> 2017 r.
Roztrzygnięcie zapytania ofertowego nr ZPO.271.01.14.2017
2017-12-27 11:36:18
Andrzejewo 27.XII.2017r.     Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego Nr ZPO.271.01.14.2017 Na podstawie przeprowadzonej procedury w trybie zapytania ofertowego  na:, „Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zabur  ...więcej

Zapytanie ofertowe nr ZPO.271.01.14.2017
2017-12-21 10:28:49
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym dzieci z autyzmem), w miejscu ich zamieszkania na terenie Gminy Andrzejewo zgodnie z Rozporządzeniem Ministra P  ...więcej

Zapytanie ofertowe nr ZPO.271.01.12.2017
2017-11-21 13:26:53
Andrzejewo, 21.11.2017 r.   ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZPO.271.01.12.2017 Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 roku, poz. 2164 z zm.) oraz Zarządzenia Nr 227/2017 Wój  ...więcej

Unieważnienie zapytania ofertowego nr ZPO.271.01.9.2017
2017-11-14 11:47:06
Andrzejewo, 14.11.2017 r. ZPO.271.01.9.2017   Unieważnienie zapytania ofertowego nr ZPO.271.01.9.2017 Gmina Andrzejewo unieważnia postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego nr ZPO.271.01.9.2017 na udzielenie i obsługę kredyt  ...więcej

Zapytanie ofertowe nr ZPO.271.01.9.2017
2017-10-30 14:10:03
Andrzejewo, 30.10.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZPO.271.01.9.2017 Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 roku, poz. 2164 z zm.) oraz Zarządzenia Nr 227/2017 Wójta Gminy   ...więcej

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR ZPO.271.01.6.2017
2017-09-07 12:59:59
Andrzejewo 7.IX.2017r.   ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR ZPO.271.01.6.2017 Na podstawie przeprowadzonej procedury w trybie zapytania ofertowego na „Sporządzanie, dowóz i wydawanie posiłków dla dzieci i młodzie  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZPO.271.01.6.2017
2017-08-30 09:37:32
ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZPO.271.01.6.2017 Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015roku, poz. 2164 z zm.) oraz Zarządzenia Nr 332/2014 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 07.04.2014   ...więcej

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR ZPO.271.01.5.2017
2017-08-30 08:05:05
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR ZPO.271.01.5.2017 Na podstawie przeprowadzonej procedury w trybie zapytania ofertowego na „Sporządzanie, dowóz i wydawanie posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Andrze  ...więcej

dożywianie
2017-08-17 14:48:58
Andrzejewo, 10.08.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZPO.271.01.5.2017 Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 roku, poz. 2164 z zm.) oraz Zarządzenia Nr 22/2017 Wójta Gminy   ...więcej

Pokazano 1 - 9 z 9

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl