> 2018 r.

2018 r.

Uchwała Nr XXXVI/190/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrzejewo na lata 2018-2030

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 09:43:22 | Data modyfikacji: 2018-05-17 10:54:00.

Uchwała Nr XXXVI/191/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 09:46:07 | Data modyfikacji: 2018-05-17 10:54:13.

Uchwała Nr XXXVI/192/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 09:53:30 | Data modyfikacji: 2018-05-17 10:54:23.

Uchwała Nr XXXVI/193/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018

 
doc06933020180517090707.pdf

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 10:09:09 | Data modyfikacji: 2018-05-17 10:54:34.

Uchwała Nr XXXVI/194/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałana Narkomanii na rok 2018

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 10:12:24 | Data modyfikacji: 2018-05-17 10:54:45.

Uchwała Nr XXXVII/195/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 10:15:13 | Data modyfikacji: 2018-05-17 10:54:57.

Uchwała Nr XXXVII/196/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 10:17:20 | Data modyfikacji: 2018-05-17 10:55:09.

Uchwała Nr XXXVII/197/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Andrzejewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 10:22:56 | Data modyfikacji: 2018-05-17 10:55:20.

Uchwała Nr XXXVII/198/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Punkcie przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Andrzejewie prowadzonym przez Gmine Andrzejewo

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 10:27:18 | Data modyfikacji: 2018-05-17 10:55:30.

Uchwała Nr XXXVII/199/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjecia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierząt na terenie Gminy Andrzejewo na 2018 rok

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 10:34:34 | Data modyfikacji: 2018-05-17 10:55:41.

Uchwała Nr XXXIX/200/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrzejewo na lata 2018-2030

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 10:53:49 | Data modyfikacji: 2018-05-17 10:55:41.

Uchwała Nr XXXIX/201/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 10:57:18 | Data modyfikacji: 2018-05-17 10:58:10.

Uchwała Nr XXXIX/202/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu postepowania przy udzielaniu spółkom wodnyym dotacji celowych z budżetu Gminy Andrzejewo, trybu postepowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 11:09:36 | Data modyfikacji: 2018-05-17 10:58:10.

Uchwała Nr XXXIX/203 /2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Andrzejewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 11:32:48 | Data modyfikacji: 2018-05-17 10:58:10.

Uchwała Nr XXXIX/204 /2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Andrzejewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 11:35:07 | Data modyfikacji: 2018-05-17 10:58:10.

Uchwała Nr XL/205 /2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrzejewo na lata 2018-2030

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-10-23 09:28:20 | Data modyfikacji: 2018-10-23 09:29:08.

Uchwała Nr XL/206 /2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-10-23 09:31:03 | Data modyfikacji: 2018-10-23 09:35:17.

Uchwała Nr XL/207 /2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania scieków na terenie Gminy Andrzejewo

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-10-23 09:34:11 | Data modyfikacji: 2018-10-23 09:35:17.

Uchwała Nr XL/208 /2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Andrzejewo za 2017 rok

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-10-23 09:37:29 | Data modyfikacji: 2018-10-23 09:35:17.

Uchwała Nr XL/209 /2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu przez gminę Andrzejewo 

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-10-23 09:40:35 | Data modyfikacji: 2018-10-23 09:35:17.

Uchwała Nr XL/210 /2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Andrzejewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-10-23 09:47:17 | Data modyfikacji: 2018-10-23 09:35:17.

Uchwała Nr XL/211 /2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-10-23 09:50:29 | Data modyfikacji: 2018-10-23 09:35:17.

Uchwała Nr XL/212 /2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia obsolutorium Wójtowi |Gminy Andrzejewo

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-10-23 09:54:00 | Data modyfikacji: 2018-10-23 09:35:17.

Uchwała Nr XLI/213 /2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrzejewo na lata 2018-2030

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-10-23 09:56:53 | Data modyfikacji: 2018-10-23 09:35:17.

Uchwała Nr XLI/214 /2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy  na rok 2018

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-10-23 10:00:04 | Data modyfikacji: 2018-10-23 09:35:17.

Uchwała Nr XLI/215 /2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjecia Planu Odnowy Miejscowości Króle Duże na lata 2018-2025

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-10-23 10:04:08 | Data modyfikacji: 2018-10-23 10:12:57.

Uchwała Nr XLI/216 /2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie 

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-10-23 10:13:36 | Data modyfikacji: 2018-10-23 10:12:57.

Uchwała Nr XLII/217 /2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-10-23 10:58:17 | Data modyfikacji: 2018-10-23 10:12:57.

Uchwała Nr XLII/218 /2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawieStatutu Gminy Andrzejewo

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-10-23 12:09:18 | Data modyfikacji: 2018-10-23 10:12:57.

Uchwała Nr XLII/219 /2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 26 września 2018 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez Gminę Andrzejewo  zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-10-23 12:15:57 | Data modyfikacji: 2018-10-23 10:12:57.

Uchwała Nr XLII/220 /2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 26 września 2018 r.  w sprawie zmiany Statusu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrzejewie

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-10-23 12:22:52 | Data modyfikacji: 2018-10-23 10:12:57.

Uchwała Nr XLII/221 /2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych  na terenie Gminy Andrzejewo

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-10-23 12:26:38 | Data modyfikacji: 2018-10-23 10:12:57.

Uchwała Nr XLIII/222 /2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2019-01-08 08:20:40 | Data modyfikacji: 2018-10-23 10:12:57.

Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2019-01-08 08:34:18 | Data modyfikacji: 2018-10-23 10:12:57.

Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2019-01-08 08:35:09 | Data modyfikacji: 2018-10-23 10:12:57.

Uchwała Nr II/3/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2019-01-08 08:39:41 | Data modyfikacji: 2019-01-08 08:42:01.

Uchwała Nr II/4/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2019-01-08 08:41:15 | Data modyfikacji: 2019-01-08 08:42:16.

Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2019-01-08 08:43:19 | Data modyfikacji: 2019-01-08 08:42:16.

Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rolnictwa,Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Inwestycji , Finansów i Budżetu

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2019-01-08 08:45:20 | Data modyfikacji: 2019-01-08 08:42:16.

Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury Fizycznej, Ochrony Zdroweia i Opieki Społecznej oraz Promocji Gminy

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2019-01-08 08:51:00 | Data modyfikacji: 2019-01-08 08:42:16.

Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Andrzejewo

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2019-01-08 08:55:18 | Data modyfikacji: 2019-01-08 08:55:57.

Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2019-01-08 08:59:23 | Data modyfikacji: 2019-01-08 08:55:57.

Uchwała Nr III/10/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na rok 2018

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2019-01-08 09:01:21 | Data modyfikacji: 2019-01-08 09:05:43.

Uchwała Nr III/11/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrzejewo na lata 2018-2030

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2019-01-08 09:04:02 | Data modyfikacji: 2019-01-08 09:05:14.

Uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budzetowej gminy Andrzejewo na rok 2019

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2019-01-08 09:07:17 | Data modyfikacji: 2019-01-08 09:07:37.

Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2019-01-08 09:09:44 | Data modyfikacji: 2019-01-08 09:07:37.
Data wprowadzenia: 2019-01-08 09:09:44
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl