> 2018 r.

2018 r.

Zarządzenie Nr 298/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 13:34:22 | Data modyfikacji: 2018-05-17 13:40:47.

Zarządzenie Nr 299/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 13:36:58 | Data modyfikacji: 2018-05-17 13:40:59.

Zarządzenie Nr 300/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowejw postepowaniu o wartości ponizej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 13:39:45 | Data modyfikacji: 2018-05-17 13:40:59.

Zarządzenie Nr 301/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany planów  finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2018 rok

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 13:43:14 | Data modyfikacji: 2018-05-17 13:40:59.

Zarządzenie Nr 302/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 13:50:55 | Data modyfikacji: 2018-05-17 13:40:59.

Zarządzenie Nr 303/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2018 rok

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 13:53:17 | Data modyfikacji: 2018-05-17 13:40:59.

Zarządzenie Nr 304/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn. "Głęboka termomodernizacja  i remont budynku Szkoły Podstawowej w Andrzejewie"

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 13:56:41 | Data modyfikacji: 2018-05-17 13:40:59.

Zarządzenie Nr 305/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 13:58:14 | Data modyfikacji: 2018-05-17 13:58:55.

Zarządzenie Nr 306/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2018 rok

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 14:01:00 | Data modyfikacji: 2018-05-17 13:58:55.

Zarządzenie Nr 307/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego  Urzędu Gminy w Andrzejewie

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 14:03:42 | Data modyfikacji: 2018-05-17 13:58:55.

Zarządzenie Nr 308/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzednicze podinspektora ds. ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami w Urzedzie Gminy w Andrzejewie

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 14:08:32 | Data modyfikacji: 2018-05-17 13:58:55.

Zarządzenie Nr 309/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzednicze podinspektora ds. księgowości w Urzedzie Gminy w Andrzejewie

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 14:10:39 | Data modyfikacji: 2018-05-17 13:58:55.

Zarządzenie Nr 310/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postepowaniu o wartości ponizej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 14:14:40 | Data modyfikacji: 2018-05-17 13:58:55.

Zarządzenie Nr 311/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2017 rok

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 14:20:26 | Data modyfikacji: 2018-05-17 14:20:54.

Zarządzenie Nr 312/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 14:25:01 | Data modyfikacji: 2018-05-17 14:20:54.

Zarządzenie Nr 313/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na rok 2018

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 14:28:14 | Data modyfikacji: 2018-05-17 14:20:54.

Zarządzenie Nr 314/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy  na rok 2018

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 14:37:10 | Data modyfikacji: 2018-05-17 14:20:54.

Zarządzenie Nr 315/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2018 rok

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 14:53:49 | Data modyfikacji: 2018-05-17 14:20:54.

Zarządzenie Nr 316/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Andrzejewie im. 18 Dywizji Piechoty Ziemi Łomżyńskiej

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 15:04:27 | Data modyfikacji: 2018-05-17 14:20:54.

Zarządzenie Nr 317/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzednicze podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat w Urzedzie gminy w Andrzejewie

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 15:07:43 | Data modyfikacji: 2018-05-17 14:20:54.

Zarządzenie Nr 318/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie  przeprowadzenia konkursu zbiórki i segregacjio odpadów komunalnych dla szkół podstawowych z terenu Gminy Andrzejewo

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-10-29 11:43:30 | Data modyfikacji: 2018-05-17 14:20:54.

Zarządzenie Nr 319/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Andrzejewie im. 18 Dywizji Piechoty Ziemii Łomżyńskiej

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-10-29 11:52:06 | Data modyfikacji: 2018-10-29 11:53:01.

Zarządzenie Nr 320/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-10-29 11:55:03 | Data modyfikacji: 2018-10-29 11:53:01.

Zarządzenie Nr 321/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2018 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-10-29 11:59:37 | Data modyfikacji: 2018-10-29 11:53:01.

Zarządzenie Nr 322/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-10-29 12:33:19 | Data modyfikacji: 2018-10-29 11:53:01.

Zarządzenie Nr 323/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Andrzejewie im. 18 Dywizji Piechoty Ziemii Łomżyńskiej

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-10-29 12:36:04 | Data modyfikacji: 2018-10-29 11:53:01.

Zarządzenie Nr 324/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 260103W Stara Ruskołeka - Króle Małe"

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-10-29 12:39:27 | Data modyfikacji: 2018-10-29 11:53:01.

Zarządzenie Nr 325/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o wartości poniżej kwoty określonej  w przepisach wydanych  na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-10-29 12:43:53 | Data modyfikacji: 2018-10-29 11:53:01.

Zarządzenie Nr 326/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie powołania oraz ustaleniu regulaminu pracy Komisji ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie styendiów dla uczniów  za wybitne osiągnięcia w nauce

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-10-29 12:49:25 | Data modyfikacji: 2018-10-29 11:53:01.

Zarządzenie Nr 327/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia stypendiów dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-10-29 12:52:38 | Data modyfikacji: 2018-10-29 11:53:01.

Zarządzenie Nr 328/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrzejewie do  przeprowadzenia postepowania w sprawach o przyznanie świadczenia "Dobry start"

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-10-29 12:57:26 | Data modyfikacji: 2018-10-29 11:53:01.

Zarządzenie Nr 329/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych  dla jednostek organizacyjnych  gminy na 2018 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-10-29 12:59:41 | Data modyfikacji: 2018-10-29 11:53:01.

Zarządzenie Nr 330/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansoawej na lata 2018-2030

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-10-29 13:01:49 | Data modyfikacji: 2018-10-29 11:53:01.

Zarządzenie Nr 331/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy  na rok 2018

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-10-29 13:04:03 | Data modyfikacji: 2018-10-29 11:53:01.

Zarządzenie Nr 332/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych  dla jednostek organizacyjnych  gminy na 2018 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-10-29 13:09:29 | Data modyfikacji: 2018-10-29 11:53:01.

Zarządzenie Nr 333/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie powołania Punktu Kontaktowego Host Nation (HNS) Gminy Andrzejewo

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-10-29 13:17:14 | Data modyfikacji: 2018-10-29 11:53:01.

Zarządzenie Nr 334/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  na stopień nauczyciela mianowanego

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-10-29 13:21:51 | Data modyfikacji: 2018-10-29 11:53:01.

Zarządzenie Nr 335/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2018 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-10-29 13:57:54 | Data modyfikacji: 2018-10-29 11:53:01.

Zarządzenie Nr 336/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2018 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-10-29 14:02:43 | Data modyfikacji: 2018-10-29 14:03:12.

Zarządzenie Nr 337/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Andrzejewo  na lata 2018-2030  za I półrocze  2018 R.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-10-29 14:06:10 | Data modyfikacji: 2018-10-29 14:03:12.

Zarządzenie Nr 338/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-10-29 14:10:03 | Data modyfikacji: 2018-10-29 14:10:25.

Zarządzenie Nr 339/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych  gminy na 2018 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-10-29 14:18:00 | Data modyfikacji: 2018-10-29 14:10:25.

Zarządzenie Nr 340/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-10-29 14:21:52 | Data modyfikacji: 2018-10-29 14:10:25.

Zarządzenie Nr 341/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018. 

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-10-29 14:24:00 | Data modyfikacji: 2018-10-29 14:10:25.

Zarządzenie Nr 342/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2018 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-10-29 14:27:30 | Data modyfikacji: 2018-10-29 14:10:25.

Zarządzenie Nr 343/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 7 września 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego słuzbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Andrzejewie

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-10-29 14:30:54 | Data modyfikacji: 2018-10-29 14:10:25.

Zarządzenie Nr 344/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 7 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Andrzejewo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych  i plakatów komitetów wyborczych

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-10-29 14:34:39 | Data modyfikacji: 2018-10-29 14:10:25.

Zarządzenie Nr 345/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminym na rok 2018

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-10-29 14:37:24 | Data modyfikacji: 2018-10-29 14:10:25.

Zarządzenie Nr 346/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmian y planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2018 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-10-29 14:40:52 | Data modyfikacji: 2018-10-29 14:10:25.

Zarządzenie Nr 347/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 17 września 2018 r. w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-10-29 14:45:44 | Data modyfikacji: 2018-10-29 14:10:25.

Zarządzenie Nr 349/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-10-29 14:47:38 | Data modyfikacji: 2018-10-29 14:51:52.

Zarządzenie Nr 350/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych  dla jednostek organizacyjnych gminy na 2018 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-10-29 14:54:42 | Data modyfikacji: 2018-10-29 14:51:52.

Zarządzenie Nr 351/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia dyżurów w Urzędzie Gminy w Andrzejewie w dniu 21 października 2018 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-10-29 14:57:21 | Data modyfikacji: 2019-01-08 11:14:57.

Zarządzenie Nr 352/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2019-01-08 11:15:57 | Data modyfikacji: 2019-01-08 11:16:12.

Zarządzenie Nr 353/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2018 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2019-01-08 11:18:34 | Data modyfikacji: 2019-01-08 11:16:12.

Zarządzenie Nr 354/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2019-01-08 11:24:56 | Data modyfikacji: 2019-01-08 11:25:15.

Zarządzenie Nr 355/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2018 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2019-01-08 11:38:36 | Data modyfikacji: 2019-01-08 11:25:15.

Zarządzenie Nr 356/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2019-2030

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2019-01-08 11:40:31 | Data modyfikacji: 2019-01-08 11:25:15.

Zarządzenie Nr 357/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Andrzejewo na rok 2019

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2019-01-08 13:22:36 | Data modyfikacji: 2019-01-08 13:22:49.

Zarządzenie Nr 358/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2019-01-08 13:24:48 | Data modyfikacji: 2019-01-08 13:32:01.

Zarządzenie Nr 359/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2018 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2019-01-08 13:27:30 | Data modyfikacji: 2019-01-08 13:32:01.

Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej komisji dp przeprowadzenia likwidacji pieczęci i pieczątek w Urzędzie  Gminy w Andrzejewie i trybu jej działania 

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2019-01-08 13:34:54 | Data modyfikacji: 2019-01-08 13:32:01.

Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2019-01-08 13:40:50 | Data modyfikacji: 2019-01-08 13:44:39.

Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla  jednostek jednostek organizacyjnych gminy na 2018 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2019-01-08 13:42:50 | Data modyfikacji: 2019-01-08 13:44:39.

Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Andrzejewo do  oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3l at

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2019-01-08 13:47:11 | Data modyfikacji: 2019-01-08 13:44:39.

Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postepowaniu o wartości ponizej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2019-01-08 13:51:35 | Data modyfikacji: 2019-01-08 13:44:39.

Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia czasu pracy w Urzedzie Gminy w Andrzejewie

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2019-01-08 13:55:00 | Data modyfikacji: 2019-01-08 13:44:39.

Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2019-01-08 13:56:32 | Data modyfikacji: 2019-01-08 13:44:39.

Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie 

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2019-01-08 13:57:28 | Data modyfikacji: 2019-01-08 13:44:39.

Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad archiwizacji dokumentów związanych z realizacja projektów współfinansowanych ze środków  Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego  na lata 2014-2020  w Urzędzie Gminy w Andrzejewie

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2019-01-08 14:00:54 | Data modyfikacji: 2019-01-08 13:44:39.

Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 28grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia do przesyłania, uzupełłniania, aktualizacji zgłoszeń za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2019-01-08 14:04:10 | Data modyfikacji: 2019-01-08 13:44:39.

Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2019-01-08 14:05:35 | Data modyfikacji: 2019-01-08 14:06:39.

Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2018 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2019-01-30 08:22:11 | Data modyfikacji: 2019-01-30 08:23:13.
Data wprowadzenia: 2019-01-30 08:22:11
Data modyfikacji: 2019-01-30 08:23:13
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl