenie Nr 158/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-08-01 10:34:01 | Data modyfikacji: 2016-08-01 10:34:43.

Zarządzenie Nr 159/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-08-01 10:36:48 | Data modyfikacji: 2016-08-01 10:37:21.

Zarządzenie Nr 160/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-08-01 10:37:07 | Data modyfikacji: 2016-08-01 10:37:21.

Zarządzenie Nr 161/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w  obrębie Preździecko-Jachy stanowiącej własność Gminy Andrzejewo

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-08-01 11:18:29 | Data modyfikacji: 2016-08-01 10:37:21.

Zarządzenie Nr 162/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-12-12 11:01:06 | Data modyfikacji: 2016-12-12 11:01:20.

Zarządzenie Nr 163/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2016 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-12-12 11:03:34 | Data modyfikacji: 2016-12-12 11:04:16.

Zarządzenie Nr 164/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starej Ruskołęce

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-12-12 11:06:27 | Data modyfikacji: 2016-12-12 11:07:26.

Zarządzenie Nr 165/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Andrzejewie

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-12-12 11:27:01 | Data modyfikacji: 2016-12-12 11:07:26.

Zarządzenie Nr 166/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-12-12 11:36:17 | Data modyfikacji: 2016-12-12 11:07:26.

Zarządzenie Nr 167/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-12-12 11:40:03 | Data modyfikacji: 2016-12-12 11:07:26.

Zarządzenie Nr 168/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

 
doc05268320161212100601.pdf

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-12-12 11:41:06 | Data modyfikacji: 2016-12-12 11:07:26.

Zarządzenie Nr 169/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-12-12 12:03:27 | Data modyfikacji: 2016-12-12 11:07:26.

Zarządzenie Nr 170/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej  do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starej Ruskołęce

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-12-12 12:06:35 | Data modyfikacji: 2016-12-12 11:07:26.

Zarządzenie Nr 171/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 24 sierpnia  2016 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2016 r.

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-12-12 12:15:06 | Data modyfikacji: 2016-12-12 11:07:26.

Zarządzenie Nr 172/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu sie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrzejewo na lata 2016-2030 za I pórocze 2016

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-12-12 12:18:00 | Data modyfikacji: 2016-12-12 11:07:26.

Zarządzenie Nr 173/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starej Ruskołęce

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-12-12 12:21:07 | Data modyfikacji: 2016-12-12 11:07:26.

Zarządzenie Nr 174/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Andrzejewie

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-12-12 12:25:31 | Data modyfikacji: 2016-12-12 11:07:26.

Zarządzenie Nr 175/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-12-12 12:38:37 | Data modyfikacji: 2016-12-12 11:07:26.

Zarządzenie Nr 176/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie  powierzenia pełnienia  obowiązków Dyrektora Gminnego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Andrzejewie

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-12-12 12:56:09 | Data modyfikacji: 2016-12-12 11:07:26.

Zarządzenie Nr 177/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienia prawa własności samodzielnego lokalu nr 1 znajdującego się w budynku usługowo-handlowym na rzecz ARS MEDICA Joanna Kłossowska i Wspólnicy Spółka Jawna 

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-12-12 13:03:11 | Data modyfikacji: 2016-12-12 11:07:26.

Zarządzenie Nr 178/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Starej Ruskołęce


 

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-12-12 13:14:23 | Data modyfikacji: 2016-12-12 11:07:26.

Zarządzenie Nr 179/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-12-12 14:17:37 | Data modyfikacji: 2016-12-12 11:07:26.

Zarządzenie Nr 179A/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2016 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-12-12 14:19:10 | Data modyfikacji: 2016-12-12 11:07:26.

Zarządzenie Nr 180/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 1 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sporzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Przeździecko-Jachy

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-12-12 14:22:52 | Data modyfikacji: 2016-12-12 11:07:26.

Zarządzenie Nr 181/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na rok 2016 

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-12-12 14:25:39 | Data modyfikacji: 2016-12-12 11:07:26.

Zarządzenie Nr 182/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na rok 2016

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-12-12 14:27:11 | Data modyfikacji: 2016-12-12 11:07:26.

Zarządzenie Nr 183/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-12-12 14:28:48 | Data modyfikacji: 2016-12-12 11:07:26.

Zarządzenie Nr 184/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 8 września 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Andrzejewie

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-12-12 14:30:57 | Data modyfikacji: 2016-12-12 11:07:26.

Zarządzenie Nr 185/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Andrzejewo

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-12-12 14:33:00 | Data modyfikacji: 2016-12-12 11:07:26.

Zarządzenie Nr 186/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian w budzecie gminy  na rok 2016

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-12-12 14:34:44 | Data modyfikacji: 2016-12-12 11:07:26.

Zarządzenie Nr 187/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2016 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-12-12 14:37:00 | Data modyfikacji: 2016-12-12 11:07:26.

Zarządzenie Nr 188/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 5 października 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego  na sprzedaz działki nr 43 , obręb ewidencyjny Przeździecko-Jachy

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-12-12 14:40:31 | Data modyfikacji: 2016-12-12 11:07:26.

Zarządzenie Nr 189/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 5 października 2016 r. w sprawie

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-12-12 14:42:19 | Data modyfikacji: 2016-12-12 11:07:26.

Zarządzenie Nr 190/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 5 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz ustalenia regulaminu jej pracy

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-12-12 14:47:21 | Data modyfikacji: 2016-12-12 11:07:26.

Zarządzenie Nr 191/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 5 października 2016 r. w sprawie

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-12-12 14:48:36 | Data modyfikacji: 2016-12-12 11:07:26.

Zarządzenie Nr 192/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-12-12 14:49:42 | Data modyfikacji: 2016-12-12 11:07:26.

Zarządzenie Nr 193/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 października 2016 r. w sprawie

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-12-12 14:50:17 | Data modyfikacji: 2016-12-12 11:07:26.

Zarządzenie Nr 194/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 2 listopada  2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej w zakresie nastepujących podatków: podatku od nieruchomości podatku rolnego, podatku lesnego oraz podatku od środków transportowych 

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-12-12 14:52:45 | Data modyfikacji: 2016-12-12 11:07:26.

Zarządzenie Nr 195/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030 

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-12-12 14:54:39 | Data modyfikacji: 2016-12-12 11:07:26.

Zarządzenie Nr 196/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budzetowej gminy Andrzejewo na rok 2017 

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-12-12 15:00:37 | Data modyfikacji: 2016-12-12 15:03:01.

Zarządzenie Nr 197/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Abdzrejewie do przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska 

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-12-12 15:05:58 | Data modyfikacji: 2016-12-12 15:03:01.

Zarządzenie Nr 198/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zwołania Zespołu Interdyscyplinarnego

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-12-12 15:08:30 | Data modyfikacji: 2016-12-12 15:03:01.

Zarządzenie Nr 199/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla ekspertów za pracę w komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-12-12 15:19:13 | Data modyfikacji: 2016-12-12 15:03:01.

Zarządzenie Nr 200/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Andrzejewo

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-12-13 14:15:08 | Data modyfikacji: 2016-12-12 15:03:01.

Zarządzenie Nr 201/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-12-13 14:18:14 | Data modyfikacji: 2016-12-12 15:03:01.

Zarządzenie Nr 202/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości  stanowiących własność Gminy Andrzejewo , połozonych w obrębach ewidencyjnych Andrzejewo i Zaręby-Choromany

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-12-13 14:36:24 | Data modyfikacji: 2016-12-12 15:03:01.

Zarządzenie Nr 203/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-12-13 14:41:34 | Data modyfikacji: 2016-12-12 15:03:01.

Zarządzenie Nr 204/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-12-13 14:42:09 | Data modyfikacji: 2016-12-12 15:03:01.

Zarządzenie Nr 205/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-12-13 14:44:50 | Data modyfikacji: 2016-12-12 15:03:01.

Zarządzenie Nr 206/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postepowaniu o wartości ponizej kwoty okreslonejw przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-03-10 13:49:46 | Data modyfikacji: 2017-03-10 14:02:03.

Zarządzenie Nr 207/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postepowaniu o wartości ponizej kwoty okreslonejw przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-03-10 13:51:19 | Data modyfikacji: 2017-03-10 14:02:03.

Zarządzenie Nr 208/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminyna rok 2016

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-03-10 14:03:23 | Data modyfikacji: 2017-03-10 14:02:03.

Zarządzenie Nr 209/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie 

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-03-10 14:04:18 | Data modyfikacji: 2017-03-10 14:02:03.

Zarządzenie Nr 210/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Andrzejewo i jej jednostkach budżetowych

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-03-10 14:06:57 | Data modyfikacji: 2017-03-10 14:02:03.

Zarządzenie Nr 211/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji pretargowej w postepowaniu o wartości ponizej kwoty okreslonejw przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-03-10 14:09:52 | Data modyfikacji: 2017-03-10 14:02:03.

Zarządzenie Nr 212/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-03-10 14:11:44 | Data modyfikacji: 2017-03-10 14:02:03.

Zarządzenie Nr 213/2016 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie 

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-03-10 14:13:35 | Data modyfikacji: 2017-03-10 14:02:03.
Data wprowadzenia: 2017-03-10 14:13:35
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl