Wybory samorządowe 2018

Wybory samorządowe 2018

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowej Biura
Wyborczego w Ostrołęce z dnia 21 lutego 2018
roku
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-02-26 14:36:43.
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29
maja 2018 roku.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-06-21 13:10:06 | Data modyfikacji: 2018-06-21 13:12:19.
OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa
Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2018 r.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-08-22 08:42:55 | Data modyfikacji: 2018-06-21 13:12:19.
Komunikat Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z
dnia 16 sierpnia w sprawie miejsca i terminu
przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów
wyborczych oraz w sprawie zgłoszeń do składów
terytorialnych komisji wyborczych
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-08-22 14:37:43 | Data modyfikacji: 2018-06-21 13:12:19.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ANDRZEJEWO z dnia 24
sierpnia 2018 roku
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-08-23 09:19:15 | Data modyfikacji: 2018-06-21 13:12:19.
KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W OSTROŁĘCE I z
dnia 28 sierpnia 2018 r. o komitetach wyborczych
utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw oraz wyborami
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-08-30 15:12:42 | Data modyfikacji: 2018-06-21 13:12:19.
ZARZĄDZENIE Nr 344/2018 WÓJTA GMINY ANDRZEJEWO z
dnia 7 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia na
obszarze gminy Andrzejewo miejsc przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
 
miejsca do umieszczania obwieszczeń 2018...pdf

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-09-10 15:18:14 | Data modyfikacji: 2018-09-13 11:16:37.
INFORMACJA z dnia 12 września 2018 roku o
składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Andrzejewie
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-09-13 13:21:30 | Data modyfikacji: 2018-09-13 11:16:37.
HARMONOGRAM dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w
Andrzejewie od dnia 13 września 2018 r. do dnia
17 września 2018 r.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-09-13 13:51:11 | Data modyfikacji: 2018-09-13 11:16:37.
HARMONOGRAM dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w
Andrzejewie od dnia 18 września 2018 r. do dnia
26 września 2018 r.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-09-18 08:24:04 | Data modyfikacji: 2018-09-19 14:18:58.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce w
sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji
Wyborczej
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-09-18 11:32:58 | Data modyfikacji: 2018-09-19 14:18:58.
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 17
września 2018 roku
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-09-19 08:57:42 | Data modyfikacji: 2018-09-19 14:18:58.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce w
sprawie powołania w skład Gminnej Komisji
Wyborczej
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-09-19 12:34:55 | Data modyfikacji: 2018-09-19 14:18:58.
Informacja o terminie losowań na członków
obwodowych komisji wyborczych
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-09-25 11:12:59 | Data modyfikacji: 2018-09-25 12:41:36.
INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w
Andrzejewie z dnia 28 września 2018 r.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-09-28 15:09:52 | Data modyfikacji: 2018-09-25 12:41:36.
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Andrzejewie
o wynikach losowania jednolitych numerów dla list
kandydatów na radnych do Rady Gminy Andrzejewo
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-10-03 08:22:45 | Data modyfikacji: 2018-09-25 12:41:36.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z
dnia 1 października w sprawie powołania
obwodowych komisji wyborczych w gminie Andrzejewo
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-10-03 08:41:18 | Data modyfikacji: 2018-09-25 12:41:36.
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w
Andrzejewie z dnia 3 października 2018 r. o
zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w
wyborach do Rady Gminy Andrzejewo zarządzonych na
dzień 21 października 2018 r.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-10-03 13:23:31 | Data modyfikacji: 2018-09-25 12:41:36.
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w
Andrzejewie z dnia 9 października 2018 r. o
zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach
Wójta Gminy Andrzejewo zarządzonych na dzień 21
października 2018 r.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-10-09 13:18:02 | Data modyfikacji: 2018-09-25 12:41:36.
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Ostrołęce
I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie
Andrzejewo
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-10-15 09:21:12 | Data modyfikacji: 2018-09-25 12:41:36.
Data wprowadzenia: 2018-10-15 09:21:12
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl