> 2019 r.

2019 r.

Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującejczynności z zakresu prawa pracy wobec wójta

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2019-01-30 08:27:48 | Data modyfikacji: 2019-01-30 09:32:29.

Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na wolne stanowisko  Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy w Andrzejewie

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2019-01-30 09:31:39 | Data modyfikacji: 2019-01-30 09:35:38.

Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2019-01-30 09:34:09 | Data modyfikacji: 2019-01-30 09:35:38.

Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Andrzejewie na 2019 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2019-01-30 09:37:22 | Data modyfikacji: 2019-01-30 09:35:38.

Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2019-01-30 09:41:03 | Data modyfikacji: 2019-01-30 09:35:38.

Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów organów jednostek pomocniczych Gminy Andrzejewo

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2019-01-30 09:43:01 | Data modyfikacji: 2019-01-30 09:35:38.

Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

 

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-03-06 11:24:02 | Data modyfikacji: 2019-01-30 09:35:38.

Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Andrzejewie.

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-03-06 11:26:13 | Data modyfikacji: 2019-01-30 09:35:38.

Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2019 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-03-06 11:28:12 | Data modyfikacji: 2019-01-30 09:35:38.

Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta.

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-03-06 11:30:46 | Data modyfikacji: 2019-01-30 09:35:38.

Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetragowej w postępowaniu o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-03-06 11:33:02 | Data modyfikacji: 2019-01-30 09:35:38.

Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Andrzejewo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komieteów wyborczych

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-03-07 11:24:22 | Data modyfikacji: 2019-01-30 09:35:38.

Zarządzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 14 marca 2019r. w sprawie pwołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-04-15 09:58:02 | Data modyfikacji: 2019-04-15 09:59:34.

Zarządzenie NR 29/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zadań i Kompetencji Sekretarza Gminy Andrzejewo

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-06-03 14:52:48 | Data modyfikacji: 2019-06-03 14:55:24.

Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 15 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów organów jednostek pomocniczych Gminy Andrzejewo.

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-03-15 14:43:47 | Data modyfikacji: 2019-06-03 14:55:24.

Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 25 marca 2019r. w sprawie predłożenia sprawozdania z wykonania budżeta oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2018 rok

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-04-15 10:04:45 | Data modyfikacji: 2019-04-15 10:08:49.

Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 26 marca 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-04-15 10:27:58 | Data modyfikacji: 2019-04-15 10:29:56.

Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2019 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-05-22 10:04:56 | Data modyfikacji: 2019-05-22 10:06:59.

Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 29 marca 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-04-15 10:31:18 | Data modyfikacji: 2019-04-15 10:31:40.

Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Andrzejewo na czas oznaczony do 3 lat

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-04-15 10:42:46 | Data modyfikacji: 2019-04-15 10:31:40.

Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 11 kwietnia 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ołdakach Polonii

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-04-15 10:48:24 | Data modyfikacji: 2019-04-15 10:31:40.

Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 11 kwietnia 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów organów jednostek pomocniczych Gminy Andrzejewo

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-04-15 10:51:29 | Data modyfikacji: 2019-04-15 10:31:40.

Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-05-22 10:23:23 | Data modyfikacji: 2019-05-22 10:23:57.

Zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2019 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-05-22 10:29:09 | Data modyfikacji: 2019-05-22 10:23:57.

Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-05-22 10:32:26 | Data modyfikacji: 2019-12-10 09:42:59.

Zarządzenie Nr 40/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

 

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-05-22 10:34:48 | Data modyfikacji: 2019-12-10 09:42:59.

Zarządzenie Nr 41/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2019 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-05-22 10:37:30 | Data modyfikacji: 2019-12-10 09:42:59.

Zarządzenie Nr 42/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej W Ołdakach Polonii

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-05-22 10:42:15 | Data modyfikacji: 2019-12-10 09:42:59.

Zarządzenie Nr 43/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-05-22 10:45:08 | Data modyfikacji: 2019-12-10 09:42:59.

Zarządzenie Nr 44/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności samodzielnego lokalu nr 1 znajdującego się w budynku usługowo-handlowym na rzecz ARS MEDICA Joanna Kłossowska i Wspólnicy Spółka Jawna

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-05-22 10:54:45 | Data modyfikacji: 2019-12-10 09:42:59.

Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej, oznaczonej działką nr 458, obręb ewidencyjny nr 0001-Andrzejewo

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-06-10 14:48:17 | Data modyfikacji: 2019-06-10 15:00:48.

Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-05-24 09:09:15 | Data modyfikacji: 2019-06-10 15:00:48.

Zarządzenie Nr 48/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2019 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-06-10 14:55:03 | Data modyfikacji: 2019-06-10 15:00:48.

Zarządzenie Nr 47/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-06-03 14:58:04 | Data modyfikacji: 2019-06-10 14:59:39.

Zarządzenie Nr 49/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia i przedstawienia raportu o stanie Gminy Andrzejewo za rok 2018

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-06-24 13:08:04 | Data modyfikacji: 2019-06-24 14:43:33.

Zarządzenie Nr 50/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-06-03 15:10:40 | Data modyfikacji: 2019-06-24 14:43:33.

Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Ołdakach Polonii

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-06-03 15:13:26 | Data modyfikacji: 2019-06-24 14:43:33.

Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Andrzejewie

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-07-19 14:41:05 | Data modyfikacji: 2019-06-24 14:43:33.

Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2019 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-07-19 14:46:39 | Data modyfikacji: 2019-06-24 14:43:33.

Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zarządzania Szkołą Podstawową w Ołdakach Polonii

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-07-19 14:49:54 | Data modyfikacji: 2019-06-24 14:43:33.

Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-07-19 14:57:21 | Data modyfikacji: 2019-06-24 14:43:33.

Zarządzenie Nr 56/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 14 czerwca  w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce, artystyczne i sportowe

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2019-07-19 14:59:41 | Data modyfikacji: 2020-06-30 14:52:26.

Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Andrzejewo za rok 2018.

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-07-19 15:01:29 | Data modyfikacji: 2020-06-30 14:52:26.

Zarządzenie Nr 58/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-07-19 15:04:30 | Data modyfikacji: 2019-07-19 15:04:51.

Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2019 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-07-19 15:08:31 | Data modyfikacji: 2019-07-19 15:04:51.

Zarządzenie Nr 60/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z

 

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-07-19 15:10:18 | Data modyfikacji: 2019-07-19 15:04:51.

Zarządzenie Nr 61/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-07-19 15:14:52 | Data modyfikacji: 2019-07-19 15:04:51.

Zarządzenie Nr 62/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Andrzejewo do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-07-19 15:21:14 | Data modyfikacji: 2019-07-19 15:04:51.

Zarządzenie Nr 63/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-07-19 15:26:13 | Data modyfikacji: 2019-07-19 15:04:51.

Zarządzenie Nr 64/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2019 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-08-05 14:40:14 | Data modyfikacji: 2019-07-19 15:04:51.

Zarządzenie Nr 65/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-08-05 14:46:41 | Data modyfikacji: 2019-08-05 14:47:48.

Zarządzenie Nr 66/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie upoważenienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrzejewie w związku ze zmianą ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-08-05 15:00:44 | Data modyfikacji: 2019-08-05 14:47:48.

Zarządzenie Nr 67/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-08-05 15:03:22 | Data modyfikacji: 2019-08-05 14:47:48.

Zarządzenie Nr 68/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-08-05 15:06:53 | Data modyfikacji: 2019-08-05 14:47:48.

Zarządzenie Nr 69/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-08-05 15:15:58 | Data modyfikacji: 2019-08-05 15:17:26.

Zarządzenie Nr 70/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2019 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-08-05 15:19:26 | Data modyfikacji: 2019-08-05 15:17:26.

Zarządzenie Nr 71/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-08-20 10:48:00 | Data modyfikacji: 2019-08-20 10:48:25.

Zarządzenie Nr 72/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2019 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-08-22 14:51:43 | Data modyfikacji: 2019-08-20 10:48:25.

Zarządzenie Nr 73/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Andrzejewo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-08-22 14:57:27 | Data modyfikacji: 2019-08-20 10:48:25.

Zarządzenie Nr 74/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu budżetu gminy i planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2019 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-08-22 15:00:45 | Data modyfikacji: 2019-08-22 15:01:07.

Zarządzenie Nr 75/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Andrzejewo na lata 2019-2030 za I półrocze 2019 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-08-22 15:06:02 | Data modyfikacji: 2019-08-22 15:01:07.

Zarządzenie Nr 76/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-08-23 14:23:54 | Data modyfikacji: 2019-08-23 14:25:53.

Zarządzenie Nr 77/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2019 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-08-23 14:28:51 | Data modyfikacji: 2019-08-23 14:25:53.

Zarządzenie Nr 78/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-08-23 14:30:58 | Data modyfikacji: 2019-08-23 14:25:53.

Zarządzenie Nr 79/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Andrzejewo, położonej w obrębie ewidencyjnym 0001-Andrzejewo, oznaczonej działką nr 458 o powierzchni 0,1300 ha.

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-10-04 09:15:57 | Data modyfikacji: 2019-08-23 14:25:53.

Zarządzenie Nr 80/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2019 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-10-04 09:30:51 | Data modyfikacji: 2019-08-23 14:25:53.

Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-10-04 09:43:26 | Data modyfikacji: 2019-10-04 09:50:36.

Zarządzenie nr 82/2019 z dnia 16 września 2019 r. Wójta Gminy Andrzejewo w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organiacyjnych gminy na 2019 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-10-04 09:47:33 | Data modyfikacji: 2019-10-18 12:56:48.

Zarządzenie nr 83/2019 z dnia 16 września 2019 r. Wójta Gminy Andrzejewo w sprawie

 

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-10-04 09:47:48 | Data modyfikacji: 2019-10-18 12:56:48.

Zarządzenie Nr 84/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-10-04 09:54:19 | Data modyfikacji: 2019-10-04 09:54:45.

Zarządzenie Nr 85/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-10-04 09:56:43 | Data modyfikacji: 2019-10-08 15:21:30.

Zarządzenie Nr 86/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy używanego do celów służbowych przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-10-04 10:00:30 | Data modyfikacji: 2019-10-14 14:42:50.

Zarządzenie Nr 87/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 1 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-10-14 14:41:11 | Data modyfikacji: 2019-10-14 14:42:31.

Zarządzenie Nr 88/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-10-17 10:44:17 | Data modyfikacji: 2019-10-18 12:53:37.

Zarządzenie Nr 89/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednsotek organizacyjnych gminy na 2019 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-10-17 10:44:36 | Data modyfikacji: 2019-11-14 11:33:08.

Zarządzenie Nr 90/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 11 pażdziernika 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-10-17 10:46:35 | Data modyfikacji: 2019-11-14 11:33:08.

Zarządzenie Nr 91/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-11-14 11:36:35 | Data modyfikacji: 2019-11-14 11:37:23.

Zarządzenie Nr 92/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednsotek organizacyjnych gminy na 2019 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-11-14 11:39:15 | Data modyfikacji: 2019-11-15 13:40:33.

Zarządzenie Nr 93/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 28 października 2019 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu OPEL VIVARO 2.0 COTI

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-11-14 11:43:46 | Data modyfikacji: 2019-11-15 13:40:33.

Zarządzenie Nr 94/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-11-14 11:46:06 | Data modyfikacji: 2019-11-14 11:46:36.

Zarządzenie Nr 95/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednsotek organizacyjnych gminy na 2019 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-11-15 13:43:36 | Data modyfikacji: 2019-11-14 11:46:36.

Zarządzenie Nr 96/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 31 października 2019 r. w sprawie

 

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-11-15 13:45:56 | Data modyfikacji: 2019-11-14 11:46:36.

Zarządzenie Nr 97/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-11-15 13:47:42 | Data modyfikacji: 2019-11-15 13:47:57.

Zarządzenie Nr 98/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Andrzejewo na rok 2020

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-11-15 13:50:37 | Data modyfikacji: 2019-11-15 13:50:56.

Zarządzenie Nr 99/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-12-04 12:08:35 | Data modyfikacji: 2019-12-04 12:08:48.

Zarządzenie Nr 100/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 20 listopada 2019r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2019 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-12-04 12:10:38 | Data modyfikacji: 2020-01-13 15:10:22.

Zarządzenie Nr 101/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-12-04 12:13:55 | Data modyfikacji: 2020-01-13 15:10:22.

Zarządzenie Nr 102/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2019 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-12-04 12:15:55 | Data modyfikacji: 2020-01-13 15:12:26.

Zarządzenie Nr 103/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oznaczonych nr ewidencyjnymi 184/1, 184/2, 184/3, położonych w obrębie miejscowości Pieńki Wielkie w drodze bezprzetargowej

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-12-04 12:18:54 | Data modyfikacji: 2020-01-13 15:12:26.

Zarządzenie Nr 104/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej, oznaczonej działką nr 238, obręb ewidencyjny nr 0019 Pieńki Wielkie

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-12-10 09:46:55 | Data modyfikacji: 2020-01-13 15:12:26.

Zarządzenie Nr 105/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości miesięcznych stawek czynszu za najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Andrzejewo.

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2020-01-03 11:04:22 | Data modyfikacji: 2020-02-13 12:15:55.

Zarządzenie Nr 106/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2020-01-03 11:07:13 | Data modyfikacji: 2020-02-13 12:15:55.

Zarządzenie Nr 107/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2020-01-03 11:09:11 | Data modyfikacji: 2020-01-03 12:04:25.

Zarządzenie Nr 107A/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie: ustalenia zasad (polityki) rachunkowości zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 260106W od km 0+000,00 do km 0+508,4 w miejscowości Ruskołęka Parcele" realizowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2020-01-13 15:15:39 | Data modyfikacji: 2020-04-01 11:21:17.

 Zarządzenie Nr 108/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2019 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2020-01-13 15:17:41 | Data modyfikacji: 2020-04-01 11:24:38.

Zarządzenie Nr 109/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2020-01-13 15:21:11 | Data modyfikacji: 2020-04-01 11:27:41.

Zarządzenie Nr 110/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2019 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2020-02-13 12:20:57 | Data modyfikacji: 2020-04-01 11:30:27.

Zarządzenie Nr 111/2019 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy w Andrzejewie oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2020-04-01 11:35:08 | Data modyfikacji: 2020-04-01 11:30:27.
Data wprowadzenia: 2020-04-01 11:35:08
Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl