> 2018 r.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze
2018-12-20 13:36:51
Gmina Andrzejewo/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrzejewie,  ul. Warszawska 36, 07 – 305 Andrzejewo, tel.: 86/271 71 20, działając na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (  ...więcej

Sporządzenie, dowóz i wydanie posiłków dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Andrzejewo
2018-08-16 12:26:31
Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017r., poz. 1579 z zm.) oraz Zarządzenia Nr 332/2014 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 7.IV.2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzie  ...więcej

Remont remizy OSP
2018-07-03 12:55:01
Andrzejewo, 03.07.2018 r. ZPO.271.01.07.2018 Do Wszystkich Wykonawców Na podstawie przeprowadzonej procedury w trybie zapytania ofertowego nr ZPO.271.01.07.2018 na remont remizy OSP w miejscowości Gołębie Leśniewo za najkorzystniejszą   ...więcej

Budowa otwartej strefy aktywności
2018-07-03 12:38:37
Andrzejewo, 03.07.2018 r. ZPO.271.01.06.2018 Do Wszystkich Wykonawców   Na podstawie przeprowadzonej procedury w trybie zapytania ofertowego nr ZPO.271.01.06.2018 na budowę otwartej strefy rekreacyjnej w parku wiejskim w Andrzejewie   ...więcej

Remont remizy OSP
2018-06-08 12:34:58
Andrzejewo, 08.06.2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZPO.271.01.7.2018 Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 roku, poz. 1579 z zm.) oraz Zarządzenia Nr 227/2017 Wójta Gminy   ...więcej

Budowa otwartej strefy aktywności
2018-06-08 08:31:32
Andrzejewo, 07.06.2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZPO.271.01.06.2018 Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 roku, poz. 1579 z zm.) oraz Zarządzenia Nr 227/2017 Wójta Gminy  ...więcej

Pokazano 1 - 6 z 6

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl