> 2020 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZPO.271.01.17.2020
2020-12-29 10:35:51
Andrzejewo, 29.12.2020 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZPO.271.01.17.2020 Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 roku, poz. 1986 z zm.) oraz Zarządzenia Nr 227/2017 Wójta Gminy  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZPO.271.01.16.2020
2020-12-29 10:32:57
Andrzejewo, 29.12.2020 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZPO.271.01.16.2020 Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 roku, poz. 1986 z zm.) oraz Zarządzenia Nr 227/2017 Wójta Gminy  ...więcej

Zapytanie ofertowe
2020-12-02 12:14:37
„Wyłapywanie i transport oraz przyjęcie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Andrzejewo w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt”.  ...więcej

Zapytanie ofertowe nr ZPO.271.01.12.2020
2020-08-06 10:42:59
Andrzejewo 06.08.2020r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZPO.271.01.12.2020 Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019r., poz. 1843) oraz Zarządzenia Nr 227/2017 Wójta Gminy Andrzej  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZPO.271.01.9.2020
2020-05-25 13:58:23
Andrzejewo 25 maj 2020r. ZPO.271.01.9.2020 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolnicz  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZPO.271.01.9.2020
2020-05-13 10:37:01
ZAPYTANIE OFERTOWE Wójt Gminy Andrzejewo zaprasza do złożenia mailowych ofert cenowych na odbiór i przekazanie do recyklingu lub odzysku folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy   ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej udzielenia zamówienia na wykonanie: „ usług geodezyjnych
2020-03-30 13:30:50
ZAPYTANIE OFERTOWE /dotyczy udzielenia zamówienia publicznego/ o wartości do 30.000 EURO (na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), 1. Pełna n  ...więcej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr ZPO.271.01.02.2020 na budowę linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Andrzejewo
2020-02-13 14:14:33
Do Wszystkich Wykonawców Na podstawie przeprowadzonej procedury w trybie zapytania ofertowego nr ZPO.271.01.02.2020 na budowę linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Andrzejewo za najkorzystniejszą została uznana oferta   ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZPO.271.01.01.2020
2020-01-29 13:19:42
ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZPO.271.01.01.2020Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) i Zarządzenia Nr 227/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 23.02.201  ...więcej

Pokazano 1 - 9 z 9

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl