> 2016 r.
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr ZPO.271.1.14.2016 na dostawę posiłków
2016-08-24 09:41:40
  ...więcej

udzielenie kredytu długoterminowego
2016-08-12 11:09:08
Andrzejewo, 12.08.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZPO.271.01.15.2016 Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015roku, poz. 2164 z zm.) oraz Zarządzenia Nr 332/2014 Wójta Gminy  ...więcej

sporządzanie, dowóz i wydawanie posiłków
2016-08-08 13:15:51
Andrzejewo, 08.08.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZPO.271.01.14.2016 Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015roku, poz. 2164 z zm.) oraz Zarządzenia Nr 332/2014 Wójta Gminy  ...więcej

opracowanie Programu Rewitalizacji
2016-04-28 14:18:56
Andrzejewo, dnia 27.04.2016 r.   ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZPO.271.01.10.2016 Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 roku, poz. 2164) oraz Zarządzenia Nr 332/2014 Wój  ...więcej

opracowanie dokimentacji technicznej
2016-04-13 14:14:20
Andrzejewo, 22.04.2016 r. ZPO.271.01.06.2016 Unieważnienie zapytania ofertowego nr ZPO.271.01.06.2016 Gmina Andrzejewo unieważnia postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego nr ZPO.271.01.06.2016 na opracowanie Programu Rewitalizacji   ...więcej

opracowanie Programu Rewitalizacji
2016-04-12 09:58:53
Andrzejewo, dnia 11.04.2016 r.   ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZPO.271.01.06.2016 Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 roku, poz. 2164) oraz Zarządzenia Nr 332/2014 Wój  ...więcej

Zakup paliwa do pojazdów będących własnością gminy Andrzejewo
2016-02-16 08:36:26
Andrzejewo, dnia 15.02.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZPO.271.01.04.2016          Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 roku, poz. 907 z  ...więcej

Pokazano 1 - 7 z 7

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl