> Sprawozdania finansowe zbiorcze 2018 r.

Sprawozdania finansowe zbiorcze 2018 r.

Bilans z wykonania budżetu Gminy Andrzejewo
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2019-05-08 09:32:07.
Bilans jednostki budżetowej sporządzony na
dzień 31 grudnia 2018 r.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2019-05-08 09:36:33.
Informacja dodatkowa
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2019-05-08 09:39:52.
Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31
grudnia 2018 r.
 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2019-05-08 10:02:34.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki
sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2019-05-08 10:15:32 | Data modyfikacji: 2019-05-08 10:15:47.
Data wprowadzenia: 2019-05-08 10:15:32
Data modyfikacji: 2019-05-08 10:15:47
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl