> 2017 r.

2017 r.

Zarządzenie Nr 214/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-03-10 14:15:34.

Zarządzenie Nr 215/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminyw Andrzejewie na rok 2017

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-03-10 14:17:48.

Zarządzenie Nr 216/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Andrzejewie

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-03-10 14:24:05.

Zarządzenie Nr 217/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 14 stycznia 2017 r. w sprawie 

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-03-10 14:28:14.

Zarządzenie Nr 218/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 15 stycznia 2017 r. w sprawie 

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-03-10 14:28:43.

Zarządzenie Nr 219/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-03-10 14:30:28.

Zarządzenie Nr 220/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - działki  nr 461/3,obręb ewidencyjny Andrzejewo

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-03-10 14:37:43.

Zarządzenie Nr 221/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2017 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-03-10 14:41:16.

Zarządzenie Nr 222/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej połozonej w obrębie ewidencyjnym Andrzejewo oznaczonej działką nr 461/3

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-03-10 14:49:17.

Zarządzenie Nr 223/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia normy zuzycia paliwa dla samochodu Renault Master 2,5 DCI 120 KM

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-03-10 14:51:55.

Zarządzenie Nr 224/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej - działki nr 70/1 położonej w obrębie Zaręby-Choromany

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-03-10 14:57:34.

Zarządzenie Nr 225/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na rok 2017

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-03-10 15:00:38.

Zarządzenie Nr 226/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2017 r. 

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-03-10 15:06:10.

Zarządzenie Nr 227/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-03-10 15:10:59.

Zarządzenie Nr 228/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji gminnej ds. szacowania strat spowodowanych przez klęski żywiołowew infrastrukturze komunalnej 

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-03-10 15:14:30.

Zarządzenie Nr 229/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 6 marca  2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanychna podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych 

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-03-10 15:18:00.

Zarządzenie Nr 230/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczoneo na sprzedaż nieruchomosci - działki nr 463/3, obręb ewidencyjny Andrzejewo

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-10-09 08:56:32.

Zarządzenie Nr 231/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ogłoszaenia rokowań po II przetargu na sprzedaż nieruchomosci zabudowanej położonej w obrębie  ewidencyjnym Andrzejewo  oznaczonej działka  nr 461/3

 
doc06216120171009080021.pdf

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-10-09 09:00:38.

Zarządzenie Nr 231/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie rokowań po II przetargu  na sprzedaż nieruchomosci zabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Andrzejewo oznaczonej działka nr 461/3

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-10-09 09:04:04.

Zarządzenie Nr 232/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2016 rok

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-10-09 09:07:19 | Data modyfikacji: 2017-10-09 09:21:15.

Zarządzenie Nr 233/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 31marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-10-09 09:22:55 | Data modyfikacji: 2017-10-09 09:21:15.

Zarządzenie Nr 234/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 31marca 2017 r. w sprawie zmian planów  finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2017 r. 

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-10-09 09:26:23 | Data modyfikacji: 2017-10-09 09:21:15.

Zarządzenie Nr 235/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrzejewie do wydawania decyzji administracyjnych

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-10-09 09:31:52 | Data modyfikacji: 2017-10-09 09:21:15.

Zarządzenie Nr 236/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu zbiórki i segregacjio odpadów komunalnych dla szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Andrzejewo 

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-10-09 09:37:23 | Data modyfikacji: 2017-10-09 09:21:15.

Zarządzenie Nr 237/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postepowaniu o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych  na podstawie art.11  ust. 8 Prawa zamówień publicznych 

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-10-09 09:40:13 | Data modyfikacji: 2017-10-09 09:21:15.

Zarządzenie Nr 238/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-10-09 09:41:59 | Data modyfikacji: 2017-10-09 09:42:19.

Zarządzenie Nr 239/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2017 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-10-10 08:04:40 | Data modyfikacji: 2017-10-09 09:42:19.

Zarządzenie Nr 240/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia rokowań po II przetargu na sprzedaż nieruchomosci  - działki nr 461/3, obręb ewidencyjny Andrzejewo

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-10-10 08:07:11 | Data modyfikacji: 2017-10-09 09:42:19.

Zarządzenie Nr 241/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania zniszczonych lub uszkodzonych formularzy do wydawania dowodów osobistych

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-10-10 08:18:39 | Data modyfikacji: 2017-10-10 08:23:43.

Zarządzenie Nr 242/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn. "Przebudowa ulicy Pułtuskiej w Adrzejewie"

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-10-10 08:28:43 | Data modyfikacji: 2017-10-10 08:23:43.

Zarządzenie Nr 243/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn. "Budowa garażu w Starej Ruskołęce"

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-10-10 08:29:40 | Data modyfikacji: 2017-10-10 08:33:57.

Zarządzenie Nr 244/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2017 r. 

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-10-10 08:36:37 | Data modyfikacji: 2017-10-10 08:33:57.

Zarządzenie Nr 245/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn. "Przebudowa ulicy Koziej oraz ulicy Brodnej w Andrzejewie"

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-10-10 08:39:14 | Data modyfikacji: 2017-10-10 08:33:57.

Zarządzenie Nr 246/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy komisji ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-10-10 08:45:19 | Data modyfikacji: 2017-10-10 08:33:57.

Zarządzenie Nr 247/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia stypendiów dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-10-10 08:52:45 | Data modyfikacji: 2017-10-10 08:33:57.

Zarządzenie Nr 248/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-10-10 09:20:43 | Data modyfikacji: 2017-10-10 08:33:57.

Zarządzenie Nr 249/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-10-10 09:29:49 | Data modyfikacji: 2017-10-10 08:33:57.

Zarządzenie Nr 250/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2017

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-10-10 09:31:35 | Data modyfikacji: 2017-10-10 09:31:56.

Zarządzenie Nr 251/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na rok 2017.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-10-10 09:36:27 | Data modyfikacji: 2017-10-10 09:31:56.

Zarządzenie Nr 252/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 5 lipca  2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomosci gruntowej - działki nr 51 , obręb Żelazy-Brokowo stanowiącej własność Gminy Andrzejewo

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-10-10 09:46:45 | Data modyfikacji: 2017-10-10 09:31:56.

Zarządzenie Nr 253/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomosci gruntowej - działki nr111 , obręb Żelazy-Brokowo stanowiącej własność Gminy Andrzejewo

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-10-10 10:00:37 | Data modyfikacji: 2017-10-10 09:31:56.

Zarządzenie Nr 254/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Andrzejewo dla samorządowej instytucji kultury

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-10-10 10:03:31 | Data modyfikacji: 2017-10-10 09:31:56.

Zarządzenie Nr 255/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2017 r. 

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-10-10 10:08:01 | Data modyfikacji: 2017-10-10 09:31:56.

Zarządzenie Nr 256/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu Wójta Gminy Andrzejewo

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-10-10 10:10:57 | Data modyfikacji: 2017-10-10 09:31:56.

Zarządzenie Nr 257/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu Wójta Gminy Andrzejewo

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-10-10 10:13:01 | Data modyfikacji: 2017-10-10 09:31:56.

Zarządzenie Nr 258/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu Wójta Gminy Andrzejewo

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-10-10 10:16:57 | Data modyfikacji: 2017-10-10 09:31:56.

Zarządzenie Nr 259/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu Wójta Gminy Andrzejewo

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-10-10 10:20:04 | Data modyfikacji: 2017-10-10 09:31:56.

Zarządzenie Nr 260/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2017 r.

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-10-10 10:24:24 | Data modyfikacji: 2017-10-10 09:31:56.

Zarządzenie Nr 261/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrzejewo na lata 2017-2030za I półrocze 2017 r.  

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-10-10 10:26:54 | Data modyfikacji: 2017-10-10 09:31:56.

Zarządzenie Nr 262/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 1 września 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 18 Dywizji Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-10-10 10:29:53 | Data modyfikacji: 2017-10-10 09:31:56.

Zarządzenie Nr 263/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 1 września 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Andrzejewie

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-01-03 08:32:58 | Data modyfikacji: 2018-01-03 08:33:54.

Zarządzenie Nr 264/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-01-03 08:35:07 | Data modyfikacji: 2018-01-03 08:33:54.

Zarządzenie Nr 265/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2017 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-01-03 08:37:21 | Data modyfikacji: 2018-01-03 08:39:05.

Zarządzenie Nr 266/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 183/2, położonej w obrębie miejscowosci Pieńki Wielkie w drodze bezprzetargowej

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-01-03 08:42:16 | Data modyfikacji: 2018-01-03 08:39:05.

Zarządzenie Nr 267/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej składajacej się z działek  nr 183/4 i 183/8, położonych w obrębie miejscowosci Pieńki Wielkie 

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-01-03 08:46:04 | Data modyfikacji: 2018-01-03 08:39:05.

Zarządzenie Nr 268/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na rok 2017 

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-01-03 08:48:28 | Data modyfikacji: 2018-01-03 08:49:02.

Zarządzenie Nr 269/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2017 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-01-03 08:53:22 | Data modyfikacji: 2018-01-03 08:49:02.

Zarządzenie Nr 270/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 2 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do wykonywania czyności związanych z przeprowadzeniem przetargów na zbycie nieruchomosci stanowiących własnosc Gminy Andrzejewo

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-01-03 09:06:29 | Data modyfikacji: 2018-01-03 08:49:02.

Zarządzenie Nr 271/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 2 października 2017 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 260109W Załuski Lipniewo-Pieńki Żaki- etap I"

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-01-03 09:13:45 | Data modyfikacji: 2018-01-03 08:49:02.

Zarządzenie Nr 272/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 6 października 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomosci gruntowej składającej się z działek  nr 64 i 65, położonych w obrebie miejscowości Przeździecko-Dworaki

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-01-03 09:25:31 | Data modyfikacji: 2018-01-03 08:49:02.

Zarządzenie Nr 273/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 6 października 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomosci gruntowej oznaczonej działką nr 106, położonej w obrębie miejscowości Przeździecko-Dworaki

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-01-03 13:36:22 | Data modyfikacji: 2018-01-03 08:49:02.

Zarządzenie Nr 274/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 6 października 2017 r. w sprawie upoważnienia do przesyłania, uzupełniania, aktualizacji zgłoszeń za posrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-01-03 13:41:37 | Data modyfikacji: 2018-01-03 08:49:02.

Zarządzenie Nr 275/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-01-03 13:47:45 | Data modyfikacji: 2018-01-04 08:56:16.

Zarządzenie Nr 276/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2017 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-01-03 14:48:45 | Data modyfikacji: 2018-01-04 08:56:16.

Zarządzenie Nr 277/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok  2017 

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-01-03 14:50:54 | Data modyfikacji: 2018-01-04 08:56:16.

Zarządzenie Nr 278/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na rok 2017

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-01-04 08:37:34 | Data modyfikacji: 2018-01-04 08:56:16.

Zarządzenie Nr 279/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postepowaniu o wartosci poniżej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8. Prawa zamówień publicznych

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-01-04 08:46:04 | Data modyfikacji: 2018-01-04 08:57:30.

Zarządzenie Nr 281/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-01-04 08:59:44 | Data modyfikacji: 2018-01-04 08:57:30.

Zarządzenie Nr 282/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia ustawy budżetowej gminy Andrzejewo na rok 2018

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-01-04 09:02:25 | Data modyfikacji: 2018-01-04 09:02:42.

Zarządzenie Nr 283/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia sekretarzowi gminy prowadzenia niektórych spraw gminy

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-01-04 09:05:00 | Data modyfikacji: 2018-01-04 09:02:42.

Zarządzenie Nr 284/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej, oznaczonej działką  nr 162/4, obręb ewidencyjny nr 0026-Stara Ruskołęka

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-01-04 09:21:13 | Data modyfikacji: 2018-01-04 09:02:42.

Zarządzenie Nr 285/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie : określenia stawek czynszu regulowanego  za 1 m2 lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkalnego zasobu Gminy Andrzejewo

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-01-04 09:27:37 | Data modyfikacji: 2018-01-04 09:02:42.

Zarządzenie Nr 286/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie 

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-01-04 09:37:11 | Data modyfikacji: 2018-01-04 09:02:42.

Zarządzenie Nr 287/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postepowaniu o wartości poniżej kwoty okreslonej w przepisach  wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-01-04 09:56:38 | Data modyfikacji: 2018-01-04 09:02:42.

Zarządzenie Nr 288/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-01-04 10:01:17 | Data modyfikacji: 2018-01-04 09:02:42.

Zarządzenie Nr 288/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-01-04 10:03:26 | Data modyfikacji: 2018-01-04 10:03:48.

Zarządzenie Nr 289/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie 

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-01-04 10:04:45 | Data modyfikacji: 2018-01-04 10:03:48.

Zarządzenie Nr 290/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzernia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-01-04 10:06:25 | Data modyfikacji: 2018-01-04 10:03:48.

Zarządzenie Nr 291/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 13:18:07 | Data modyfikacji: 2018-05-17 13:18:30.

Zarządzenie Nr 292/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Gminy w Andrzejewie

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 13:21:21 | Data modyfikacji: 2018-05-17 13:18:30.

Zarządzenie Nr 293/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy  na rok 2017

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 13:23:17 | Data modyfikacji: 2018-05-17 13:18:30.

Zarządzenie Nr 294/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2017 rok

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 13:25:28 | Data modyfikacji: 2018-05-17 13:18:30.

Zarządzenie Nr 295/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów  w gminie Andrzejewo oraz powołanie komisji intwentaryzacyjnej

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 13:28:26 | Data modyfikacji: 2018-05-17 13:29:14.

Zarządzenie Nr 296/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2017 rok

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 13:31:13 | Data modyfikacji: 2018-05-17 13:29:14.
Data wprowadzenia: 2018-05-17 13:31:13
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl