> 2020 r.

2020 r.

Zarządzenie Nr 112/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Andrzejewie na 2020 rok

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2020-01-20 14:21:56 | Data modyfikacji: 2020-01-20 14:25:43.

Zarządzenie Nr 113/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2020-02-13 12:40:29 | Data modyfikacji: 2020-02-13 12:48:23.

Zarządzenie Nr 114/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2020-02-13 15:10:48 | Data modyfikacji: 2020-02-13 15:14:04.

Zarządzenie Nr 114A/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2020 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2020-03-16 14:57:10 | Data modyfikacji: 2020-05-15 14:46:24.

Zarządzenie Nr 115/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie: ustalenia zasad (polityki) rachunkowości dla opłat za gospodarowanie opadami komunalnymi

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2020-03-16 14:57:48 | Data modyfikacji: 2020-03-30 15:14:48.

Zarządzenie Nr 116/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 27 stycznia 2020 r w sprawie wprowadzenia w życie zasad(polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej w Andrzejewie, Szkole Podstawowej w Starej Ruskołęce, Szkole Podstawowej w Ołdakach Polonii oraz Bibliotece Publicznej Gminy Andrzejewo

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2020-03-16 14:59:28 | Data modyfikacji: 2021-04-27 12:42:39.

Zarządzenie Nr 117/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 31.01.2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2020-03-16 14:59:44 | Data modyfikacji: 2021-07-02 12:27:55.

Zarządzenie Nr 118/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Andrzejewo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2020-03-16 15:02:15 | Data modyfikacji: 2021-07-02 12:27:55.

Zarządzenie nr 119/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2020-03-16 15:07:23 | Data modyfikacji: 2021-07-02 12:27:55.

Zarządzenie Nr 120/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2020 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2020-03-16 15:09:55 | Data modyfikacji: 2020-05-15 14:51:36.

Zarządzenie Nr 121/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla zespołu prądotwórczego stacjonarnego przy SUW Króle Małe, typu; SMG-100LDA nr 19-25607 o mocy znamionowej 100kVA/80kW.

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2020-03-16 15:12:37 | Data modyfikacji: 2020-05-15 14:51:36.

Zarządzenie Nr 122/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2020-03-16 15:15:48 | Data modyfikacji: 2020-03-16 15:16:12.

Zarządzenie Nr 123/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 24 marca 2020 r w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2019 rok

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2020-03-30 10:44:05 | Data modyfikacji: 2020-04-02 15:01:52.

Zarządzenie Nr 124/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie wstrzymania udostępniania i wynajmu pomieszczeń w świetlicach wiejskich i remizach strażackich na terenie gminy Andrzejewo.

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2020-03-30 10:47:15 | Data modyfikacji: 2020-03-30 10:50:16.

Zarządzenie Nr 125/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z epidemią koronawirusa

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2020-03-30 10:52:34 | Data modyfikacji: 2020-03-30 10:50:16.

Zarządzenie Nr 126/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzaniem przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Andrzejewo, położonej w obrębie ewidencyjnym 0019 - Pieńki Wielkie, oznaczonej działką nr 238 o powierzchni 0,0700 ha.

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2020-03-30 10:57:44 | Data modyfikacji: 2020-03-30 10:50:16.

Zarzadzenie Nr 127/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2020-04-06 13:40:01 | Data modyfikacji: 2020-03-30 10:50:16.

Zarządzenie Nr 128/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2020 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2020-04-22 13:45:56 | Data modyfikacji: 2020-05-15 14:54:03.

Zarządzenie Nr 129/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2020-04-22 13:48:12 | Data modyfikacji: 2020-05-15 14:54:03.

Zarządzenie Nr 130/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2020 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2020-04-29 11:16:46 | Data modyfikacji: 2020-05-15 14:56:54.

Zarządzenie Nr 131/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia15 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek za wynajem świetlic wiejskich zlokalizowanych na terenie gminy Andrzejewo

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2020-04-29 11:17:07 | Data modyfikacji: 2021-06-18 10:29:58.

Zarządzenie Nr 132/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2020-04-29 11:17:28 | Data modyfikacji: 2020-05-06 14:21:25.

Zarządzenie Nr 133/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2020 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2020-04-29 11:18:55 | Data modyfikacji: 2020-05-15 15:02:28.

Zarządzenie Nr 134/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 28.04.2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2020-04-29 11:26:05 | Data modyfikacji: 2021-07-02 12:28:48.

Zarządzenie Nr 135/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 28 kwietnia w sprawie wprowadzenia i stosowania procedury  wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiazku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR) w urzedzie Gminy w Andrzejewie oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Andrzejewo

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2020-05-08 13:11:52 | Data modyfikacji: 2020-10-15 14:13:27.

Zarządzenie Nr 136/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 260106W od km 0+000 - 0+508,4 w miejscowości Ruskołęka Parcele"

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2020-05-08 13:14:09 | Data modyfikacji: 2020-10-15 14:13:27.

Zarządzenie Nr 137/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Królach Małych"

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2020-05-08 13:16:11 | Data modyfikacji: 2020-05-13 10:12:16.

Zarządzenie Nr 138/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2020-05-27 11:39:44 | Data modyfikacji: 2020-05-13 10:12:16.

Zarządzenie Nr 139/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2020 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2020-05-27 11:41:53 | Data modyfikacji: 2020-06-12 08:26:04.

Zarządzenie Nr 140/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2020-05-27 11:42:35 | Data modyfikacji: 2020-06-12 08:26:04.

Zarządzenie Nr 141/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia i przedstawienia raportu o stanie Gminy Andrzejewo za rok 2019.

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2020-06-10 15:21:03 | Data modyfikacji: 2020-07-09 10:54:57.

Zarządzenie Nr 142/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 01.06.2020 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla ciągnika rolniczego NEW HOLLAND TD5.105

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2020-06-10 15:26:25 | Data modyfikacji: 2020-07-09 10:54:57.

Zarządzenie Nr 143/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Andrzejewie

 
143.pdf

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2020-06-12 08:16:06 | Data modyfikacji: 2020-12-15 12:46:42.

Zarządzenie Nr 144/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej majątku ruchomego w Andrzejewie oraz regulaminu jej działania

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2020-06-12 08:20:56 | Data modyfikacji: 2021-02-17 08:14:41.

Zarządzenie Nr 145/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2020-06-12 08:22:05 | Data modyfikacji: 2021-02-17 08:14:41.

Zarządzenie Nr 146/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 
więcej

Opublikowane przez: Magdalena Pieńkowska | Data wprowadzenia: 2020-06-24 15:26:50 | Data modyfikacji: 2021-02-17 08:14:41.

Zarządzenie Nr 147/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2020-06-24 15:40:08 | Data modyfikacji: 2021-07-02 12:31:38.

Zarządzenie Nr 148/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 12 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2020-06-30 14:24:07 | Data modyfikacji: 2020-07-20 07:43:45.

Zarządzenie Nr 149/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania strat

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2020-06-30 14:26:36 | Data modyfikacji: 2020-07-20 07:43:45.

Zarządzenie Nr 150/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce, artystyczne i sportowe

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2020-06-30 14:33:50 | Data modyfikacji: 2020-07-20 07:43:45.

Zarządzenie Nr 151/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2020-07-20 07:37:54 | Data modyfikacji: 2020-07-20 07:40:36.

Zarządzenie Nr 152/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gmina na 2020 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2020-07-20 07:47:34 | Data modyfikacji: 2020-07-20 07:40:36.

Zarządzenie Nr 153/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2020-07-20 07:50:51 | Data modyfikacji: 2020-07-20 07:51:28.

Zarządzenie Nr 154/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu osobowego marki Mercedes C180 classic

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2020-07-20 07:53:17 | Data modyfikacji: 2020-11-02 11:01:48.

Zarządzenie Nr 155/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok  2020 

 
1551.pdf

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2020-07-20 07:54:48 | Data modyfikacji: 2020-07-20 07:59:15.

Zarządzenie Nr 156/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie zmiany planów finansowychdla jednostek organizacyjnych gminy na 2020 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2020-07-20 08:00:47 | Data modyfikacji: 2020-07-20 08:47:54.

Zarządzenie Nr 157/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Andrzejewie za dzień 15 sierpnia 2020 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2020-07-30 14:03:53 | Data modyfikacji: 2020-07-20 08:47:54.

Zarządzenie Nr 158/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnieniaKierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrzejewie do prowadzenia postepowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawaniaw tych sprawach decyzji

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2020-08-19 13:19:47 | Data modyfikacji: 2020-07-20 08:47:54.

Zarządzenie Nr 159/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o wartości poniżej kwoty określonej   w przepisach wydanych na podstawie art.11  ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2020-08-19 13:28:23 | Data modyfikacji: 2020-07-20 08:47:54.

Zarządzenie Nr 160/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 13 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2020-08-19 13:30:08 | Data modyfikacji: 2020-07-20 08:47:54.

Zarządzenie Nr 161/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2020 r.

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2020-08-19 13:32:53 | Data modyfikacji: 2020-08-19 13:45:39.

Zarządzenie Nr 162/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrzejewo na lata 2020-2032 za I półrocze 2020 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2020-08-19 13:39:14 | Data modyfikacji: 2020-08-19 13:45:39.

Zarządzenie Nr 163/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2020-08-19 13:43:41 | Data modyfikacji: 2020-08-19 13:45:39.

Zarządzenie Nr 164/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2020-10-15 14:16:52 | Data modyfikacji: 2020-08-19 13:45:39.

Zarządzenie Nr 165/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2020 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2020-10-15 14:23:47 | Data modyfikacji: 2020-10-15 14:24:36.

Zarządzenie Nr 166/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia "Procedury wyboru reprezentacji pracowników  w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych" w Urzędzie Gminy w Andrzejewie

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2020-10-15 14:28:58 | Data modyfikacji: 2020-10-15 14:29:25.

Zarządzenie Nr 167/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 4 września 2020 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2020 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2020-10-15 14:39:16 | Data modyfikacji: 2020-10-15 14:43:24.

Zarządzenie Nr 168/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 25 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2020-10-15 14:49:29 | Data modyfikacji: 2020-10-15 14:43:24.

Zarządzenie Nr 169/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 28 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2020-10-15 15:11:11 | Data modyfikacji: 2020-10-15 15:13:25.

Zarządzenie Nr 170/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 28 września 2020 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2020 r

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2020-10-15 15:15:28 | Data modyfikacji: 2020-10-15 15:15:56.

Zarządzenie Nr 171/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 28 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępnosci

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2020-11-24 11:22:39 | Data modyfikacji: 2020-10-15 15:15:56.

Zarządzenie Nr 172/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 27 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2020-11-24 11:25:18 | Data modyfikacji: 2020-11-24 11:42:26.

Zarządzenie Nr 173/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 27 października 2020 roku zmieniające zarzadzenie w sprawie zaopatrywania w okulary ochronne osób zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2020-11-24 11:25:47 | Data modyfikacji: 2020-11-24 11:37:41.

Zarządzenie Nr 174/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 29 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2020-11-24 11:33:43 | Data modyfikacji: 2020-11-24 11:35:05.

Zarządzenie Nr 175/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 29 października 2020 roku  w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na rok 2020

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2020-11-24 11:40:52 | Data modyfikacji: 2020-11-24 11:35:05.

Zarządzenie Nr 176/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 9 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2020-11-24 11:44:46 | Data modyfikacji: 2020-11-24 11:35:05.

Zarządzenie Nr 177/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 9 listopada 2020 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na rok 2020

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2020-11-24 11:46:41 | Data modyfikacji: 2020-11-24 11:49:04.

Zarządzenie Nr 178/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata2021-2034

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2020-11-24 11:47:47 | Data modyfikacji: 2020-11-24 11:50:45.

Zarządzenie Nr 179/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Andrzejewo na rok 2021

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2020-11-24 11:53:00 | Data modyfikacji: 2020-11-26 07:50:28.

Zarządzenie Nr 180/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej pasywów i aktywów w Gminie Andrzejewo oraz powołanie komisji inwentaryzacyjnej

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2020-12-15 12:53:36 | Data modyfikacji: 2020-12-15 12:54:44.

Zarządzenie Nr 181/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2020-12-15 12:58:08 | Data modyfikacji: 2020-12-15 12:58:50.

Zarządzenie Nr 182/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie 

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2020-12-15 13:01:11 | Data modyfikacji: 2020-12-15 12:58:50.

Zarządzenie Nr 183/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2020-12-15 13:04:14 | Data modyfikacji: 2020-12-15 13:05:03.

Zarządzenie Nr 184/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w  Andrzejewie za dzień 26 grudnia 2020 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2020-12-15 13:30:53 | Data modyfikacji: 2020-12-15 13:33:00.

Zarządzenie Nr 185/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

więcej

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-01-15 13:43:26 | Data modyfikacji: 2020-12-15 13:33:00.

Zarządzenie Nr 186/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie zmieny planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2020 r.

więcej

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-01-15 13:47:37 | Data modyfikacji: 2020-12-15 13:33:00.

Zarządzenie Nr 187/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o wartosci poniżej  kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie  art.11 ust 8 Prawa zamówień publicznych

więcej

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-01-15 13:53:52 | Data modyfikacji: 2020-12-15 13:33:00.

Zarządzenie Nr 188/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie ofertowego przetargu nieograniczonego na koparke kołową Ostrówek stanowiącą własność  Gminy Andrzejewo

więcej

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-01-15 13:59:12 | Data modyfikacji: 2020-12-15 13:33:00.

Zarządzenie Nr 189/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

więcej

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-01-15 14:10:47 | Data modyfikacji: 2020-12-15 13:33:00.

Zarządzenie Nr 190/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2020 r. 

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-01-15 14:12:37 | Data modyfikacji: 2021-02-10 08:58:09.

Zarządzenie Nr 191/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032

więcej

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-01-15 14:14:11 | Data modyfikacji: 2021-02-10 08:58:09.

Zarządzenie Nr 191A/2020 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-02-08 15:20:47 | Data modyfikacji: 2021-02-10 08:58:09.
Data wprowadzenia: 2021-02-08 15:20:47
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl